Radovi

Nastavak uređenja izvora i vodotoka u Lici

Marin SmolčićKoristeći lijepo i suho vrijeme ovih su dana Hrvatske vode s kooperantima prionule poslu na redovnom održavanju vodotoka ličkih rijeka i potoka.


Preko koncesionara G.P.V. „Građenje“ iz Gospića obavljeni su radovi na izvorišnom dijelu rijeke Une.


Nedaleko od mjesta Neteka u općini Srb uređivan je sami izvor najmoćnije rijeke u Lici koja se kod Jasenovca ulijeva u Savu i čiji vodotok velikim dijelom čini državnu granicu sa BiH.
Izvor rijeke Une je hidrološki spomenik prirode, odnosno mjesto gdje se od izvorske vode formira modro-zeleno jezero koje se nalazi na 398 metara nadmorske visine.


Sam izvor rijeke Une je prema podacima Natura Jadera, Javne ustanove na području Zadarske županije za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode, najdublji istraženi krški izvor u području Dinarida i peti po dubini izvor u svijetu.


Radovi koje su izvele Hrvatske vode se odnose na košnju i sječu niskog raslinja te uklanjanje trulih stabala iz korita i pokosa vodotoka na dionici od 300 m od izvora.


Radovi se izvode u dogovoru sa Javnom ustanovom Natura Jadera koja također izvodi radove na održavanju i popravcima staze i ograde koja vodi do samog izvora, odnosno od jezera koje upravo plijeni svojom ljepotom.


Bez obzira što se radi o području Zadarske županije, područje općine Srb se nalazi u obuhvatu ličke ispostave Hrvatskih voda.


Riječica Bužimnica je potok koji izvire podno Velebita, nepredvidiva je u svojim hidrološkim oscilacijama pa nekada poplavi polja i prometnice sela Bužim kod Gospića i u vrijeme kada nema znatnijih oborina.


Proteklih godina već je uređen dio toka kako bi se spriječilo izlijevanje na lokalnu prometnicu kroz naselje te je sanirano više cestovnih propusta koja su predstavljala „uska grla“ u kišnom periodu godine ili u vrijeme naglog topljenja snijega na Velebitu kada Bužimnica poteče punom silinom.


Ove godine na redu je uređenje 1,5 km uzvodnog toka gdje ta bujica u vrijeme velikih kiša također pravi problem ponajprije lokalnom stanovništvu.


Iskopan je i dodatni kanal kako bi se rasteretio glavni kanal i voda mogla brže otjecati, a da pritom ne ugrozi pristup obližnjim kućama. Radovi su još uvijek u punom jeku, a njihov završetak se predviđa do kraja ovoga mjeseca.