Još osam dana

Grad Crikvenica po treći put objavio javni poziv. Traže članove Savjeta mladih

Robert ŠimonovićCRIKVENICA – Grad Crikvenica po treći je put na svojoj mrežnoj stranici objavio javni poziv za isticanje kandidature za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih grada Crikvenice. Savjet mladih grada Crikvenice je savjetodavno tijelo Gradskog vijeća grada Crikvenice, koje je osnovano s ciljem osiguravanja boljeg položaja i mogućnosti promicanja i zagovaranja prava mladih na donošenje odluka u predstavničkom i izvršnom tijelu Grada Crikvenice te potpunijeg preuzimanja odgovornosti za položaj mladih i njihovu budućnost. Savjet ima devet članova, uključujući predsjednika i njegova zamjenika.


Svaki član ima svog zamjenika koji se temeljem kandidatura biraju istovremeno kad i članovi. Kandidati za članove Savjeta mladih grada Crikvenice mogu biti osobe u dobi od 15 do 30 godina života, s prebivalištem ili boravištem na području Grada Crikvenice. Članove Savjeta mladih i njihove zamjenike bira Gradsko vijeće na vrijeme od tri godine. Pravo predlaganja kandidata za članove Savjeta mladih imaju udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredjeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih s područja Grada Crikvenice (skupina od najmanje 30 mladih).


Prijedlozi kandidata podnose se najkasnije do 24. svibnja (do 15 sati) osobno u pisarnicu Grada Crikvenice (adresa za prijavu je Grad Crikvenica, Kralja Tomislava 85, 51260 Crikvenica, s naznakom: »Prijedlog kandidata, Savjet mladih Grada Crikvenice«), putem pošte preporučenom pošiljkom ili putem maila: [email protected] Ostale uvjete, kriterije, odnosno informacije o svoj potrebnoj dokumentaciji za prijavu na javni poziv moguće je pronaći na mrežnoj stranici Grada Crikvenice, a informacije je moguće zatražiti i u Gradskoj upravi grada Crikvenice upitom na e-mail: [email protected]