China Drama

Predstava “Bio jednom Kaos” doživjela veliko priznanje u Kini

Kim CuculićPredstava »Bio jednom Kaos«, koju je u ljeto 2019. Ivica Šimić režirao u kazalištu Zhongbeiyuan u gradu Xi’anu u Kini, doživjela je veliko priznanje uvrštenjem u službenu konkurenciju najvećeg kineskog kazališnog festivala China Drama u organizaciji Kineske udruge dramskih umjetnika.


Festival okuplja najbolja kazališna ostvarenja za odrasle, djecu i mlade iz cijele Kine. »Bio jednom Kaos« jedina je predstava za djecu iz Shaanxi provincije pa je time ovaj uspjeh još veći. Njime kazalište Zhongbeiyuan preuzima mjesto vodećeg kazališta za djecu i mlade u provinciji i jedno je od vodećih kazališta u Kini, a Ivica Šimić, autor i redatelj predstave, doživljava svoju punu afirmaciju u umjetničkim krugovima Kine.


Ivica Šimić je u povodu ovog velikog uspjeha rekao: »Inspiraciju za predstavu ‘Bio jednom Kaos’ našao sam u pričama velikog kineskog filozofa Zhuangzia (Zhuangzi Chuang-tzu »Master Zhuang«, kasno 4. stoljeće prije naše ere), vodeće figure klasičnog filozofskog taoizma, a posebno u priči »Smrt Kaosa«. Zhuangzi je poznat i hrvatskoj publici kroz priču »Žaba u bunaru«, a osobito je poznata priča o »Filozofu (Zhuang Zhou) koji sanja da je leptir«. U predstavu sam uveo i druge priče i lica kineske mitologije i tako napravio mozaik koji, koristeći kinesku tradiciju i filozofiju, govori o suvremenom djetetu, problemima odgoja u suvremenoj Kini i odnosu roditelji – dijete. Ova je predstava provokativna i neobična za kineske kazališne prilike, a pobudila je velik interes gledatelja i kritike u Xi’anu«.