Gradsko vijeće Crikvenice

Koronakriza srezala crikvenički proračun

Robert Šimonović

Foto Marko Gracin

Foto Marko Gracin

Brojnim je poduzetnicima zabranjen rad, zavisno od toga ostvarenje gotovo svih prihoda proračuna je umanjeno, a mjerama za pomoć gospodarstvu oslobodili smo poduzetnike ili umanjili obvezu plaćanja pojedinih vrsta prihoda, poručuju iz GradaSjednica Gradskog vijeća Crikvenice održana je u utorak, ovoga puta bez prisustva medija. Razlog: pogoršana epidemiološka situacija na razini čitave države. U priopćenju koje je Novi list dobio od Grada Crikvenice stoji kako se na dnevnom redu pronašlo deset točaka, a sve točke usvojene su većinom glasova.


Tako je primjerice izglasan prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Crikvenice za 2020. godinu. Konsolidirani ukupni prihodi/primici s korisnicima uključenim u riznicu ostvareni su u iznosu od 37.619.771 kuna, a konsolidirani ukupni rashodi/izdaci u iznosu od 60.188.639 kuna, te konsolidirani manjak proračuna za 2020. godinu iznosi 22.568.398 kuna. S prenesenim viškom iz prethodne godine u iznosu od 4.627.064 kuna, konsolidirani kumulativni manjak na nivou grupe iznosi 17.941.334 kuna.


Kako stoji u prijedlogu navedenog Polugodišnjeg izvještaja, glavni razlog manjka sredstava u proračunu prvenstveno stoji u činjenici epidemije koronavirusa, odnosno situacije koronakrize koja se nepovoljno odrazila na stanje proračuna.
– Brojnim je poduzetnicima zabranjen rad, zavisno od toga ostvarenje gotovo svih prihoda proračuna je umanjeno, a mjerama za pomoć gospodarstvu oslobodili smo poduzetnike ili umanjili obvezu plaćanja pojedinih vrsta prihoda, a i donesene izmjene zakona utjecale su na smanjenje prihoda proračuna, stoji u dokumentu.


Usvojeno je i izvješće o radu gradonačelnika Damira Rukavine za razdoblje od 1. siječnja do 30 lipnja ove godine. Isto tako, izglasan je Prijedlog druge izmjene i dopune proračuna Grada Crikvenice za 2020. – 2022. godinu. Gradonačelnik je iznio tri amandmana na rebalans proračuna. Pojasnio je kako su rashodi proračuna smanjeni za 7,7 milijuna kuna te se rebalansom ide još do 9,2 milijuna kuna smanjenja rashoda.


Također su usvojeni prijedlozi izmjene Plana razvojnih programa, programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju boravka turista, programa utroška spomeničke rente, programa javnih potreba u kulturi, sportu i tehničoj kulturi, programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, gradnje objekata, itd.


Dodatne materijale koji pojašnjavaju i razmatraju svih deset točaka dnevnog reda građani mogu pronaći na stranicama Grada Crikvenice.


Gradskim vijećem pred- sjedao je Josip Friš, a na sjednici je bilo prisutno 13 gradskih vijećnika. Vijećnici su raspravljali o širokom spektru tema, a među nekima od tih tema našla su se pitanja i problemi koji se tiču komunalne politike, pronatalitetne politike, odnosa Crikvenice i grada Vukovara kao gradova prijatelja, dogradnje luke u Crikvenici, divljeg deponija u Vinodolskoj ulici ili izgradnje kuglane u Dramlju.


Raspravljalo se i o pitanjima i problemima vezanim uz priključnu cestu Blažići – Katrica i postojeću ulicu Katrica, o pitanju prostora ispod magistrale Selce – Novi Vinodolski, kao i o pitanjima koja se odnose na određenje Crikvenice kao centra za sportske pripreme na državnoj razini. Zbog određenih problema razmatrali su se i razlozi zbog kojih je maknut pješački prijelaz kod osnovne škole te razlozi zbog kojih ne rade neki od semafora na području grada, kao i još čitav niz drugih tema.