PRESS KOLEGIJ

Još jedan incident u uvali Mrtvaška: Maskirane osobe razbile rampu

Barbara Čalušić

Foto PGŽ

Foto PGŽ

Policija je obavještena i izvidi su u tijeku te očekujemo više detalja u skorom periodu, kazao je Mamula.RIJEKA – Na prošlotjednom kolegiju župana usvojen je Akcijski plan energetske učinovitosti Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022. – 2024. Plan je već ranije dobio pozitvno mišljenje Ministarstva gospodarstva i prošao javnu raspravu, a sada se očekuje da ga usvoji Županijska skupština.


– Akcijski plan energetske učinkovitosti zakonska je obaveza za PGŽ-a i donosi se na tri godine. Velik je broj zgrada koje su praćene i u našem informatičkom sustavu pratimo preko 300 zgrada kojima županija upravlja ili im je vlasnik. Na taj način pratimo potrošnju energenata i tražimo načine kako kroz godine implementirati nešto od naših mjera.


Plan je prošao mišljenje Ministartstva gospodarstva i nismo dobili niti jednu primjedbu. U mjerama koje smo predvidjeli, to nije plan želja već su sve mjere ostvarive i obrađene kroz projektnu dokumenatciju te čekamo da se otvore fondovi kako bismo mogli prijaviti planirane projekte. Županija će prema procjenama sa svojim vlastitim sredstvima u projektima sudjelovati s 35 do 50 milijuna kuna. Naime, još ne znamo kad će biti objavljeni natječaji Ministatsva regionalnog razvoja, a nemamo još ni terminski plan Fonda za zaštitu okoliša koji je također potencijalni izvor sredstava, kazao je na jučerašnjem tjednom susretu s novinarima u PGŽ-u Darko Jardas, ravnatelj Regionalne agencije Kvarner.


Još jedan incident u uvali MrtvaškaPetar Mamula jučer je potvrdio da se u uvali Mrtvaška jučer oko jedan sat ujutro dogodio još jedan incident.
– U Mrtvaškoj se oko jedan sat ujutro dogodio incident gdje je nekoliko maskiranih osoba ušlo u ograđeni dio građevinskog područja i razbilo rampu. Policija je obavještena i izvidi su u tijeku te očekujemo više detalja u skorom periodu, kazao je Mamula.

U predstojećem trogodišnjem razdoblju predviđena je enegetska obnova pet zgrada Doma zdravlja, tu je i kompletna dokumentacija za Dom za starije na Kantridi, a do rujna bi trebala biti spremna dokumentacija za Dom Mali Kartec na Krku. Planirano je i nekoliko zahvata u Thalassotherapiji u Crikvenici, a jedan je da vezan uz grijanje tople vode bazena. Prema Jardasovim riječima tu su i fotonaponski moduli na krovovima škola i zdravsvenih ustanova gdje će se elektrane tako dimenzionirati kako bi se uklonio trošak potrošnje lektrčne energije u tim zgradama. Jardas očekuje da će s ovim projektima uštede energije na obuhvaćenim objektima kretati se oko 50 posto.


Na prošlotjednom kolegiju župana donesena je i odluka o raspodjeli sredtsva za Gorski kotar kojim se potpomažu projekti goranskih općina i gradova u ukupnoj vrijednosti od 1,5 milijuna kuna. Odlukom župana raspoređeno je milijuna kuna na šest gradova i općina, a sredstva su ovaj put dobili Vrbovsko, Čabar, Delnice, Fužine, Skrad i Lokve. Prema riječima dožupana Petra Mamule, za preostale tri općine prijave pristižu i njihova će sredstva biti rapoređena na njednom od narednih kolegija župana.
– Tu je i razvoj mreže sanjkališta u Gorskom kotaru gdje je fond također 1,5 milijuna kuna čime se nabavlja oprema za sanjkališta. Na prošlotjednom kolegiju odlučeno je da se financiraju nabave i montaža pokretnih traka i dviju ratraka za Fužine i Vrbovsko. Svaki od projekata financirat će se sa 750 tisuća kuna. One prijave koje pristignu u ovoj godini, a ne budu financirane, imat će prednost u narednoj godini, rekao je Mamula dodajući kako su. prošle godine u okviru ovog projekta financirana sanjkališta u Lokvama i Mrkoplju.


Prema njegovim riječima, ukupna sredstva koja se iz županijskog proračuna usmjeravaju prema Gorskom kotaru iznosila su 205 milijuna kuna u proteklom petogodišnjem razdoblju od čega je direktno u proračune gradova i općina za njihove projekte uplaćeno 36 milijuna kuna.
– Proračunski korisnici dobili su 76 milijuna kuna, a ostali korisnici koji prijavljuju svoje projekte na proračun PGŽ-a 92 milijuna kuna. Smatramo da je ta pomoć u onim granicama koliko to može podnijeti županijski proračun, a nadamo se da će država i Ministarstvo regionalnog razvoja donijeti podzakonske akte kroz koje će potpuno zaživjeti Zakon o brdsko-planinskom području te će se kroz određene mjere biti omogućeno korištenje sredstva iz državnom proračuna svim goranskim općinama i gradovima, poručio je Mamula.


Pročelnica županijskog Upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu Sonja Šišić i ravnateljica Javne ustanove priroda Irena Jurić izvijestile su da je krajem prošlog mjeseca na međunarodnom kongresu ruralnog turizma PGŽ dobila dvije srebrne povelje za razvoj ruralnog turizma. U kategorijama razvoj ruralnog turizma povelju je dobila za kulturno-turističku rutu Putovima Frankopana, a nagrađen je i projekt Centra za velike zvijeri u Staroj Sušici koji je otvoren u srpnju prošle godine, a kroz kojeg je dosad prošlo više od 8.000 posjetitelja.