Savjetodavno tijelo

Ponovljen je poziv za Savjet mladih grada Crikvenice

Robert ŠimonovićCRIKVENICA – Na mrežnim stranicama Grada Crikvenice objavljen je ponovljeni javni poziv za isticanje kandidature za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Crikvenice. Naime, javni poziv ponovljen je zbog nedovoljnog odaziva, odnosno nedovoljnog broja kandidata prijavljenih na prvi javni poziv, a novi rok za podnošenje prijava je do 29. siječnja.


U pozivu stoji da je Savjet mladih Grada Crikvenice savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Crikvenice, a koje je osnovano s ciljem osiguravanja boljeg položaja i mogućnosti promicanja i zagovaranja prava mladih na donošenje odluka u predstavničkom i izvršnom tijelu Grada Crikvenice te potpunijeg preuzimanja odgovornosti za položaj mladih i njihovu budućnost. Savjet mladih sastoji se od devet članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika, a svaki član ima svog zamjenika koji se temeljem kandidatura biraju istovremeno kad i članovi.


Na javni poziv mogu se prijaviti kandidati u dobi od 15 do 30 godina, s prebivalištem ili boravištem na području Grada Crikvenice. Članove Savjeta mladih i njihove zamjenike bira Gradsko vijeće na vrijeme od tri godine. Više detalja vezanih uz uvjete i dokumentaciju koji su potrebni za prijavu na javni poziv moguće je pronaći na mrežnoj stranici Grada Crikvenice.