Potpisan sporazum

Vodoopskrbni sustav Hrvatsko primorje: Prvi korak prema boljoj vodoopskrbi

Dorotea Prpić

Sporazum su potpisali gradovi Senj, Rab, Novalja i Pag, općine Karlobag, Lopar, Kolan i Povljana te njihovi isporučitelji vodnih usluga, a cilj je zajednički nastup prema EU sredstvima kroz budući EU projekt, a njime i rješavanje vodno-komunalne infrastruktureSENJ – Na pročistaču Vodovoda Hrvatsko primorje-južni ogranak d.o.o. na Hrmotinama jučer je potpisan sporazum o pripremi, realizaciji i provedbi EU projekta pod nazivom »Vodoopskrbni sustav Hrvatsko primorje«. Sporazum su potpisale jedinice lokalne samouprave koje Vodovod Hrvatsko primorje opskrbljuje vodom na kopnu i otocima, a to su gradovi Senj, Rab, Novalja i Pag, općine Karlobag, Lopar, Kolan i Povljana te isporučitelji vodnih usluga Vodovod Hrvatsko primorje – južni ogranak Senj, Vodovod i odvodnja Senj, Vrelo Rab, Komunalije Novalja, Komunalno društvo Pag, Crno vrilo Karlobag, Loparko – Lopar, Komunalno društvo Kolan i Vodovod Povljana. Sporazum je prethodno prihvaćen od svih gradskih i općinskih vijeća te prepoznat kao pravi put za rješavanje problematike vodno-komunalne infrastrukture ovog područja.


Uz gradonačelnike Senja, Raba, Novalje i Paga, zamjenike načelnika općina Karlobag i Lopar, načelnike općina Kolan i Povljana te direktore isporučitelja vodnih usluga, svečanom činu potpisivanja Sporazuma prisustvovali su i državni tajnik Sanjin Rukavina te, uime Hrvatskih voda, voditelj Vodnogospodarskog odjela Rijeka Gordan Gašparović.


Zajednički nastup


Potpisani Sporazum pripremljen je u suradnji s Hrvatskim vodama i jedinicama lokalne samouprave te lokalnim isporučiteljima vodnih usluga, a svrha mu je zajednički nastup prema EU sredstvima kroz budući EU projekt, a njime se planira rješavanje vodno-komunalne infrastrukture na području koje obuhvaća prostor jedinica lokalne samouprave potpisnika Sporazuma.
Jučerašnjem potpisivanju sporazuma prethodio je još jedan dokument, potpisan u studenome prošle godine, vrijedan 266,3 milijuna kuna. To je Sporazum o suradnji na projektu rješavanja vodoopskrbe Hrvatskog primorja te otoka Raba i Paga kroz projekt HE SENJ 2. Potpisan je između Hrvatske Elektroprivrede, Hrvatskih voda i Vodovoda Hrvatsko primorje-južni ogranak, a njime se utvrđuje zajednički interes i potreba za međusobnom suradnjom tijekom pripreme i realizacije projekata izgradnje HE Senj 2 i dobave vode iz Like (rijeka Gacka) na uređaj za preradu vode za ljudsku potrošnju Hrmotine. Sporazum je potpisan na desetogodišnje razdoblje te se njime planira odvojiti sustav vodoopskrbe od sustava proizvodnje električne energije radi osiguranja kvalitetnije i sigurnije vodoopskrbe.


HEP kao partner
Kako je naglasio direktor Vodovoda Hrvatsko primorje-južni ogranak Milan Nekić, jučerašnji i ovaj prethodno potpisani sporazum stvaraju preduvjete za razvoj vodno-komunalne infrastrukture na ovom području te za aktivno sudjelovanje u svim EU programima koji će u budućem razdoblju biti na raspolaganju. »Slijedi nam prva faza ovog projekta koja obuhvaća izradu projektnog zadatka, studije izvodljivosti i natječajne dokumentacije. Glavni cilj ovog sporazuma je da se stvore uvjeti za podnošenje prijave za sufinanciranje projekata iz EU sredstava, kroz suradnju i okvir statusnog ujedinjenja isporučitelja vodnih usluga, poštujući načelo solidarnosti, uz uvažavanje i zaštitu imovinskih i drugih prava te uređenje međusobnih odnosa svih strana. Ovim sporazumom se Vodovod Hrvatsko primorje utvrđuje kao korisnik, a svi ostali isporučitelji usluga kako partneri, i zajedno ćemo provoditi sve aktivnosti na ovom projektu.


Zakon o vodnim uslugama, kao i prijedlog novih uslužnih područja ide upravo u tom smjeru, jer je ovo područje predviđeno kao jedinstveno uslužno područje na kojem će postojati jedan isporučitelj vodnih usluga, jedinstvena cijena vode, kao i jedinstvena kvaliteta usluga. Potpisivanjem sporazuma s HEP-om oko razdvajanja sustava krajem prošle godine te njihovog sufinanciranja u visini od 50% troškova istoga, već smo napravili jedan veliki pomak jer smo time osigurali dio sredstava te dobili HEP kao partnera. Izrađena je hidrološka studija rijeke Gacke koja će biti temelj za buduću studiju izvodljivosti i cijeli projekt. Dobili smo ogromnu pomoć i energiju od Hrvatskih voda u pripremi sporazuma s HEP-om, kao i oko pripreme ovog današnjeg sporazuma, te zahvaljujem posebno gospodinu Đurokoviću i njegovim suradnicima jer bez njihova angažmana teško bismo to ostvarili«, istaknuo je direktor Vodovoda Hrvatsko primorje-južni ogranak Milan Nekić.


S velikim projektom i novo poduzeće

Na potpisu sporazuma potpisnicima je čestitao i direktor VGO-a Rijeka Gordan Gašparović: »Potpis ovog sporazuma je prvi korak za izradu potrebne dokumentacije za apliciranje projekta na fondove EU, a njegovom realizacijom zajedno s HEP-om učinit ćemo stanje vodoopskrbe na ovom području još kvalitetnijim. Vjerujem da je ovaj sporazum nukleus jednog velikog projekta, ali i stvaranja novog komunalnog poduzeća koje će, prema sadašnjem prijedlogu, najvjerojatnije biti u okviru vaših lokalnih samouprava«, rekao je među ostalim Gordan Gašparović