Gradsko vijeće

Crikvenički vijećnici izglasali uređenje plaže ispred hotela Miramara i gradnju na Črnom mulu

Robert Šimonović

Izmjenama prostornog plana stvoreni su preduvjeti za uređenje plaže ispred hotela s vanjskim kupalištemČak 16 točaka našlo se na dnevnom redu ovotjedne sjednice Gradskog vijeća Crikvenice, a crikvenički vijećnici usvojili su sve preložene točke. Vijećnici su najdulje raspravljali oko prijedloga odluke o donošenju VII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice, no isti je u konačnici usvojen s 10 glasova “za” vijećnika iz redova HDZ-a i koalicije te SDP-a i koalicije, a četiri suzdržana glasa vijećnika Trećeg bloka.


Pročelnica Upravnog odjela za investicije, prostorno uređenje i imovinu Vjekoslava Glavan kazala je da se glavni razlozi zbog kojih se pristupa izmjenama i dopunama PPU-a tiču poglavlja pomorskog prometa.


– Izmjene se odnose na prenamjenu korištenja prostora ispred hotela Miramare kako bi se stvorili preduvjeti za uređenje plaže ispred hotela s vanjskim kupalištem, kazala je pročelnica, dodavši i kako se izmjene odnose na prostor luke otvorene za javni promet – Črni mul.
Vijećnik Ivan Smojver upozorio je da uvjeti gradnje na području Črnog mula omogućuju buduću izgradnju građevine ugostiteljsko-turističke namjene, a kojima su se nedavno protivili u samom Gradu kazavši prethodno da takav objekt može biti “iznimno velikih tlocrnih gabarita i visine, takvih da će vizualno biti vrlo istaknuti, eksponirani i odudarati od karakteristika i mjerila naselja uz koji je smješten”.


Nezavisni vijećnik Gordan Raguž pitao je hoće li buduća plaža ispred hotela s vanjskim kupalištem biti javna i nenaplativa ili privatna i naplativa, upozorivši i kako su uvjeti gradnje budućeg bazena previše fleksibilni, zbog čega strahuje da se ne ponovi situacija slična onoj oko boutique hotela u centru, a koji “estetski odudara” od postojećeg niza zgrada na tom području. P


ročelnica Glavan je pojasnila kako se radi o pomorskom dobru, a ne privatnom vlasništvu, kao i da su najbitniji oni uvjeti gradnje koji budu propisani samim natječajem za dodjelu koncesije na tom području. Pročelnica je vijećnicima izložila i vizualizaciju budućeg projekta.


– Bit će neophodno na temelju zahtjeva, interesa ili pisma namjere provesti koncesiju vezano za ovaj projekt, a koju provodi PGŽ, rekla je Glavan.


Zamjenica gradonačelnika Ivona Matošić Gašparović naglasila je da nema potrebe insinuirati da će se graditi nešto što neće biti prikladno i što će ljudima onemogućiti pristup plaži.


– Naplata korištenja plaže ne postoji kao opcija, to je pomorsko dobro u općoj upotrebi, a koncesionar je ne može otuđiti. Na natječaj za dodjelu koncesije moći će se javiti bilo tko, zakon je tu vrlo jasan i transparentan, a sve što je prostorno važno bit će određeno uvjetima natječaja.


Moj osobni stav je da bi sve plaže danas bolje izgledale da imaju ozbiljne koncesionare koji upravljaju njima. Tu ističem plažu Rokan u Selcu koja je ogledni primjerak kako bi plaže trebale izgledati ne samo kod, već i u Hrvatskoj.


Koncesionar koji ima dugogodišnju koncesiju na nekom području sigurno u taj prostor ulaže veliki novac, što u konačnici kroz turističku promociju i brojne druge načine nama može biti jedino od koristi, rekla je Matošić Gašparović.