Grad Senj i njegov značaj

Monografija Envera Ljubovića o Senju kao posveta gradu u kojem i kamenje govori

Dorotea Prpić

Foto Dorotea Prpić

Foto Dorotea Prpić

Ova knjiga nastala je iz istinske želje da osvijetlim značajne događaje iz bogate senjske povijesti i kulture te da osnažim ove spoznaje o Senju na temelju arhivske građe i literature te da sve predstavim svekolikoj hrvatskoj javnosti – rekao je povjesničar i klasični filolog prof. LjubovićSENJ – Za tisak je spremna nova knjiga-monografija autora povjesničara i klasičnog filologa Envera Ljubovića iz Senja, a nosi naziv »Grad Senj i njegov značaj u povijesti i kulturi hrvatskog naroda« i posvećena je gradu u kojem, kako autor kaže, i kamenje govori.


– Ova knjiga nastala je iz istinske želje da osvijetlim značajne događaje iz bogate senjske povijesti i kulture te da osnažim ove spoznaje o Senju na temelju arhivske građe i literature te da sve predstavim svekolikoj hrvatskoj javnosti.


Senj je grad uskoka, bure, glagoljice i tiskarstva te bogate kulturno-povijesne baštine, a sve to je do sada bilo zanemareno pa sam ovom knjigom mnogo toga pokušao otrgnuti od ljudskog zaborava.
To me je i nagnalo da napišem ovu povijesnu i kulturološku knjigu, monografiju Senja, koja oslikava grad sa specifične povijesne i kulturološke strane kroz različita razdoblja povijesti.


Grad Senj je prepoznatljiv zbog svoje bogate kulturno-povijesne baštine, koja je jedinstvena i originalna te koja zauzima zasebno mjesto u povijesti i kulturi hrvatskog naroda u različitim povijesnim razdobljima od najstarijih vremena sve do danas.


Ovo tim više jer je Senj jedan od najstarijih gradova Hrvatske i ima kontinuitet svakodnevnog života od prapovijesti – kaže prof. Ljubović i dodaje da mnogobrojni kulturno-povijesni spomenici i arheološki ostaci svjedoče o burnoj prošlosti Senja koji je za mnoge generacije bio i ostao, sve do naših dana, sinonim za uskoke i njihovo djelovanje u obrani ovih prostora.


Uskočki spomen


– Niti jedna skupina ljudi u našoj povijesti nije ostavila takav znakovit spomen, kao što su ostavili senjski uskoci. Prošlost nam veoma često izgleda daleka i beživotna, ali istražujući dolazimo do spoznaje da prošlost nije mrtva te ona u nama doista živi i traje – naglašava prof. Ljubović.


U knjizi, među ostalim, daje i sliku vremena i prilika u kojima su djelovale mnoge uskočke obitelji, a posebice je osvijetlio uskočko razdoblje različitih plemićkih obitelji u Senju i djelovanje senjskih uskoka koji su postali simbol grada Senja i uopće simbol obrane i junačke borbe jednog malog, ali nadasve hrabrog naroda.


Autor donosi i bogatu glagoljsku baštinu, pisane i epigrafičke glagoljske spomenike iz različitih razdoblja senjske povijesti i kulture, a nije zaboravio spomenuti i jedinstven prirodni fenomen senjske bure koja je bila motiv mnogima da o njoj pišu.Jedan od njih je Petar Zoranić koji je u romanu »Planine«, prvom hrvatskom romanu, opisao poznatu velebitsku buru, a slijedili su ga i brojni drugi pripovjedači i putopisci.


Širi krug čitatelja


– Pišući knjigu, želio sam da ona ne bude isključivo znanstvena, iako ima sve znanstvene karakteristike, već da na jedan znanstveno-popularan način informiram i prilagodim knjigu širem čitateljskom krugu, a istovremeno zadovoljim i one zahtjevnije čitatelje, citirajući i navodeći bilješke, fusnote, literaturu i izvore iz kojih sam crpio važne podatke.


Ako sam ovim štivom unaprijedio naša saznanja o uskocima, plemićima, glagoljici te sveukupnoj povijesti Senja, buri i o jednoj uskočkoj plemićkoj obitelji Hreljanović, tada, kao autor knjige, mogu biti zadovoljan i sretan.


Napominjem da ovo nije knjiga samo o Hreljanovićima, nego o Senju i njegovoj bogatoj kulturno-povijesnoj i heraldičkoj baštini. U ovom gradu »saxa loquntur« (kamenje govori) o toj bogatoj kulturnoj i spomeničkoj baštini, koju moramo sačuvati za naraštaje koji dolaze.


Osobno se nadam da će ova knjiga svojim zanimljivim sadržajem privući velik broj čitatelja različitog uzrasta, uz konstataciju da se knjiga nikada do kraja ne može završiti pa je zato stalno otvorena i može se slobodno dalje nastaviti pisati te upotpuniti novim i suvremenijim sadržajima i aktualnim temama – poručuje prof. Ljubović.


Knjigu izdaje u vlastitoj nakladi, a zahvaljuje i gospodi Ranku i Egonu Hreljanoviću, izravnim potomcima obitelji Hreljanović iz Rijeke, koji su sušačka grana Hreljanovića podrijetlom iz Jablanca, i koji su mu pružili na uvid mnoge povijesne podatke i dokumente o sušačkoj grani uskočke obitelji Hreljanović.


Zahvaljuje i djelatnicima Gradskog muzeja iz Senja i svim suradnicima u raznim arhivima i muzejima diljem Hrvatske koji su mu nesebično pomogli u prikupljanju građe i važnih podataka o senjskoj, sušačkoj i jablanačkoj grani obitelji Hreljanovića.


Knjiga ima 530 stranica teksta te 185 vrhunskih, do sada neviđenih fotografija i bez sumnje će pobuditi interes i pažnju javnosti, a uskoro kreće u tisak.


Prof. Enver Ljubović


Enver Ljubović porijeklom je iz Bosne, profesor je povijesti i latinskog jezika, do mirovine je radio kao gimnazijski profesor u Bosni i Hrvatskoj, a već dugi niz godina bavi se heraldikom, rodoslovljem i onomastikom i jedan je od rijetkih povjesničara u nas koji se bavi upravo tim temama.


Ukupno je do sada objavio 15 knjiga i više znanstvenih i stručnih članaka u različitim znanstvenim i stručnim časopisima u Hrvatskoj te u Bosni i Hercegovini, Srbiji (Vojvodina), Mađarskoj i u Italiji, a redoviti je član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u dijaspori i domovini u redovitom statusu hrvatskog akademika.


Član je i Hrvatskog društva klasičnih filologa te Hrvatskog grboslovnog i zastavoslovnog društva u Zagrebu. Dobitnik je Povelje Grada Senja za doprinos u prosvjeti, kulturi i znanosti, stalni je suradnik Leksikografskog zavoda »Miroslav Krleža«, u Hrvatskom biografskom leksikonu, u kojemu piše članke o hrvatskim plemićkim obiteljima, a predsjednik je i Senjskog književnog ognjišta, udruge koja promiče hrvatski jezik i kulturu te afirmira književno stvaralaštvo u Senju i drugim mjestima toga područja.