WWF

Dunavske pastrve ponovno zaplivale Bijelom rijekom na Plitvicama

Portal Novi listUklanjanje umjetnih barijera s Bijele rijeke u Nacionalnom parku Plitvička jezera na samom je kraju, a dunavska pastrva je ponovno zaplivala potokom koji u spoju s Crnom rijekom, tvori maticu koja puni Plitvička jezera, priopćio je u srijedu WWF Adria.


Plitvička jezera od 1979. su upisana na UNESCO-vom Popisu svjetske baštine.


WWF Adria je zajedno s NP Plitvička jezera više godina radila na pripremi i uklanjanju barijera koje više nisu imale svoju korist (stare mlinice ili ostaci nekadašnjih pilana), a zbog kojih se autohtona dunavska pastrva nije mogla mrijestiti uzvodno što je gotovo dovelo do njezina nestanka.

Do završetka uklanjanja umjetnih barijera sa slatkovodnih ekosustava u Hrvatskoj preostali su još radovi na samo jednoj, od ukupno osam lokacija na Bijeloj rijeci u NP Plitvička jezera, ističu iz WWF Adria.


Riječna matica koju zajedno čine Bijela rijeka i Crna rijeka, opskrbljuje vodom Plitvička jezera, a posljednja lokacija bit će očišćena od barijera tijekom ljeta, nakon što se obnovi most izrađen metodom suhozida.


Uklanjanje barijera provode stručnjaci iz Nacionalnog parka Plitvička jezera i svjetske organizacije za zaštitu prirode WWF.


Iako duga samo 4,5 kilometara, Bijela rijeka je tijekom posljednjih 250 godina bila ispresijecana brojnim mlinicama, pilanama i akumulacijama.


Nacionalni park je proveo obnovu starog toka na tri lokacije na kojima su bili potrebni manji zahvati, a uklanjanje s četvrte lokacije dovršit će po završetku obnove suhozidnog mosta.


WWF Adria osigurala je radove s mehanizacijom kojima su uklonjene četiri umjetne barijere na vodama Bijele rijeke.


Nakon toga je Bijela rijeka ponovno potekla prirodnim dijelovima korita bez umjetnih pregrada, čime je autohtonim dunavskim pastrvama omogućeno slobodno kretanje cijelim tokom rijeke, a prve su pastrve već viđene u obnovljenom toku.


Uklanjanjem i zahvatima na osam barijera na toku Bijele rijeke, oslobođeno je ukupno osam kilometara toka od izvora Bijele rijeke do Prošćanskog jezera.„Dunavska pastrva je povijesno bila najzastupljenija vrsta u vodama Nacionalnog parka, no izlovom je njena populacija dovedena do ruba izumiranja.


Preostalim je jedinkama njihova migracija uzvodno radi mrijesta, od Prošćanskog jezera, dugi niz godina bila onemogućena zbog umjetnih barijera na Bijeloj rijeci.


Uklanjanjem tih umjetnih barijera Bijela rijeka se vraća u prirodno stanje, a pastrve će neometano pronaći svoj put uzvodno na mrijest“, objasnio je dr. Kazimir Miculinić, stručni voditelj u NP Plitvička jezera.


Proces koji je doveo do uklanjanja barijera potrajao je gotovo šest godina, ističu iz WWF Adria.