LiPO

Željko Nekić obećao veće naknade za senjsku novorođenčad

Dorotea Prpić

Kandidat za gradonačelnika Željko Nekić naglasio je i kako će povećati subvencije Domu zdravlja radi osiguranja specijalističkih pregleda za građane, a povećat će i sredstva za sportske klubove i udrugeSENJ – Pod motom »Može se i mora bolje!« jučer je stranka LiPO na Pavlinskom trgu u Senju pojedinačno predstavila kandidate sa svoje liste za senjsko Gradsko vijeće na kojoj je čak osam žena, te kandidata za gradonačelnika Grada Senja Željka Nekića koji je predstavio i dio programa stranke.


Kako je Nekić istaknuo, radii će na demografskoj obnovi na način da će povisiti naknade za novorođenu djecu, participirati većim iznosom u cijeni dječjeg vrtića, u suradnji sa srednjom školom raditi će se na otvaranju novih obrazovnih programa, novoosnovanim obiteljima darovat će građevinska zemljišta, povećati sredstva za najugroženije građane, te novčano pomoći umirovljenike slabijeg socijalnog statusa.


Izgradnja mrtvačnice


Na temu razvoja poduzetništva istaknuo je kako će novoosnovane djelatnosti u prve dvije godine rada biti oslobođene svih gradskih davanja, a ugostitelji će biti oslobođeni plaćanja zakupa terasa dok traje COVID-pandemija. Smanjit će i visinu gradskog prireza, poticati suradnju s Udrugom obrtnika i gradske projekte kandidirati za financiranje europskim sredstvima.
Poseban naglasak stavio je na daljnji razvoj turizma koji će povezivati ponudu mora i planina, poticat će razvoj nautičkog turizma, osigurati besplatan Internet u centru grada, te sinergijom grada, ugostitelja i udruga ponuditi nove manifestacije u turističkoj sezoni.


Od investicija istaknuo je izgradnju benzinske crpke za plovila u luci Senj, te iniciranje proširenja luke, spajanje vodoopskrbe Senja s Novim Vinodolskim radi sigurnije opskrbe, izgradnju vodoopskrbnog sustava u Svetom Jurju, kao i dovršetak vodoopskrbnih sustava u Krasnu i Podgorju. U planu im je i izgradnja nove mrtvačnice na senjskom groblju, poticanje uređenja fasada u centru Senja, te više brige o Parku Nehaj.


Dom za umirovljenike


Od Republike Hrvatske će zatražiti da svoju imovinu na području grada Senja uredi i stavi u funkciju ili da je preda u gradsko vlasništvo, a jedna od zadaća im je i naći način za nastavak gradnje Doma za umirovljenike.


Nekić je i naglasio i kako će povećati subvencije Domu zdravlja radi osiguranja specijalističkih pregleda za građane u samom Senju, povećat će i sredstva za sportske klubove, te sredstva za djelovanje udruga.


– Za realizaciju ovog programa grad se neće dodatno zaduživati, jer može se i mora bolje, zaključio je Nekić.


Kandidata za gradonačelnika i kandidate na listi došli su podržati i kandidat za župana i predsjednik stranke LiPO Darko Milinović i kandidatkinja za zamjenicu župana Ana Manjerović.