Projekt SHEFCE

Što donosi nova Europska platforma za društvenu angažiranost u visokom obrazovanju?

Ingrid Šestan Kučić

Platforma je nastala u sklopu projekta Steering Higher Education for Community Engagement (SHEFCE) čiji je partner Sveučilište u RijeciU sklopu projekta Steering Higher Education for Community Engagement (SHEFCE) čiji je partner Sveučilište u Rijeci, nastala je Europska platforma za društvenu angažiranost u visokom obrazovanju. Riječ je o alatu koji pruža podršku sveučilištima koja žele adresirati društvene potrebe u suradnji s vanjskim dionicima, a koji obuhvaćaju javno, poslovno i civilno društvo.


Platforma omogućava istraživanje sveučilišta i njihove angažiranosti u zajednici putem službenih sveučilišnih profila, a sadržava i niz izvještaja i preporuka koje mogu poslužiti kao primjeri za unapređenje društvene angažiranosti u visokom obrazovanju.


To je jedna u nizu aktivnosti kojima Sveučilište u Rijeci doprinosi povećanju angažmana u zajednici europskih sveučilišta te je vrijedan informativni resurs različitim dionicima.
Dugoročni cilj projekta SHEFCE je pridonijeti povećanju angažmana u zajednici europskih sveučilišta, u obliku partnerstva s lokalnim i regionalnim dionicima u rješavanju društvenih izazova.


Specifičan cilj projekta je izgraditi kapacitete sveučilišta, kreatora politika i dionika za uključivanje zajedničkog angažmana u visoko obrazovanje u Europi.


Projekt je sufinanciran iz programa Europske unije, Erasmus+ te traje tri godine, a konzorcij se sastoji od deset projektnih partnera te dvanaest pridruženih partnera.