Mićanović i Sorel

Nova izdanja u Meandermediji: Djelo esejističke kritike i zbornik

Davor Mandić

Miroslav Mićanović autor je knjige »Ronjenje na dah«, a knjiga »Konceptualizam« Sanjina Sorela zbornik je o konceptualnim umjetničkim praksamaZAGREB – Izdavač Meandarmedia objavio je dvije nove knjige. Miroslav Mićanović je pod naslovom »Ronjenje na dah« okupio tekstove koje izdavač karakterizira esejističkom kritikom kao najbližom njihovom odrednicom.


– U globalno sve vidljivijoj recepcijskoj skučenosti, knjige kritičkih tekstova rijetke su i nevidljivije od onih o kojima njihovi autori pišu, čak i kada je riječ o kulturološki najzanemarenijim izdanjima poput npr. drame ili eseja. Knjiga »Ronjenje na dah« naslovnom je konstrukcijom odredila svoj prostor i unutar njega ritmom ronilačkog disanja ispisuje stranice individualnog čitanja s izrazitom sviješću o kontekstu, referirajući se često na teorijska ishodišta, ali ne odustajući pritom od literarne slobode. (…) Ovom knjigom čitatelju je omogućen uvid u selektivnu, no ipak obuhvatnu sliku novijega/suvremenoga hrvatskog pjesništva, od A. G. Matoša i A. B. Šimića do Damira Šodana i Tatjane Gromače – kaže se u uredničkoj napomeni.


Knjiga pod naslovom »Konceptualizam« Sanjina Sorela zbornik je koji, kako to kaže urednička napomena, pokušava odgovoriti na pitanje koje je mjesto, koja je uloga konceptualnih umjetničkih praksi i kako se, i da li uopće, one pojavljuju u drugim, nestandardnim područjima te u novim društveno-političkim i estetskim situacijama.
Miroslav Mićanović diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Objavljuje pjesme, priče i eseje. Tekstovi su mu uvrštavani u različite antologije, izbore, preglede i prevođeni na brojne jezike. Sanjin Sorel rođen je u Rijeci, gdje nakon srednje škole završava Filozofski fakultet na kojemu je i doktorirao (2003.) s temom »Mediteranizam i tijelo u poeziji Tončija Petrasova Marovića«. Poeziju, prozu, kritike i eseje te znanstvene knjige i studije objavljuje u većini tuzemne periodike, pa i ponešto izvan nje.