POVRIJEĐENO VLASNIŠTVO

Čovjek iz Permana proziva Općinu Matulji da mu je uzurpirala teren: ‘Moju su parcelu proglasili nerazvrstanom cestom’

Marina Kirigin

Foto Marina Kirigin

Foto Marina Kirigin

Nije nužno preko mojeg privatnog puta proglašavati nerazvrstanu cestu kad je 50 metara dalje javni put u općoj upotrebi koji Općina ne želi održavati – objašnjava Neven Muzica.PERMANI – Općina Matulji uzurpirala je moju parcelu i proglasila ju je nerazvrstanom cestom. Riječ je o terenu dugačkom oko 160 metara, koji je u naravi cesta (izgrađena kada i obližnja autocesta) koja od stare jezgre Permana vodi do Brešca. Cesta je to kojom danas prolaze silni kamioni koji voze materijal do mjesta gradnje nove stambeno-poslovne zone u Brešcima, iako je za to i ostala nova gradilišta u orkuženju pristupni put sasvim drugi, a vodi paralelno s ovim kojim sada prolaze kamioni.


Taj put ucrtan je kao javni put, međutim, u nekim dijelovima nedovoljno širok da bi mogli prolaziti automobili. Zbog svega toga koristi se ova cesta, koja je u jednom dijelu naša nekretnina, a zbog čega sam u nekoliko navrata pokušao doći do svog vlasništva, a u konačnici sam zbog toga kažnjen. Prošle sam godine tako svoju parcelu označio oznakom »privatni put«, potom sam skladištio debla na istome dijelu, a dan nakon što sam to učinio bez ikakvog pisanog rješenja ili naloga predstavnici Općine Matulji bacili su mi drva za ogrjev u dolac bez ikakvih dodatnih mjera zaštite ili upozorenja.


Nekoliko dana kasnije zaprimio sam rješenje Općine Matulji o uklanjanju debla s moje privatne parcele. Tada nisam imao saznanja da su moju privatnu parcelu upisali kao nerazvrstanu cestu. Mišljenja sam da nije nužno preko mojeg privatnog puta proglašavati nerazvrstanu cestu kad je 50 metara dalje javni put u općoj upotrebi koji Općina ne želi održavati te su ga uzurpirali privatni vlasnici – objasnio je Neven Muzica iz Permana koji se žalio na dostavljena mu rješenja, kao i na činjenicu da se Općina Matulji poziva na Zakon o nerazvrstanim cestama iz 2011. godine.


Pozvat ću se na Ustav
– Ako se oni pozivaju na taj zakon, ja ću se pozivati na Ustav, a on kaže da je privatno vlasništvo neotuđivo. Osim toga, Općina Matulji nema registar, već samo prijedlog registra nerazvrstanih cesta. Pitam se je li nam potrebna takva skupa lokalna samouprava koja nije u stanju donijeti u relativno jednostavnoj stvari pravovaljano rješenje godinu dana i dva mjeseca. Naime, rješenje je tri puta poništilo drugostupanjsko tjelo i vratilo ga Općini na ispravak. Pitam se jesu li neki poslovi u nadležnosti lokalne samouprave paravan pogodovanju privatnih investitora i lokalnih moćnika, a na štetu općeg interesa i zaštite prava nas običnih lokalaca – zaključio je Muzica.


U Općini Matulji objašnjavaju da je pitanje statusa nerazvrstanih cesta te prava i obveza jedinica lokalne samouprave po njima uređeno Zakonom o cestama i Zakonom o komunalnom gospodarstvu. Navode da su, prema zakonskoj odredbi sve prometnice koje se od 2011. godine koriste za promet vozila po bilo kojoj osnovi i koje su pristupačne većem broju korisnika, a koje nisu razvrstane kao javne ceste, nerazvrstane ceste, bez obzira na upis u katastar i zemljišne knjige, u koje po njihovom uvjerenju nedvojbeno spada i predmetna prometnica koja povezuje Permane i groblje Brešca.


– Općina Matulji vodi upravni postupak od strane komunalnog redara protiv osobe koja je cestu protupravno ogradila, odnosno odložila drva.


U registru od 1995.


Po tom je predmetu u tijeku drugostupanjski postupak. Prometnica Permani – groblje Brešca nerazvrstana je cesta i prolazi pokraj 23 parcele u k.o. Puži. Prometnica se redovito održava te na njoj postoji javna rasvjeta. Pored toga, temeljem dokumentacije s kojom raspolaže Općina Matulji, ta se prometnica nalazi u registru nerazvrstanih cesta još iz 1995. godine. Cesta je vidljiva na ortofoto snimku iz 2011. i 1968. godine. Na osnovu navedenog razvidno je da se radi o prometnici koja je postojala znatno prije stupanja na snagu Zakona o cestama i vodila se kao nerazvrstana cesta, odnosno koristila se za promet vozilima za veći broj korisnika.


Općina nije, kako tvrdi vaš čitatelj, proglasila nerazvrstanom cestom česticu u njegovom vlasništvu, već je Zakonom uređeno da se radi o nerazvrstanoj cesti koja između ostalog prolazi i česticom trenutno upisanom kao vlasništvo vašeg čitatelja, kao uostalom još znatan broj prometnica (državnih cesta, županijskih cesta i nerazvrstanih cesta) na području Općine kao i drugih JLS-a. Općina inače provodi aktivnosti usmjerene prema evidentiranju svih tih cesta u katastru i zemljišnim knjigama prema proceduri koja je uređena propisima.


Po provedbi tih postupaka nerazvrstana cesta se upisuje u katastru i zemljišnim knjigama kao javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Općine Matulji, što će biti slučaj i s predmetnom prometnicom – odgovaraju iz Općine Matulji i navode da stoji činjenica da je relativno mali broj nerazvrstanih cesta koje su se kao takve koristile na dan stupanja na snagu Zakona o cestama, evidentiran u katastru i upisan u zemljišne knjige te da je taj broj trebao biti znatno veći.


– Najveći dio do sada evidentiranih nerazvrstanih cesta koje su bile u uporabi na dan stupanja na snagu Zakona riješen je u postupku Državne izmjere. Trenutno je u tijeku postupak izrade i provedbe geodetskih elaborata izvedenog stanja za 21 kilometar nerazvrstanih cesta – stoji u odgovoru Općine Matulji u kojem se navodi i da sporedni javni put, koji spominje Muzica, nije namijenjen prometu vozila.