Znanstveni skup

Dani Franje Račkog u Fužinama: Demografija je bila središnja tema skupa

Marinko Krmpotić

20. Dani Franje Račkog / Foto M. KRMPOTIĆ

20. Dani Franje Račkog / Foto M. KRMPOTIĆ

Skup je, već po tradiciji, organizirala Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za povijesne i društvene znanosti u Rijeci s područnom jedinicom u Puli, Udruga »Dr. Franji Rački« Fužine i OŠ Ivanke Trohar Fužine 


FUŽINE – Fužine su danas bile domaćin već dvadesetih Dana Franje Račkog, znanstvenog skupa kojim se ne samo čuva sjećanja na ovog uglednog hrvatskog intelektualca – podrijetlom Fužinarca – već redovno obrađuje i niz zanimljivih tema vezanih uz Gorski kotar. Skup je, već po tradiciji, organizirala Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za povijesne i društvene znanosti u Rijeci s područnom jedinicom u Puli, Udruga »Dr. Franji Rački« Fužine i OŠ Ivanke Trohar Fužine.


O životu i djelu Franje Račkog kroz obradu nekih od pisama koje je Franjo Rački slao svojim suradnicima i prijateljima progovorile su dr. sc. Ana Batinić (Odsjek za povijest hrvatske književnosti Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU, Zagreb) i dr. sc. Maja Polić (Zavod za povijesne i društvene znanosti HAZU, Rijeka), dok je dr. sc. Željko Holjevac (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb) govorio o djelovanju ovog uglednog intelektualca u svjetlu hrvatsko-mađarskih odnosa šezdesetih godina devetnaestog stoljeća.
Središnja tema ovog skupa bila je demografija, pa je tako dr. sc. Robert Skenderović (Hrvatski institut za povijest, Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, Zagreb – Slavonski Brod) održao predavanje na temu »Stanovništvo Gorskoga kotara u ranome novom vijeku i 19. stoljeću – od predmodernoga društva do prvih promjena uzrokovanih modernizacijom«. Dr. sc. Dražen Živić (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb) progovorio je o demografskoj bilanci i općim kretanjima stanovništva Primorsko-goranske županije 2011. – 2021., dr. sc. Sanja Klempić Bogadi i dr. sc. Ivan Lajić (Institut za migracije i narodnosti, Zagreb) progovorili su o suvremenim demografskim procesima u Gorskom kotaru, Davor Kauzlarić, prof. (Osnovna škola Ivanke Trohar, Fužine) temu demografije obradio je s naglaskom na Općinu Fužine i broj učenika tamošnje osnovne škole, dr. sc. Marta Hamzić (Ericsson Nikola Tesla d.d., Zagreb) temu je proširila predavanjem »Promjena veličine uzoraka krajolika ogulinskog kraja u uvjetima depopulacije«, a za kraj je dr. sc. Mirjana Crnić Novosel (Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Podružnica u Rijeci) temu demografije vezala s problematikom ispitivanja gorskokotarskih govora.