Pravila nagradnog natječaja ADVENTSKI KALENDAR

Pravila nagradnog natječaja ADVENTSKI KALENDAR


Članak 1: ORGANIZATOR


Nagradni natječaj priređuje i organizira: Novi list d.d., Zvonimirova 20a, 51000 Rijeka, Republika Hrvatska, Hrvatska. OIB: 44110106406 (u daljnjem tekstu: Organizator).


Članak 2: TRAJANJE, SVRHA I MJESTA PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA


Nagradni natječaj provodi se u svrhu promocije Organizatora. Nagradni natječaj započinje 1. prosinca 2021. godine na dan objave nagradnog vizuala ADVENTSKI KALENDAR na stranici https://adventskikalendar.novilist.hr/ i traje do 25. prosinca 2021. godine odnosno do dana kada će se objaviti zadnji dobitnik. Odnosi se na cijelo područje Republike Hrvatske. Sponzor nagrade je Organizator. Osoba koja se prijavi radi sudjelovanja na Natječaju dalje se u tekstu naziva Sudionik.


Članak 3: PODRUČJE PROMOCIJE


Sve informacije o Natječaju bit će dostupne na službenoj stranici Organizatora https://adventskikalendar.novilist.hr/


Članak 4: PRAVO SUDJELOVANJA


Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj starije od 18 godina na dan početka ovog Natječaja. U nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati djelatnici, vlasnici i uprava Organizatora kao i članovi njihovih užih obitelji (roditelji, supružnici, djeca, sestre i braća).


Članak 5: KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJEČAJU


Cilj Natječaja je da Sudionik ostavi prigodni komentar u za to predviđeni okvir/prostoru za dan koji samovoljno odabere.


Članak 6: ODABIR DOBITNIKA


Od ukupno pristiglih komentara za određeni dan, komisija Organizatora će odabrati najkreativniji komentar te isti nagraditi. Objava dobitnika dana bit će vidljiva sljedećeg dana u 12 sati.


Imena dobitnika nagrada bit će objavljena sukladno odredbi članka 18. ovih Pravila.


Članak 7: FOND NAGRADA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR


Fond nagrada se sastoji od:


 1. TOWER CENTER RIJEKA daruje 500,00 kuna/bodova na GOLDEN TOWER KARTICI.


 2. ARGENTUM daruje poklon bon u vrijednosti od 500,00 kuna.


 3. BUZZ daruje poklon bon u vrijednosti od 500,00 kuna.


 4. SPORT VISION daruje poklon bon u vrijednosti od 500,00 kuna.


 5. GASTRO AND WINE DEGUSTACIJSKA VEČERA ZA 2 OSOBE u restoranu Cubo, hotel Ambasador, Opatija.


 6. POKLON PAKET JADROLINIJE


 7. POKLON SET MELVITA Set L’Or Bio


 8. POKLON PAKET BLAGO ISTRE


 9. TOWER CENTER RIJEKA daruje 500,00 kuna/bodova na GOLDEN TOWER KARTICI.


 10. MOZAIK KNJIGA vam daruje novo, drugo izdanje „Planinarski vodič po Hrvatskoj ”, autora Alana Čaplara.


 11. LISCA daruje komplet Fashion Gemma


 12. NUTCRACKER HIGH TEA blagdanska čajanka s Orašarom za 2 osobe u kavani Heritage hotela Capital u Zagrebu.


 13. WELLNESS DAN ZA 2 OSOBE, korištenje bazena i spa zone u wellness centru hotela Ambasador, Opatija.


 14. WINTER COCKTAILS uživajte u zagrebačkom Adventu i predahnite uz tople zimske koktele u baru/kavani hotela Capital u Zagrebu.


 15. THALASSO WELLNESS OPATIJA dnevna wellness kartu za dvije


 16. HOĆU KNJIGU daruje poklon paket u vrijednosti od 500,00 kuna. knjižare.


 17. HOTEL HILTON – WELLNESS DAN ZA 4 OSOBE u Eforea SPA & health club Rijeka, iskoristivo do 31. siječnja 2022.


 18. PRIVATE SPA ISKUSTVO UZ ČOKOLADNU MASAŽU ZA 2 OSOBE u wellness centru hotela Ambasador, Opatija.


 19. MOMAX OKVIR ZA FOTOGRAFIJU LEON.


 20. GOSPOJA POKLON KOŠARICA


 21. GOSPOJA POKLON KOŠARICA


 22. HOTEL HILTON RESTORAN The Kitchen by Miljenko daruje obiteljski nedjeljnji ručak za 4 osobe. Vrijednost nagrade 1.000 kuna.


 23. OS JEANS STORY TRGOVINA daruje poklon bon od 500 kuna.


 24. HOTEL HILTON Rijeka Costabella Beach Resort & Spa daruju noćenje s doručkom za 2 osobe + dnevni ulaz u wellness centar Eforea SPA & health club + spa masaža 60 minuta (za 2 osobe).


Članak 8: KAKO PREUZETI NAGRADU


Nakon objave imena dobitnika dana i komentar, redakcija Organizatora kontaktirati će dobitnika vezano uz dogovor oko preuzimanja nagrade.


Rok preuzimanja nagrade je 30 dana od datuma pismene obavijesti od strane Organizatora o osvojenoj nagradi. Nakon isteka navedenog roka, gubi se pravo na nagradu.


Osvojena nagrada se ne može zamijeniti za novac ili drugu uslugu ili drugu nagradu.


Članak 9: SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU


Sudionici koji sudjeluju u nagradnom natječaju ne mogu zahtijevati nagradu u većim količinama ili drugačije nagrade od one koja je navedena u ovim Pravilima od strane Organizatora. Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju ova Pravila. Sudionici također ne mogu zamijeniti nagradu za novac.


Realizacijom nagrade prestaju sve obveze Organizatora nagradnog natječaja prema Sudioniku/Dobitniku.


Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati prijavljene Sudionike ako:


1. sudionik prekrši Pravila


2. sudionik ne odgovori na upit Organizatora u roku od 72 sata ili ostavi netočne osobne podatke ili iz drugog razloga nije moguće stupiti s njim u kontakt


3. se ne pridržavaju teme Natječaja.


Članak 10: POGREŠNE I NEREGULARNE PRIJAVE


Ako Sudionik Natječaja unese bilo kakav neprimjeren ili uvredljiv sadržaj, isti će biti uklonjen i neće se smatrati regularnom prijavom na Natječaj.


Članak 11: PUBLICITET


Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, Sudionici su suglasni da se njihov doprinos u natječaju može od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu, u slučaju da postanu dobitnici neke od nagrada, njihovo ime, prigodni komenatr, adresa i slika također se mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu te u marketinške svrhe i to isključivo, vremenski i teritorijalno neopozivo u svim medijima.


Članak 12: VRSTE I UPORABA PRIKUPLJENIH INFORMACIJA / PODATAKA


Sudjelovanjem u ovom Natječaju, Sudionici su suglasni da Organizator prikuplja, obrađuje i objavljuje njihove osobne podatke koje su sudionici sami pružili u ovom Natječaju (kao što su njihovo ime, adresa, e-mail adresa, grad i broj telefona) te se njima koristi u marketinške i promocijske svrhe vezano uz ovaj nagradni natječaj, i to isključivo i teritorijalno neograničeno, u svim medijima. Svi osobni podaci koji se prikupljaju u vezi ovog nagradnog natječaja, Organizator čuva u trajanju od jedne godine od dana završetka nagradnog natječaja, osim ako Sudionik sam ne zatraži brisanje vlastitih podataka.


Sudionik je slobodan u svakom trenutku uskratiti svoj pristanak u pogledu prikupljanja i obrade osobnih podataka i prihvaća da takvo uskraćivanje može dovesti do nemogućnosti sudjelovanja na Natječaju.


Organizator će navedene osobne podatke u stavku 1. ovog članka koristiti za:


Kontaktiranje Sudionika radi dogovora oko dostave nagrade


Dostavljanja nagrade Sudioniku


Članak 13: PRAVA SUDIONIKA VEZANA UZ OSOBNE PODATKE


Sudionici Natječaja slanjem maila na [email protected] imaju pravo:


Zatražiti pristup osobnim podacima koje je Organizator pohranio


Zatražiti pristup informacijama o tome za što se koriste osobni podaci koje je Organizator pripremio


Zatražiti ispravak ili nadopunu osobnih podataka koje je Organizator pohranio


Zatražiti brisanje osobnih podataka koje je Organizator pohranio


Zatražiti zaustavljanje obrade osobnih podataka ako postoji osnovana sumnja da se njegovi podaci ne obrađuju na definirani način.


Članak 14: OBJAVLJIVANJE OSOBNIH INFORMACIJA/PODATAKA


Organizator neće dijeliti identifikacijske osobne informacije s drugim stranama.


Organizator je ovlašten otkriti identifikacijske osobne informacije/podatke Sudionika kad je opravdano očekivati da će njihovo otkrivanje pomoći pri provedbi zakona ili je nužno kao posljedica sudskoga naloga.


Članak 15: NADOPUNE I ISPRAVLJANJE INFORMACIJA/PODATAKA


Sudionik je ovlašten promijeniti bilo koji osobni podatak slanjem emaila na adresu [email protected], u kojem je Sudionik dužan navesti ime i prezime, adresu i email adresu, te koje informacije želi nadopuniti.


Članak 16: ZAŠTITA PODATAKA


Organizator poduzima tehničke i organizacijske mjere sigurnosti za zaštitu osobnih podataka od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka ili izmjena te od neovlaštenog otkrivanja ili pristupa. Sudionik je upoznat s činjenicom da niti jedan prijenos podataka preko interneta ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Iako Organizator provodi komercijalno razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka, ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na internetsku stranicu https://www.novilist.hr  ili s nje te nije odgovora za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi.


Članak 17: POVJERLJIVOST PODATAKA TREĆIH INTERNETSKIH STRANICA


Ova Pravila i uvjeti korištenja odnose se isključivo na uporabu i objavljivanje informacija koje Organizator prikuplja od Sudionika na stranici https://www.novilist.hr/. Ostale internetske stranice kojima se može pristupiti preko ove internetske stranice imaju svoje izjave o povjerljivosti i prikupljanju podataka te načinima njihova korištenja i objavljivanja na njima. Organizator ne snosi odgovornost za načine i uvjete rada trećih strana.


Članak 18: MALODOBNI SUDIONICI U NAGRADNOJ IGRI


Maloljetnici nemaju pravo sudjelovati u Nagradnom natječaju. U slučaju da se, unatoč ovim Pravilima, maloljetna osoba prijavi za sudjelovanje u Nagradnom natječaju, a kasnijom provjerom podataka bude ustanovljeno da ne udovoljava uvjetu godina iz članka 5. ovih Pravila, njezin rezultat bit će proglašen nevažećim te će nagrada pripasti idućem punoljetnom najbolje plasiranom sudioniku.


Članak 19: POREZI


Dobitnik ne snosi obavezu plaćanja nikakvih poreza, obveze ili naknada direktno povezanih s nagradama.


Članak 20: U SLUČAJU SPORA


U slučaju spora između Organizatora i Sudionika nagradnog natječaja nadležan je Općinski sud u Rijeci.


Članak 21: MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA


Organizator zadržava pravo da prekine Natječaj, u slučaju okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u kojem slučaju se oslobađa svih mogućih nastalih obveza prema Sudioniku. Organizator ne snosi nikakvu odgovornost zbog tehničkih problema ili grešaka u unosu podataka i drugih razloga koji ne ovise od Organizatora. Sudionik koji sudjeluje u Natječaju prihvaća prava i obveze iz Pravila.


Članak 23: IZMJENE PRAVILA


Organizator zadržava pravo promijeniti Pravila Natječaja, o čemu će svi Sudionici biti pravovremeno obaviješteni objavom na stranici https://www.novilist.hr/