CRIKVENICA

Odredba iz Prostornog plana nezakonita: Grad Crikvenica ne može odlučivati gdje će se postaviti antene

Biljana Savić

Foto V. KARUZA

Foto V. KARUZA

Na primjedbu SDP-a da je Grad Crikvenica usvojio odredbu kojom se bazne stanice moraju ukloniti iz kruga škola i vrtića, a da još ništa nije poduzeo, iz Grada odgovaraju da prema Zakonu o elektroničkim komunikacijama, nažalost, ne mogu odlučivati gdje će se postavljati antene te ne mogu naložiti njihovo uklanjanjeCRIKVENICA  Još su krajem rujna prošle godine usvojene izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice kojima se definira premještanje antena mobilnih operatera na alternativne lokacije, na sigurnosnu preventivnu udaljenost u radijusu od 400 metara od područja zaštićenih dijelova prirode, registrirane i evidentirane kulturno-povijesne baštine te područja povećane osjetljivosti, kao što su zgrade stambene i poslovne namjene, škole, ustanove predškolskog odgoja, rodilište, bolnice, domovi za starije i nemoćne, smještajni turistički objekti, dječja igrališta, neizgrađene površine namijenjene za prethodno navedene građevine, sukladno posebnom propisu o zaštiti od elektromagnetskih polja.


Također, predsjednik crikveničkog SDP-a Mario Kružić još je krajem godine od Grada Crikvenice na aktualnom satu Gradskog vijeća zatražio informaciju o uklanjanju baznih stanica s lokacija koje su utvrđene Prostornim planom, no Grad, kaže Kružić, do danas nije ništa poduzeo.


– Javljaju mi se građani, zabrinuti za svoje zdravlje i zdravlje svoje djece, zbog čega smatram da se hitno moraju poduzeti mjere uklanjanja baznih stanica s lokacija na kojima, prema izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice, više ne bi ni trebale biti. I ovim putem apeliram na vladajuće da zaštita zdravlja naših sugrađana mora biti prioritet – naglašava Kružić i dodaje da su mu iz Grada potvrdili da je u tijeku tek prikupljanje podataka vezano uz postojeće antenske sustave, kako bi se pripremilo pravno utemeljeno postupanje s ciljem usklađivanja s Prostornim planom, što smatra da nije dovoljno.5G zasad nije u planu
 


– Obratio sam se i HAKOM-u kako bismo saznali gdje se sve na području našega grada nalaze bazne stanice i uvodi li se 5G te sam popis lokacija dobio u kratkom roku. Dakle, do informacija je vrlo lako doći, ako za to postoji interes i volja vladajućih da djeluju u korist građana – ističe Kružić.


 


On nam je dostavio odgovor HAKOM-a u kojemu, između ostaloga, stoji da HAKOM ne određuje dinamiku i područja u kojima će operatori mreža pokretnih komunikacija pustiti u rad određenu tehnologiju te da nisu u mogućnosti dati informaciju kada će početi uvođenje 5G mreže u Gradu Crikvenici.


NL

Građani su zabrinuti zbog baznih stanica / Foto NL


 


 


No, ono što je sigurno jest to da Grad Crikvenica nije među gradovima u kojima se trenutno provodi ili će se provoditi tehničko ispitivanje 5G NR tehnologije, a za koje su sva tri operatora pokretnih komunikacija od HAKOM-a dobila privremene dozvole za upotrebu radiofrekvencijskog spektra. HAKOM je takve dozvole izdao na područjima Grada Zagreba, uključujući područje Grada Samobora i Grada Svete Nedelje te ZL “Franjo Tuđman”, Grada Osijeka, Grada Rijeke, Grada Splita, otoka Krka, Grada Dubrovnika, Grada Hvara, Grada Novalje, Grada Jastrebarskog, Grada Raba i Grada Bjelovara.


 U Gradu Crikvenici ne spore da su u rujnu prošle godine usvojene Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice, sukladno Zakonom propisanoj proceduri, uz suglasnost Ministarstva prostornog uređenja i graditeljstva na isti. Kako nam kaže zamjenica crikveničkog gradonačelnika Ivona Matošić Gašparović, želja Grada Crikvenice je bila da se u plan uvrste odredbe kojime bi se propisale lokacije na kojima je dozvoljeno postavljanje antena. Između ostalog, navodi Matošić Gašparović, Grad Crikvenica je propisao da se u krugu od 400 metara od obrazovnih ustanova te u naseljenim mjestima ne smiju postavljati atenski prihvati.Zakonska regulativa


 


– Na našu veliku žalost, od HAKOM-a smo zaprimili mišljenje da odredba iz Prostornog plana nije u skladu s uredbom o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme. Dakle, spomenute odredbe Prostornog plana, iako su dobile suglasnost nadležnog Ministarstva prije usvajanja na Gradskom vijeću Grada Crikvenice, nisu u skladu sa spomenutom uredbom, odnosno Zakonom o elektroničkim komunikacijama. To u konačnici znači da Grad Crikvenica, nažalost, ne može odlučivati gdje će se i kako postavljati antene te ne može naložiti njihovo uklanjanje.Na taj način, bez obzira na nastojanja Grada Crikvenice da ograniči postavljanje antenskih prihvata, u skladu s iskazanom zabrinutošću i strahovima građana, važeća zakonska regulativa, koju je donijela SDP-ova vlada, ne dozvoljava provedbu naših želja i nastojanja te dok se ne promijeni zakonska regulativa, nismo u mogućnosti spriječiti postavljanje antenskih prihvata i drugih sustava vezanih uz elektroničke komunikacije – kaže zamjenica crikveničkog gradonačelnika.