Izbrusite vještine poslovnog planiranja i odlučivanja uz ovaj praktični alat

NL Promo

Brzo rješavanje problema i donošenje dobrih odluka sposobnosti su i vještine poželjne na svakom radnom mjestu.

Pokažite nadređenima i klijentima mogućnost brzog napredovanja i reagiranja na tržišne promjene. Kreirajte nove proizvode i usluge ili redizajnirajte stare, unaprijedite webshop, povećajte zadovoljstvo klijenata i zaposlenika uz 5 faza Design Thinking metode za donošenje odluka i jedan praktični alat – Flex Write samoljepljivu foliju!


1. Faza empatije


Prva faza Design Thinking procesa u kojoj se provodi istraživanje i obavlja uvid u problem je faza empatije. Transparentno na Flex Write samoljepljivoj foliji podijelite zadatke i odgovornosti, napravite grupe i dogovorite vrijeme trajanja istraživanja.Potrebno je razumjeti potrebe ljudi, probleme, utvrditi što je to što oni žele. Osim toga, potrebno je utvrditi tko može utjecati na zadatak i koje su tehnološke, ekonomske ili političke prepreke.


2. Definiranje problema i izrada persone


Flex Write samoljepljiva folija od velike je koristi prilikom praćenja projekata i definiranja problema, a uključuje analizu i grupiranje prethodno prikupljenih podataka kako bi se utvrdili problemi koje treba riješiti.Ova faza pomaže Vašem timu shvatiti glavne probleme, želje, potrebe i osjećaje, te koje su prepreke do izvršenja zadatka. Stavite na Flex Write samoljepljivu foliju sve probleme na koje ste naišli, kako bi na kraju ove faze imali definiran glavni problem, realne potrebe ljudi i sve prepreke.


3. Ideacija


Loše ideje ne postoje – važna je kvantiteta, pa se u ovoj fazi kreiranja ideja koristi brainstorming kao metoda iznošenja potencijalnih rješenja. U tu svrhu, na Flex Write samoljepljivu foliju zabilježite ideje te ih prezentirajte ili ih istaknite uz pomoć Post-it samoljepljivih listića.Neka Vaš tim izglasa i izdvoji nekoliko ideja, a ostatak obrišite ili spremite za eventualne kasnije potrebe. Flex Write samoljepljiva folija koja u trenu mijenja klasične ploče za pisanje, omogućava jednostavno brisanje teksta, čak i onog pisanog permanentnim markerima.


4. Prototipiranje


Zapisane se ideje razrađuju i testiraju kako bi se izabrala ona koja najbolje definira problem i rješava zadatak. Postavlja se svako rješenje testa te se ističu nedostaci i ograničenja.Kod izrade prototipa trebat će Vam Flex Write samoljepljiva folija i markeri kako biste odabranu ideju detaljno razradili, a nakon toga kako biste te ideje jasno izrazili. Tijekom izrade prototipa doći ćete do novih saznanja kako bi se korisnici ponašali, razmišljali ili osjećali u interakciji s proizvodom ili uslugom.


5. Testiranje


U posljednjoj fazi Design Thinking procesa vrši se testiranje koje nastupa onda kada su ideje zaživjele u prototipu realnih proizvoda ili usluga. Prije samog testiranja važno je napraviti jasan plan.


Na Flex Write samoljepljivoj foliji napravite tablicu permanentnim markerima i unutar nje upisujte i izdvojite pretpostavke koje želite testirati, pitanja na koje želite dobiti odgovore i ciljeve koje želite istim testiranjem ostvariti.Sva pitanja, ciljeve i odgovore označite tijekom testiranja, podcrtavajte, zaokružite ili na bilo koji način istaknite one koje pružaju bitne informacije o testiranom proizvodu ili usluzi. Zapisujte napomene, kao i nova saznanja.


Flex Write samoljepljiva folija kao inovativno, kreativno, funkcionalno, ekonomski isplativo rješenje dizajnirano za razne poslovne ili osobne potrebe dostupna je za narudžbe putem webshopa Makromikro grupe.


Ne dopustite propuštene prilike ili izgubljene ideje. Naučite biti agilniji na tržištu – predvidite probleme i brže reagirajte s novim rješenjima!