Manji prihodi

Započete investicije LU Senj bit će završene, ali novih nema do daljnjega

Dorotea Prpić

Investicije LU Senj bit će dovršene

Investicije LU Senj bit će dovršene

U tijeku su radovi na obnovi Glavne rive u senjskoj luci i radovi u luci Porat u Lukovu Šugarju, a odgođena je obnova Banje u JablancuZapočete investicije će se završiti, ali novih do daljnjega nema. Ovo tim više što je prorjeđivanjem broja trajektnih linija prihod Lučke uprave Senj od lučkih pristojbi, odnosno od prodanih karata i prevezenih vozila, smanjen za oko 80 posto, kaže ravnatelj Lučke uprave Senj Predrag Dešić. Ali započete investicije nisu upitne. U tijeku su radovi u senjskoj luci na obnovi Glavne rive, premda su nešto usporeni, uglavnom radi lošeg vremena. Prekidani su u više navrata radi snažne bure i radi »štige« koja ometa radove ispod rive. Radi toga se očekuje da će radovi biti dovršeni nešto kasnije od planiranog roka, odnosno do 15. lipnja.Radovi kasne


Otvoreni su i radovi u luci Porat u Lukovu Šugarju na području Općine Karlobag, kaže Dešić, i dodaje da su za te radove obavljene geodetske izmjere, a sami radovi će početi sa zakašnjenjem iz razloga što je posao dobila ista tvrtka koja izvodi radove u Senju, a koji opravdano kasne.
Investicija u obnovu Banje u Jablancu, koju financiraju Grad Senj i Lučka uprava, morala je biti odgođena do daljnjega jer se na natječaj za odabir izvođača radova javila samo jedna tvrtka čija je ponuđena cijena radova bila gotovo 20 posto viša od procijenjene. Tu razliku sredstava za ovu namjenu sada nema niti Grad Senj, niti Lučka uprava, pa će se natječaj ponoviti na jesen kad će cijene možda biti drugačije.
Premda je sve bilo pripremljeno da senjska Lučka uprava preuzme upravljanje na pristaništima na Plitvičkim jezerima, to je za sada na čekanju i uslijedit će tek nakon izmjena Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda. To je treći po redu zakon koji bi se trebao uskladiti, nakon čega će Lučka uprava Senj moći preuzeti upravljanje na pristaništima na Plitvičkim jezerima.


Plitvička jezera
– Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama određuje da lučke uprave upravljaju pristaništima na području županije, dakle i pristaništima na Plitvičkim jezerima koje se nalaze na području naše županije, a što je do sada obavljala Lučka uprava Sisak. Uz to, Zakon o lučkim kapetanijama odredio je da su Plitvička jezera u nadležnosti Lučke kapetanije Senj, a ranije su bile pod Lučkom kapetanijom Sisak. Još, međutim, treba izmijeniti i Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda da bismo mogli preuzeti upravljanje nad pristaništima na Plitvički jezerima – pojašnjava ravnatelj Dešić i dodaje da odluka Ličko-senjske županije da Lučka uprava Senj preuzme upravljanje na pristaništima na Plitvičkim jezerima nije bila preuranjena jer su postojala saznanja da je u tijeku izrada izmjene Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda pa su se postupci paralelno odvijali. Međutim, situacija s pandemijom odredila je neke druge prioritete pa se još uvijek čeka izmjena tog zakona.Ove izmjene Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda ne čeka, međutim, samo Ličko-senjska županija, nego i Šibensko-kninska, Primorsko-goranska i Dubrovačko-neretvanska županija, kod kojih također nadležnost na pristaništima u unutrašnjosti tih županija za sada ima Lučka uprava Sisak, a ubuduće bi tu nadležnost trebale preuzeti lučke uprave tih županija.