Napokon pomak

Turska kula u Perušiću obnavlja se već godinama. Sad je dobila krovnu konstrukciju

Marin Smolčić

Krovište i nova vizura na Turskoj kuli / Foto M. SMOLČIĆ

Krovište i nova vizura na Turskoj kuli / Foto M. SMOLČIĆ

Višegodišnji projekt izrade konstrukcije obavila je tvrtka Proizvodnja M. K. iz Velike Gorice, a u pomoć su im prilikom montaže konstrukcije pružili radnici i mehanizacija Komunalnog poduzeće PerušićPERUŠIĆ  Nema sumnje da je stara Turska kula jedan od simbola Perušića. Izgrađena za vrijeme tuske okupacije ovog dijela Like, zahvaljujući svojoj lokaciji bila je sklonište Turcima, s izvrsnim fortifikcijskim obilježjima i pogledom na veći dio Perušićkog polja. Nakon što je glasoviti pop Marko Mesić oslobodio Liku od ugnjetača, Turska kula je sasvim pala u zaborav.


Radovi na restauraciji stare kule, jednog od simbola ovoga kraja, traju već godinama. Nakon višegodišnje pripreme za postavljanje čelične konstrukcije, taj je objekt ovih dana dobio krovište i novu vizuru. Prije nekoliko dana je postavljena čelična konstrukcija krovišta, čime se radovi na toj fazi projekta privode kraju.


Višegodišnji projekt izrade konstrukcije obavila je tvrtka Proizvodnja M. K. iz Velike Gorice, a u pomoć su im prilikom montaže konstrukcije pružili radnici i mehanizacija Komunalnog poduzeće Perušić.
Cjelokupna vrijednost konstrukcije i radova na interijeru u posljednjih nekoliko godina iznosi oko 800.000 kuna koje je sufinancirano sredstvima Ministarstva kulture i Općine Perušić.


Nakon osiguranja daljnjih sredstava nastavit će se s krovopokrivačkim radovima i radovima okončanja uređenja interijera. Tada će na red doći i uređenje okoliša oko Turske kule. Svi dosadašnji radovi su se odvijali pod nadzorom Konzervatorskog ureda u Gospiću.