Istraživanje

Krčki roditelji pozitivno ocijenili online nastavu

Mladen Trinajstić

Foto Mladen Trinajstić

Foto Mladen Trinajstić

U istraživanju iskustava vezanih uz nastavu na daljinu sudjelovalo je 340 roditelja učenika škola u Krku, Vrhu, Puntu, Baški i Vrbniku, pri čemu je 70,9 posto roditelja uglavnom ili u potpunosti zadovoljno nastavom na daljinu, a nezadovoljnih je tek 8,3 postoKRK – Svjesni zahtjevnosti zadaća koje se, u vrijeme organiziranja i provedbe online nastave stavljaju pred roditelje osnovaca, polaznika svih područnih, kao i matične škole OŠ »Fran Krsto Frankopan« Krk, krčki su prosvjetari proveli istraživanje kojemu je glavni cilj bio doći do potpunijih i cjelovitijih saznanja o doživljaju i iskustvima roditelja učenika te otočne osnovnoškolske ustanove, a posredno i samih osnovaca po pitanju sad već višemjesečne provedbe nastave na daljinu.


– Znajući da su i pred roditelje, kao i njihove osnovce, ali i nas nastavnike stavljeni izazovi na koje nitko od nas nije bio pripremljen, u proteklim smo tjednima svi zajedno nastojali najbolje što smo mogli odgovoriti na takve nove zahtjeve, kako one organizacijske koji su bili nužni za provođenje nastave na daljinu, tako i emocionalne – istaknuo je, predstavljajući nam rezultate nedavno provedenog istraživanja u krčkoj školi, njen ravnatelj Serđo Samblić.


Napominjući da je provedeni postupak, između ostalog, imao zadatak izgradnje kruga povjerenja između učenika, roditelja i škole, Samblić je ocijenio da je upravo partnerstvo roditelja i škole, odnosno učitelja i nastavnika, u ovom nimalo jednostavnom razdoblju u kojem škola ulazi u roditeljske domove, važnije no ikad ranije.
Stoga nam je drago što se izrazito velik dio roditelja uključio u naše istraživanje, odnosno ispunio upitnik o iskustvima nastave na daljinu, a sve da bismo svi zajedno vidjeli »na čemu smo«, da bismo našli način unapređenja nastave u idućem razdoblju, ali i dobili povratnu informaciju o različitim aspektima ovakvog načina poučavanja, koji ne djeluje samo na djecu, već i na njihove roditelje, zaključuje ravnatelj.


Nezadovoljnih 8,3 posto


Istraživanje doživljaja i iskustava roditelja o nastavi na daljinu provođeno je koncem travnja, a u njemu je sudjelovalo 340 roditelja učenika Matične škole Krk, kao i svih njenih područnih škola – Vrh, Punat, Baška i Vrbnik. Iz prikupljenih i obrađenih anketnih materijala, odnosno roditeljskih odgovora, vidljivo je da je većina roditelja, njih čak 241 (što čini 70,9 posto svih sudionika u istraživanju) uglavnom ili u potpunosti zadovoljno nastavom na daljinu.


Nešto manji broj izjavio je kako nije niti zadovoljan, niti nezadovoljan, a tek 8,3 posto roditelja nije zadovoljno ovim oblikom nastave. Na pitanje uspijevaju li pratiti rad svoje djece u ovim uvjetima, većina roditelja (čak 75 posto) izjavila je da sve uspije popratiti redovito, dok je 22,4 posto roditelja izjavilo da tek ponekad uspijeva pratiti rad djeteta.


Samo 2,6 posto roditelja izjavilo je da ne uspijeva pratiti rad djeteta u uvjetima provođenja nastave na daljinu. Od onih pak koji su se izjasnili uspješnima u praćenju rada svog djeteta, njih čak 74,6 posto reklo je i da su uglavnom ili u potpunosti zadovoljni radom djeteta u nastavi na daljinu.


Plusevi i minusi


U red obilježja koja su u ovom načinu rada roditeljima bila »izvor zadovoljstva«, ispitanici su uvrstili ocjenu da se u nastavi na daljinu djeca potpuno predaju radu, kao i da su zadaci i sadržaji prikazani na zanimljiv način, što djecu dodatno motivira na učenje.


U red dobrih strana uvrštena je i činjenica da u takvom načinu rada nema distrakcije te da se vrijeme učenja može prilagođavati potrebama djeteta.


U red lošijih strana online nastave roditelji otočnih osnovaca uvrstili su pak ocjenu da učenici u takvom načinu rada ponekad »pate« od pada motivacije, gubitka dojma da su »u školi«, ali i da je nerijetko prisutan osjećaj nedostajanja njihovih učitelja i učiteljica.


Minus su roditelji u svojim očitovanjima udijelili i nemogućnosti pružanja željene roditeljske podrške (posebice kod zaposlenih roditelja), ali i ocjeni da zbog potrebe pomaganja djeci u ispunjavanju školskih obveza nerijetko sami postaju neproduktivni na svom radnom mjestu.


Negativnost nastave na daljinu roditelji osnovaca iz grada Krka, ali i Vrha, Punta, Vrbnika i Baške prepoznaju i u, po njima, prevelikoj količini gradiva i zadataka koje djeca ne mogu samostalno svladati, a dio i u okolnostima lošijeg snalaženja svojih mališana u korištenju mnogobrojnih online platformi koje se koriste (Google Classroom, Wordwall, Yammer, Skype, Viber, Coggle).


Povremeno nervozni, umorni, iscrpljeni


Istraživanje među roditeljima otočnih osnovaca pokazalo je i da brojni mame i tate zapažaju da se njihova djeca povremeno osjećaju nervozno, umorno i iscrpljeno, da su često zabrinuta zbog svog školskog uspjeha, a ponekad čak i tužna.


Dio učenika također je povremeno zabrinut i zbog mogućnosti zaraze članova obitelji. Kod manjeg broja prisutan je bio i strah te teškoće sa spavanjem, a roditelji su kod nekih uočavali čak i tjelesne simptome, u smislu glavobolje, bolova u trbuhu i mučnina.


Pozitivnim obilježjima ovakvog načina školovanja dio roditelja okarakterizirao je pak procjenu da se njihova djeca uglavnom osjećaju optimistično te da vjeruju da će »sve biti u redu«.


Dobra komunikacija s učiteljima


Roditelji uglavnom procjenjuju da u provedbi nastave na daljinu njihova djeca u manjoj mjeri imaju poteškoća s nedovoljnom motivacijom za učenje, održavanjem pažnje te savladavanjem zahtjevnijih sadržaja.


Dio učenika ima veće teškoće s organizacijom učenja tijekom dana te su opterećeni zahtjevima učitelja. Manji dio roditelja procjenjuje i da njihova djeca imaju veće ili izrazite teškoće u praćenju nastave na daljinu zbog nemogućnosti slušanja učitelja uživo.


Isto tako, dio roditelja je nastavnike izvijestio o teškoćama u djetetovom praćenju sadržaja na platformama koje se koriste za rad na daljinu. Ipak, izrazito velik dio roditelja izjavljuje da njihova djeca nemaju poteškoća s dobivanjem povratnih informacija od učitelja.


Slični su i podaci i o (pr)ocjeni roditelja o zadovoljstvu komunikacijom s učiteljima koju je također većina ocijenila zadovoljavajućom.