Mjera podrške

Crikvenica dijeli božićnice za primatelje mirovine do 450 eura

Robert Šimonović

Ilustracija / Foto Vedran Karuza

Ilustracija / Foto Vedran Karuza

Grad Crikvenica nastavlja s nizom mjera podrške umirovljenicima i korisnicima naknade za starije osobeKorisnici nacionalne naknade za starije osobe i korisnici mirovine s prebivalištem na području Grada Crikvenice, a koji udovoljavaju uvjetu prihoda u visini do 450 eura, mogu ostvariti pravo na božićnicu, javljaju iz Grada Crikvenice, dodavši da Grad na ovaj način nastavlja s nizom mjera podrške svojim umirovljenicima i korisnicima nacionalne naknade za starije osobe, sukladno odluci koju je u 2023. godini donijelo Gradsko vijeće.


Pravo na božićnicu u iznosu od 100 eura ostvaruju umirovljenici i korisnici prava na nacionalnu naknadu čiji prihod iznosi do 350 eura. Božićnicu u iznosu od 75 eura mogu dobiti umirovljenici čiji prihod iznosi između 350,01 i 400 eura, dok oni čiji prihod iznosi između 400,01 i 450 eura imaju pravo na božićnicu u iznosu od 50 eura.


Pravo na božićnicu ostvaruju osobe s prebivalištem na području grada Crikvenice koji ostvaruju pravo na nacionalnu naknadu prema Zakonu o nacionalnoj naknadi za starije osobe, što se dokazuje rješenjem o ostvarivanju prava na nacionalnu naknadu i/ili koji primaju mirovinu do 450 eura, što se dokazuje zadnjim odreskom od mirovine i potvrdom o visini dohodaka i primitaka Porezne uprave za prethodnu, 2022. godinu.
Prihod se definira kao prosječni mjesečni prihod ostvaren u godini koja prethodi godini u kojoj korisnik ostvaruje pravo na pomoć. U prihode se ne uračunavaju iznosi po osnovi pomoći iz socijalne skrbi Grada Crikvenice, kao ni doplaci, naknade i potpore određene Zakonom.


Mjesečni iznos mirovine uključuje i mirovinu ostvarenu po međunarodnom ugovoru te zaštitni dodatak. Prikupljanje zahtjeva i dokumentacije za ostvarivanje prava na isplatu božićnice počelo je 20. studenog, a vrijeme i mjesto na kojima je moguće predati zahtjeve i dokumentaciju moguće je saznati na mrežnoj stranici Grada.


Da bi podnijeli zahtjev, korisnici nacionalne naknade za starije osobe i korisnici mirovine trebaju ponijeti osobnu iskaznicu i zadnji odrezak od mirovine (hrvatske i inozemne). Temeljem potpisanog zahtjeva obavit će se uvid u Evidenciju o dohocima i primicima – EDIP (Porezna uprava RH) u svrhu ostvarivanja prava na novčanu pomoć.


Za sve umirovljenike koji podnesu zahtjev i ostvare pravo, isplata božićnica bit će u poslovnici FINA-e u Crikvenici, Školska 1, i to od 12. do 28. prosinca.


Ispunjeni zahtjev s pratećom dokumentacijom može se dostaviti e-mailom na adresu: [email protected], osobnom dostavom na mjestima gdje će biti dežurstva Gradske uprave u razdoblju do 29. studenoga te putem pošte na adresu: Grad Crikvenica, Kralja Tomislava 85, 51260 Crikvenica, najkasnije do 29. studenog. Korisnici koji ne ostvare pravo na novčanu pomoć bit će obaviješteni pisanim putem.


– Posvećujući posebnu brigu o najpotrebitijoj skupini građana ove godine iznosi božićnice su povećani, kao i limit mirovina temeljem kojih će se obavljati isplata te će božićnicu uz umirovljenike ostvariti i korisnici nacionalne naknade za starije osobe – ističu iz Grada Crikvenice.