PRIJAVITE SVOJE PROJEKTE NA ININ „ZELENI POJAS“

NL Promo

Na Svjetski dan zaštite ozonskog omotača, 16. rujna, INA sedmu godinu zaredom upućuje javni poziv svimorganizacijama civilnog društva, javnim obrazovnim ustanovama, parkovima prirode i dobrovoljnim vatrogasnim društvima u Hrvatskojda prijave svoje projekte koji doprinose zaštiti okoliša i ublažavanju klimatskih promjena.U proteklih šest godina u sklopu Zelenog pojasa sufinancirano jeviše od 100 projekata za koje je INA izdvojila više od 2 milijuna kuna. Inin projekt Zeleni pojas, kao primjer dobre prakse, uvršten je u Globalno izvješće o održivom razvoju za 2018. godinu. Prepoznat jekao projekt koji direktno pridonosi očuvanju života na Zemlji što su Ujedinjeni narodi uvrstili u svoje Globalne ciljeve održivog razvoja.


 


Odluku o odabiru projekata u sklopu Zelenog pojasa 2020. donijet će stručna komisija koju čine predstavnici Ekonomskog fakulteta u Splitu, Prirodoslovno matematičkog fakulteta u Zagrebu, Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj, Hrvatske gorske službe spašavanjai Ine. Kao i prošlih godina, jedan projekt će odabrati Inini fanovi na Facebooku.
 


Svi detalji o uvjetima natječaja i potrebnoj dokumentaciji, kao i projektima odabranima na dosadašnjim natječajima Zelenog pojasa, dostupni su na stranici www.ina.hr/zelenipojas putem koje se odvijaju i prijave koje će biti otvorene do 16. listopada 2020. u ponoć.


 Jedan od projekata financiranih u sklopu Zelenog pojasa 2019. je „I’mnot a robot“,  umjetnička hortikulturalna instalacija u prostoru koja je realiziranakroz rezidencijalni program Vitamin D, u okviru projekta Rijeka 2020 Europska prijestolnica kulture, umjetnika Darka Fritza. Namjera ovog rada, koji se nalazi na lokaciji riječkog sveučilišnog Kampusa, je, prema riječima umjetnika, doprinos unapređenju okoliša u užem i širem smislu te riječi, koje seže od prostornog pa do digitalnog i društvenog okoliša.