Prosvjed protiv imenovanja

Hrvatsko društvo pisaca ne želi Hasanbegovića

P. N.

Snimio Davor KOVAČEVIĆ

Snimio Davor KOVAČEVIĆ

Budući da g. Zlatko Hasanbegović nema iskustva u upravljanju kulturnim institucijama te kulturu, kao što je razvidno iz brojnih njegovih izjava, ne poima kao autonomni i kreativni prostor, smatramo da je jedini povod za njegov izbor na funkciju ministra kulture da svoj mandat posveti ideološkim zaoštravanjima i čistkama – priopćilo je Hrvatsko društvo pisaca, prosvjedujući protiv tog imenovanjaZAGREB Budući da g. Zlatko Hasanbegović nema iskustva u upravljanju kulturnim institucijama te kulturu, kao što je razvidno iz brojnih njegovih izjava, ne poima kao autonomni i kreativni prostor, smatramo da je jedini povod za njegov izbor na funkciju ministra kulture da svoj mandat posveti ideološkim zaoštravanjima i čistkama – priopćilo je Hrvatsko društvo pisaca, prosvjedujući protiv tog imenovanja.


Do 25. siječnja prikupljeno je ukupno 179 potpisa protiv izbora Zlatka Hasanbegovića za ministra kulture. Peticiju HDP-a potpisali su Nikola Petković, Katarina Luketić, Jasminka Domaš, Antonela Marušić, Dinko Telećan, Dražen Katunarić, Kruno Lokotar, Edi Matić, Marko Dejanović, Snježana Banović, Krešimir Pintarić, Emir Imamović, Boris Greiner, Robert Naprta, Boris Perić, Đurđa Knežević, Jelena Zlatar, Igor Štiks, Tomica Bajsić, Aleksandar Žiljak, Miloš Đurđević, Borivoj Ćosić, Đorđe Matić, Želimir Periš, Marina Vujčić, Marko Pogačar, Alen Kapidžić, Olja Savičević Ivančević, Ana Brnardić, Sanja Lovrenčić, Ivica Ivanišević, Seid Serdarević, Andrijana Kos-Lajtman, Damir Karakaš, Renato Baretić, Drago Hedl, Jurica Pavičić, Ludwig Bauer, Igor Gajin, Slobodan Šnajder, Laura Marchig, Lidija Dujić, Aida Bagić, Vera Vujović, Mirjana Mrkela, Ivan Šamija, Damir Šodan, Vjeran Zuppa, Stjepan Balent, Natalija Grgorinić & Ognjen Rađen, Drago Glamuzina, Davor Ivankovac, Giacomo Scotti, Renata Valentić, Edi Jurković, Tomica Šćavina, Nenad Popović, Nenad Stipanić, Daša Drndić, Neven Ušumović, Snežana Bukal, Milan Rakovac, Slađana Bukovac, Mirjana Krizmanić, Ivana Peruško, Tatjana Peruško, Žarko Paić, Dunja Fališevac, Zoran Žmirić, Ksenija Kušec, Josipa Bubaš, Davor Špišić, Milorad Stojević, Lidija Hajnc Stojević, Vesna Ivezić, Vedrana Rudan, Giga Gračan, Vojislav Mataga, Ivana Simić Bodrožić, Edo Popović, Živko Prodanović, Marijan Grakalić, Miroslav Kirin, Zoran Ferić, Vid Jeraj, Romeo Mihaljević, Andrea Zlatar Violić, Marinko Koščec, Viktor Ivančić, Zoran Tomić, Helena Sablić Tomić, Korana Serdarević, Goran Duka, Zoran Krušvar, Katarina Peović Vuković, Ivo Brešan, Jela Godlar Brešan, Milko Valent, Saša Zelenika, Velimir Visković, Ema Šolčić, Zvjezdana Karlović, Delimir Rešicki, Sanja Roić, Branko Čegec, Diana Burazer, Vanda Mikšić, Andrej Nikolaidis, Goran Rem, Sibila Petlevski, Zvonko Maković, Boris Postnikov, Darko Lukić, Irena Lukšić, Lada Čale Feldman, Željka Čorak, Alida Bremer, Iva Grgić Maroević, Vesna Biga, Heni Erceg, Aljoša Pužar, Morana Čale, Srećko Horvat, Mladen Medar, Saša Leković, Mario Bošnjak, Vjeran Katunarić, Rada Borić, Vesna Teršelić, Ilija Jandrić, Dubravko Mihanović, Tihomir Milovac, Mira Šuvar, Ivana Plejić Pech, Maja Dubljević, Sonja Kovačić, Frane Jeličić, Uzeir Husković, Ana Hadžić, Korina Ćopo Meničanin, Leila Topić, Vatroslav Miloš, Gordana Crnković, Sanja Sarnavka, Blanka Katunarić, Nina Ožegović, Nermina Husković, Lucija Gusić, Nada Beroš, Goran Sergej Pristaš, Martina Globočnik, Neven Svilar, Slaven Tolj, Goran Borković, Mladen Martić, Goran Ferčec, Dražen Lalić, Josipa Bubaš, Nikolina Pristaš, Emilija Čegec, Zdenko Duka, Nataša Medved, Ivana Sajko, Mirana Koljatić, Dijana Pribačić Jurić, Franka Perković, Biljana Kaić, Luka Bogdanić, Zrinjka Peruško, Igor Ružić, Mihaela Vekarić, Nataša Govedić, Ivet Ćurlin, Ana Derić, Nataša Ilić, Sabina Sabolović, Urša Raukar, Niko Gamulin, Tomislav Medak.