Prijave do 2. studenoga

Grad Crikvenica raspisao natječaj za dodjelu stipendija

Robert Šimonović

Grad Crikvenica raspisao je natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima u školskoj/akademskoj 2020./2021. godini, a prema tri kriterija: kriteriju izvrsnosti, deficitarnom kriteriju i socijalnom kriterijuCRIKVENICA  Grad Crikvenica raspisao je natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima u školskoj/akademskoj 2020./2021. godini, a prema tri kriterija: kriteriju izvrsnosti, deficitarnom kriteriju i socijalnom kriteriju. Natječaji su otvoreni do 2. studenoga 2020. godine, a tekstovi natječaja, kao i popratni obrasci za prijavu nalaze se na web stranici Grada Crikvenice.


Ondje se mogu pronaći informacije o svim potrebnim uvjetima i dokumentaciji koje učenici i studenti moraju ispuniti kako bi mogli ostavariti pravo na dodjelu stipendija. Pravo na dodjelu stipendija po kriteriju izvrsnosti, ostvaruju svi redovni učenici i studenti s prebivalištem na području Grada koji ujedno zadovoljavaju kriterij unaprijed određenog prosjeka ocjena.


Grad Crikvenica dodjeljuje 15 stipendija za učenike i studente deficitarnih zanimanja, a među njima su zanimanja kuhara, konobara, slastičara, medicinskih sestara i medicinskih tehničara, strojarskih tehničara, tehničara geodezije, kao i čitav niz drugih obrtničkih zanimanja.
Od fakulteta, deficitaran je kadar obuhvaćen studijem medicine, farmacije, brodogradnje, fizioterapije i građevinarstva, a nedostaje glazbenih i socijalnih pedagoga, logopeda, rehabilitatora, socijalnih radnika, učitelja razredne nastave, odgajatelja, učitelja fizike, matematike, informatike, biologije, kemije i geografije.


Pravo pristupa natječaju za dodjelu stipendija prema socijalnim kriterijima imaju redovni učenici i studenti s prebivalištem na području Grada i prosjekom ocjena jednakim ili većim od 3,5, a pod uvjetom da prihod po članu kućanstva ne prelazi 1.500 kuna i to prosječnog mjesečnog prihoda korisnika ostvarenog u posljednjih šest mjeseci koji prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev za ostvarivanje prava na stipendiju.