MARIO ŠABAN

Bitka za najljepšu planinu: ‘Ne, Velebit ne smije postati masovno izletište, on je puno važniji…’

Marin Smolčić

Lokaliteti poput uvale Zavratnice koja je zbog svoje prirodne i biološke raznolikosti proglašena zaštićenim krajobrazom ne smiju postati masovna izletišta ili kupališta u cilju ostvarivanja većih prihoda, nego ih je potrebno valorizirati kao lokalitete gdje će se posjetitelji educiratiAko se čovjekova sudbina poigra na poželjan način, tada mu se »poslože kockice« i njegov životni poziv prelazi iz sna u javu. Upravo je tu životnu sreću imao Mario Šaban (39) kada se zaposlio u Parku prirode Velebit. Ovaj pasionirani ekolog, zaljubljenik u floru, faunu i geomorfologiju zaposlio se u JU Park prirode Velebit još 2003. godine. Mario ima završena dva fakulteta pa je diplomirani inženjer sigurnosti i diplomirani ekonomist. Prvi posao u Parku bio mu je nadzornik, današnji čuvar prirode. Potom vodi službu protupožarne zaštite i tehničkih poslova te je imenovan za stručnog voditelja. Ovaj mladi čovjek je uz to aktivni član Hrvatske gorske službe spašavanja, speleolog, planinar i kartograf koji je s entuzijazmom vodio stručni rad ustanove.


Poučna staza Terezijana / PP Velebit


U rujnu 2021. kao v. d. ravnatelj preuzima upravljanje JU-om Park prirode Velebit, a na mandatno razdoblje imenovan je u travnju 2022. godine od strane ministra gospodarstva i održivog razvoja Tomislava Ćorića.


Park prirode Velebit zauzima površinu od 2.200 km2, proteže se na tri županije, četiri grada i šest općina, što predstavlja vrlo specifičan, izazovan i složen način upravljanja. U ozračju sve intenzivnijih klimatskih promjena, ovih dana se na Smotri izviđača Hrvatske u Lovincu nadomak Velebita posebno obilježio Europski dan, obilježavanje Europske godine mladih i Dan klime. Više nego li dovoljni razlozi za razgovor s »prvim čuvarom Velebita«.
Marija Šabana pitamo kakva je uloga Velebita kao mikrolokacije u smislu očuvanja klime i biosfere u ovom dijelu Europe.


Tulove grede / PP Velebit


Klimatske promjene


– Park prirode Velebit najveće je zaštićeno područje u Republici Hrvatskoj, a kao takvo status zaštite dobio je zbog svojih prirodnih vrijednosti i značaja za očuvanje biološke raznolikosti, te predstavlja krucijalnu ulogu u pogledu utjecaja na smanjenje klimatskih promjena u ovom dijelu Europe.


Kad spominjemo klimatske promjene, moram reći da su kriza bioraznolikosti i klimatska kriza, nažalost, međusobno usko povezane i zapravo su uglavnom rezultat ljudskog djelovanja. Kriza bioraznolikosti je posljedica klimatskih promjena, a klimatske promjene su rezultat gubitka bioraznolikosti i tu se ističe njihova povezanost. U tom smislu nam je od ključne važnosti očuvanje bioraznolikosti i popravljanje stanja prirode jer će na taj način priroda biti otpornija na klimatske promjene s jedne strane, a s druge strane kako bi nam mogla pružiti maksimalne »usluge« ekosustava koje nam pomažu u ublažavanju i prilagodbi klimatskim promjenama.


Mario Šaban / privatna arhiva


Velika površina Parka prirode Velebit predstavlja probleme u praćenju nadzora i obilasku područja, ali moram istaknuti da je prednost što ovo vrlo veliko područje i u ekološkom smislu kao takvo može u potpunosti osigurati funkcionalno očuvanje prirode. Bitno je da se ovo područje ne fragmentira dalje u smislu izgradnje veće infrastrukture, nego da održavamo postojeće kako ne bi došlo do narušavanja stabilnosti ekosustava.


Što za vas kao ekologa znače Dan klime i Dan zaštite prirode?


– Iskreno ne znam kada se obilježava Dan klime, ali Dan zaštite prirode je od velikog značaja za nas koji radimo u zaštiti prirode jer tada kroz razna odgojna, obrazovna, rekreativna, stručna događanja pokušavamo ukazati koliko je zaštita prirode bitna u smislu očuvanja bioraznolikosti koje direktno utječe na ublažavanje klimatskih promjena, drastično smanjenje štetnih stakleničkih plinova, a time očuvanje tisuća vrsta čime ekosustavima omogućujemo više vremena za prilagodbu klimatskoj krizi. Ove godine smo se posvetili najmlađim generacijama pa smo u suradnji s osnovnom školom iz Gospića provodili edukativne radionice i izrađivali suvenire od prirodnih materijala.


Je li po vašem mišljenju Velebit dovoljno zaštićen po pitanju flore i kao stanište životinja?


– Po pitanju flore kao staništa životinjskih vrsta u Parku prirode Velebit najveću ulogu imaju šume koje su velika spremišta i ponorišta ugljika iz atmosfere te su tu od velike važnosti stare šume, tj. prašume i zbog toga radimo na tome da takve šume identificiramo i strogo zaštitimo te zabranimo bilo kakva gospodarska djelovanja. Kako su šume na Velebitu gospodarske šume u cilju povećanja zaštite, potrebno je prilagoditi načine gospodarenja klimatskim promjenama koje već itekako osjetimo. Ovakve aktivnosti komuniciramo i zajednički provodimo s Hrvatskim šumama i našim Zavodom za zaštitu prirode.


Park predstavlja ekološki izrazito vrijedno područje i s obzirom na to da se radi o brdsko-planinskom zaštićenom području on predstavlja nekakav »refugium« za bioraznolikost u ekstremnim uvjetima što je jedna od dodatnih uloga da se vrste mogu povući u stabilnije ekosustave za vrijeme ekstremnih uvjeta iz kojih se, ako nisu trajni kad se stvore pogodni uvjeti, mogu vraćati natrag prema svojim staništima.


Cerovačke špilje / PP Velebit


Cerovačke špilje


Koliko je posjetitelja u ovom kratkom vremenu posjetilo Centar izvrsnosti i Cerovačke špilje?


– Cerovačke špilje je u manje od dva mjeseca posjetilo oko 2.000 posjetitelja, što je u odnosu na datum otvorenja i izazove oko završetka projekta izuzetan rezultat, ali naš cilj je povećati marketing i promociju lokaliteta Cerovačkih špilja kao temeljnog fenomena masiva Crnopac i ostvariti naš potpuni kapacitet koji je preko 40 tisuća posjetitelja na godišnjoj razini.


Je li općenito gledano Velebit s obje strane (dakle i Zavratnica) dovoljno valoriziran kao destinacija, uz uvažavanje najviših standarda zaštite?


– Velebit i njegovi lokaliteti imaju veliku prirodnu vrijednost, a kako je naš cilj očuvanje prirodne vrijednosti, smatram da lokaliteti poput uvale Zavratnice koja je zbog svoje prirodne i biološke raznolikosti proglašena zaštićenim krajobrazom, ne smiju postati masovna izletišta ili kupališta u cilju ostvarivanja većih prihoda, nego ih je potrebno valorizirati kao lokalitete gdje će se posjetitelji educirati te upoznavati s temeljnim prirodnim vrijednostima lokaliteta.


Zavratnica / PP VELEBIT


Na kojem projektu trenutačno radi vaš tim?


– Trenutačno nam još uvijek dosta vremena oduzimaju aktivnosti vezane za završnu fazu projekta Centar izvrsnosti Cerovačke špilje, ali glavni nam je cilj postaviti ovaj projekt na noge i stvoriti jednu od prepoznatljivih destinacija u Hrvatskoj. Iako nam to oduzima dosta naših kapaciteta, već radimo i aktivno pokrećemo nove projekte od kojih mogu istaknuti rekonstrukciju planinarskog doma Gojtanov dom na Visočici za koji smo u ovoj godini uspjeli povući sredstva od strane FZOEU-a za izradu kompletne dokumentacije i pripremu prijave na nadolazeće projekte koji će se otvarati u narednom programskom razdoblju. Također su nam odobrena sredstva za novi posjetiteljski centar na području Podpraga kod Tulovih greda u čiju ćemo realizaciju ići zajedno s Općinom Jasenice. Moram istaknuti da smo u prošloj i ovoj godini puno truda uložili u izradu Plana upravljanja, našeg temeljnog dokumenta za desetogodišnje razdoblje. U planu je izrada planinarsko-alpinističke staze »Ferrate« na području južnog dijela Parka koja će također obogatiti našu turističku ponudu. Da bismo mogli ostvariti i uspješno provoditi sve izazove koji će se stvarati pred nama, ulaskom u nove projekte planiramo povećanje broja zaposlenih, a time i projekt uređenja druge polovine Upravne zgrade čiji kapacitet stoji neiskorišten od 2006 godine.


Premužićeva staza / PP Velebit


Hoće li ova generacija ostaviti u nasljeđe zaštićenu planinu i njegove sadržaje?


– Svrha i cilj proglašenja Parka prirode Velebita i naša temeljna zadaća je zaštita, očuvanje i održivo korištenje nama najvrednije i najljepše planine na svijetu te sam siguran da ćemo našim znanjem i stručnosti zajedno sa svim dionicima koji participiraju na Velebitu ostaviti u nasljeđe Velebit kakav smo ga i mi zadužili od svojih predaka.