Kvarnerska inicijativa

Ante Štampalija objavio kandidaturu za gradonačelnika Opatije

Marina Kirigin

Ante Štampalija / Foto Marina Kirigin

Ante Štampalija / Foto Marina Kirigin

Transparentnost, održivost, suradnja, odlučnost i odgovornost bit će temelj našeg programa kojeg ćemo prezentirati u idućim mjesecima – rekao je ŠtampalijaAnte Štampalija kandidat je Kvarnerske inicijative, stranke osnovane koncem prošle godine, za gradonačelnika Opatije. Svoju kandidaturu objavio je ispred Umjetničkog paviljona »Juraj Šporer« u Opatiji u nazočnosti nekoliko kolega nove opatijske opcije.


– Ovom kandidaturom krećemo u kampanju za bolji život građana u našem gradu. Transparentnost, održivost, suradnja, odlučnost i odgovornost bit će temelj našeg programa kojeg ćemo prezentirati u narednim mjesecima.


Slažemo se da je promjena nužna i sve one koji tako misle pozivamo na suradnju. Što god je proteklih godina u Opatiji bilo napravljeno, dobro ili loše, koja god politička grupacija bila ili nije bila odgovorna za to, potrošili su se.
Opatiji treba nova energija jer su ostali neriješeni brojni komunalni i drugi problemi koji utječu na svakodnevni život građana, od odlaganja otpada i upravljanja gradskom imovinom do dostupnosti usluga ranjivim skupinama građana.


Na tom tragu ćemo ustrajno prezentirati bolja rješenja i na taj način tražiti povjerenje sugrađana – naglasio je Štampalija, četrdesetogodišnji opatijski poduzetnik koji se bavi turizmom i nekretninama, a koji smatra da se nužne promjene mogu ostvariti timskim radom svih kojima je stalo do Opatije.Štampalija navodi i da iza njega stoji kvalitetan tim društvenih aktivista koji su se prvotno okupili oko udruge Kvarnerska inicijativa.


Naime, Kvarnerska inicijativa javnosti je dosad bila poznata kao udruga građana koja se bavila temama građanskog aktivizma, čiji je predsjednik bio Štampalija i koja je okupljala 70-ak aktivista i velik broj simpatizera.


Prema riječima Štampalije, odluku da registriraju stranku donijeli su kako bi mogli imati širinu u svojem djelovanju.


– Nezavisna lista ima svoja ograničenja. Radi konstruktivnijeg bavljenja politikom i suradnjom s akterima u političkom životu odlučili smo registrirati stranku – objasnio je Štampalija koji zasada nije htio iznijeti ime svog mogućeg zamjenika.


– Imamo kandidata za zamjenika gradonačelnika, ali još nećemo izlasiti s tom informacijom dok se dokraja ne usuglasimo – rekao je Štampalija kojeg najviše »bole« neriješena komunalna pitanja grada, ali koji dodaje da i na drugim poljima ima prostora za napredak.