Pjesnikova zbirka

Je li “Kameni spavač” legalan? Prijepori oko obilježavane stote godišnjice rođenja Maka Dizdara

Kim Cuculić

Pitanje legalnosti jedne knjige postavlja Majo Dizdar, sin Maka Dizdara i vlasnik jedne trećine autorskih prava, dok Gorčin Dizdar, urednik knjige i predsjednik Upravnog odbora Fondacije »Mak Dizdar« kaže da je Fondacija ispunila sve potrebne zakonske procedureNakon brojnih događanja održanih tijekom ove godine u Bosni i Hercegovini, Fondacija »Mak Dizdar« ovih je dana i u Zagrebu obilježila 100. godišnjicu rođenja pjesnika Maka Dizdara, čija je čuvena zbirka »Kameni spavač« ovom prilikom predstavljena u svom autentičnom i konačnom izdanju. Urednik Gorčin Dizdar objasnio je da se ono temelji na posljednjem od triju izdanja koja je za svog života uredio pjesnik i koje je smatrao da je autentično i definitivno. Zbirka se nakon pjesnikove smrti javila u desecima različitih izdanja, pa Fondacija preporučuju ovo izdanje kao standard za sva buduća izdanja.


No obilježavanje Dizdarove obljetnice nije prošlo bez polemičnih tonova. Majo Dizdar, sin Maka Dizdara koji je nasljednik jedne trećine autorskih prava, uputio je demanti redakciji Klix.ba u povodu vijesti koja je objavljena s agencija Fena/Hina, a u kojoj je predsjednik Fondacije »Mak Dizdar« Gorčin Dizdar kazao da njegov stric Majo Dizdar iz privatnih razloga nastoji onemogućiti obilježavanje 100. godišnjice rođenja velikog pjesnika. Svoj demanti Majo Dizdar počinje riječima da nije neprijatelj uspomene na svoga oca, niti ima neobjašnjivu želju da »uništi promociju koja bi pridonijela širenju znanja i ljubavi prema pisanju i mudrosti zavještane pokoljenjima koja dolaze od strane njegova oca«.


– Majo Dizdar je čovjek koji vjeruje u pravnu državu i zakone na kojima se temelji i ne može da se pomiri sa činjenicom da neko (ko god to bio – a u ovom slučaju unuk Maka Dizdara) može odlučiti da prekrši zakon (o autorskim i srodnim pravima), te raspolagati našim zajedničkim suvlasničkim udjelima na autorskom pravu iza moga oca, da ga se pri tome glorificira putem ‘naklonjenih’ medija, a da se lice čija je prava prekršio (i koji ga je zbog toga tužio kod Općinskog suda u Sarajevu) satanizira kao nerazumljiva osoba i sve skupa predstavlja kao ‘tužna situacija’ i ‘onemogućavanje održavanja godišnjice’.


Nezakonitosti
Tužno je i nerazumljivo da novinar, autor spornog teksta, nije upoznat sa činjenicom da je u momentu kad je uticao na kreiranje mišljenja u javnosti na štetu onoga ko je pokušao zaštititi svoja prava od nezakonitog postupanja, dakle na moju štetu, ponovno prekršio Kodeks i to u dijelu koji govori o tačnom i fer izvještavanju.


Jednako tako je i urednik prekršio Kodeks u dijelu koji govori o najvažnijoj odgovornosti urednika, a to je da osigura poštivanje istine, kao i pravo javnosti da kroz njegov rad sazna istinu. Iz izvještavanja Klix.ba se nikako nije moglo zaključiti da je Fondacija zapravo društvo jednog lica, tj. mog bratića Gorčina Dizdara, koji je u godini obilježavanja 100. godišnjice rođenja moga oca nezakonito štampao »Kamenog spavača«, a to nezakonito izdanje koristi u vlastite i promotivne svrhe fondacije kojoj se nalazi na čelu, na nezakonitim promocijama u BiH i inostranstvu, obilato koristeći blagonaklonosti sredina u koje dolazi prema ljudskoj i poetskoj veličini Maka Dizdara.


Nažalost, nezakoniti promotor ove nezakonito štampane knjige pri tome pokazuje elementarno nepoznavanje života i rada svoga djeda, kako je to, uostalom, više puta pokazao upravo u objavama u medijima, pa i na Vašem portalu, recimo kada je u dokumentarnom televizijskom filmu o Makovom životu izjavio kako mu je pradjed umro nekoliko godina prije rođenja svoje kćerke, Makove mlađe sestre (?!), ili kada je nedavno, podebljavajući potrebu da njegova Fondacija dođe u posjed prizemlja kuće na Baščaršiji, izjavio kako je Mak do kraja života živio i umro u kući na Baščaršiji (!?), što je potpuna izmišljotina – Mak je umro deset godina po preseljenju iz te kuće. U istoj je prilici izjavio i da je u toj kući napisano Makovo kapitalno djelo »Kameni spavač«, što je također neistina.


Tužba


Istovremeno sam ja dobar dio svoga života posvetio proučavanju i promoviranju lika i djela svoga oca, doduše ne na glamurozan način, nego predano, strpljivo i upornim radom, pri čemu sam danas doveden u poziciju da se pravdam javnosti koja me, prema planu moga bratića, treba početi doživljavati kao mrzitelja rada i djela moga oca – ističe Majo Dizdar.


Na službenim stranicama Fondacije »Mak Dizdar« zatim se pojavilo »Javno izvinjenje Maji Dizdaru«, koje potpisuje dr. Gorčin Dizdar. Navodimo dijelove iz »javne isprike«.


– Moram priznati da me je, bez obzira na moj stav prema istinitosti Vaših tvrdnji, najprije obuzeo osjećaj stida jer sam, barem pasivno, učestvovao u ovom i ovakvom okaljavanju imena Maka Dizdara, jednog od najznačajnijih pisaca i ličnosti u cjelokupnoj historiji Bosne i Hercegovine, čovjeka koji najprije predstavlja nacionalnu i univerzalnu ljudsku veličinu, a tek onda i predmet autorskih prava njegovih nasljednika. U želji da stavim tačku na ovaj nedostojni tretman lika i djela Maka Dizdara, upućujem Vam ovo javno izvinjenje.


Najprije, izvinjavam Vam se što sam u svojstvu predsjednika Upravnog odbora Fondacije »Mak Dizdar« donio odluku da se i bez Vašeg eksplicitnog pristanka štampa jubilarno izdanje »Kamenog spavača«. Međutim, moram Vam naglasiti da je Fondacija »Mak Dizdar«, u dogovoru sa svojim pravnim zastupnikom, ispunila sve zakonske procedure koje su bile potrebne da bi se ovo djelo izdalo, uključujući i potpisivanje ugovora sa nasljednicima dvije trećine autorskih prava Maka Dizdara, kao i isplaćivanje honorara svim nasljednicima autorskih prava Maka Dizdara, uključujući i Vas. Istina je da ste iz ovog razloga podnijeli tužbu protiv Fondacije »Mak Dizdar«, ali Vas molim da se suzdržite od nazivanja ovog izdanja »ilegalnim« sve dok sud ne donese svoju odluku (uzgred rečeno, čak i ako sud presudi da su u slučaju izdavanja »Kamenog spavača« narušena Vaša autorska prava, to ovo izdanje ne čini »ilegalnim«). Također, s obzirom da ste, kao što kažete, »čovjek koji vjeruje u pravnu državu i zakone na kojim se temelji«, molim Vas da pokažete malo strpljenja i svojim javnim istupima ne prejudicirate ishod ovog procesa, pri tome nanoseći štetu mom ličnom i ugledu Fondacije »Mak Dizdar«, kao i liku i djelu Maka Dizdara.


Prekršajni postupak


Ono što me, međutim, u ovom slučaju najviše boli jeste Vaša implikacija da se ja ovim poslom bavim radi vlastitog interesa i promocije. Kao što će to pokazati i javni izvještaj o realizaciji projekta »Mak Dizdar: prvih stotinu godina« koji će uskoro biti objavljen, Fondacija »Mak Dizdar«, kao i druge institucije koje su bile uključene u ovaj projekt, za ove svrhe prikupile su veoma skroman budžet… Izvinjavam Vam se, također, zbog nesposobnosti da, i pored najbolje volje, pretjerano cijenim skromne rezultate Vašeg »predanog, strpljivog i upornog rada« na proučavanju i promoviranju lika i djela Maka Dizdara. Iz meni dostupnih izvora, Vaš rad u ovoj godini svodi se na jedan kratki memoarski tekst objavljen u časopisu »Život« (koji sadržava i netačnu, a senzacionalistički predstavljenu informaciju o datumu smrti Gun Bergman, kao i neukusne aluzije na detalje privatnog života Vašeg oca) i nekoliko izjava za različite medije, ukoliko, naravno, u taj »rad« ne ubrajamo i desetine Vaših pisama u kojima klevećete Fondaciju »Mak Dizdar« i osporavate njezin rad. Prije toga, objavili ste osrednju knjigu sjećanja na svog oca (ova knjiga nikako se ne može smatrati »biografijom«, jer taj žanr ima određene standarde), kao i, sa Vašom suprugom Senadom, priredili dvotomno izdanje »Slovo Makovo/Slovo o Maku«, što svakako smatram Vašim najvećim uspjehom. Doduše, izdavač ovog djela – što Vi redovno prešućujete – bila je upravo Fondacija »Mak Dizdar« – navodi Gorčin Dizdar, apelirajući da Majo Dizdar prestane s prostačkim napadima na najbliže članove njegove obitelji, o čemu postoji evidencija u policijskoj upravi koja je pokrenula i prekršajni postupak.