Odgovor Davora Mandića

Pročelniče Šararu, ne bježite od odgovornosti i ne skrivajte se iza paragrafa

Davor Mandić

Foto arhiva NL

Foto arhiva NL

Pročelniče Šararu, da ste doista informirani i da dakle predstavljate Osnivača koji skrbi o javnom interesu, poslušali biste što o konkretnom glasanju za Aljaža Farasina misli KazalištePročelnik Odjela za kulturu Grada Rijeke Ivan Šarar očekivano je reagirao na tekst u kojem, između ostaloga, izričem tvrdnju da je skandalozno ako je pročelnik instruirao vanjske članove Kazališnog vijeća, one koje bira Grad Rijeka, da glasaju za Aljaža Farasina kao novog v.d.-a Opere »Zajca«. No u tome reagiranju, koje on pogrešno naziva Ispravkom, bježi od odgovornosti i skriva se iza paragrafa. Očekivano, opet, jer doista, riječ je o skandalu s odlučivanjem.


U Uputi koju Šarar spominje piše i ovo, što je za nas važno: »Pročelnik nadležnog upravnog tijela dužan je pregledati dostavljeni poziv s materijalima, te ukoliko ocjeni potrebnim prije sjednice pozvati predstavnika imenovanog po osnivaču Gradu Rijeci na savjetovanje i dati mu smjernice o glasovanju po pojedinoj točki dnevnog reda.«


Na stranu nepismenost dijela ove Upute, puno je važniji njen sadržaj.
Istina, kako to kaže Šarar, ovaj dio Upute doista njemu kao pročelniku otvara mogućnost instruiranja oko glasanja, i sve to moglo bi zvučati opravdano kada se iz jednadžbe maknu imena, kada se stvari udalje od merituma i kada se kaže da je jasno da Osnivač, koji financira ustanovu, ima neka prava u vezi s time kako se u toj ustanovi radi.


Ali kad se unutra stave imena, kad se stvari konkretiziraju, kad se »pojedine točke dnevnog reda« oprimjere, dakle kada se sve kontekstualizira, onda zvone sirene za uzbunu.


Omogućeni skandal


Postavimo ipak prije toga ovu hipotezu: što da intendant predloži nešto nezakonito, poput usvajanja friziranog financijskog izvješća, koje skriva manjke, pronevjere i slično? I što da postoji pročelnik koji to ne zna /nije ga briga/ima intendanta za prijatelja… pa instruira vanjske članove Kazališnog vijeća, trbuhozboreći intendantove želje, da odobre to financijsko izvješće?


Bi li to bio skandal? Naravno da bi, i taj skandal bi završio ozbiljnim kaznama za sve u njega uključene. Kada bi bio otkriven. A vidi čuda, upravo takav skandal omogućuje upravo Šararu njegov omiljeni dio Upute. Znači li to da pročelnik smije takvo što napraviti? Naravno da ne znači.


Gospodine Šararu, nalazim problematičnim to što vi Uputu koristite kao štit za ozakonjivanje loših poteza intendanta, umjesto da je tumačite kao isticanje vaše obaveze da budete dobro informirani i da redovito komunicirate s vanjskim predstavnicima Kazališnog vijeća, koji bi od vas trebali dobivati jedino smjernice o tome da glasaju po savjesti.


U tom idealnom scenariju, predstavnici koje je izabrao Grad Rijeka stručnjaci su bez ikakvih mrlja, neokaljani sukobima interesa, nevezani zahvalnostima intendantu što im je omogućio da se penju na scenu nakon godina neigranja i za to dobivaju honorare.


U tom idealnom scenariju oni znaju što se doista događa u Kazalištu i o tome vas informiraju, a vi onda, u interesu kuće i javnosti koja vas plaća, ne potičete problematična izglasavanja, već se trudite da do njih ne dođe. U suprotnom, što će vam cijela ta farsa, ako ćete vijećnike instruirati kao što ste učinili? Jednostavno, ukinite te trbuhozborce pa idite vi budite ta tri člana Kazališnog vijeća.


Marionete sustava


Na žalost, u ovom svijetu Kazališno vijeće HNK-a Ivana pl. Zajca doista je prečesto bilo samo marionetom sustava. Da nije, ne bi bilo ovih strašnih sudskih repova, financijskih malverzacija, a da se o srozanim umjetničkim i inim kriterijima i ne govori.


A vi, da ste doista informirani, da vam je doista stalo do Kazališta, da dakle predstavljate Osnivača koji skrbi o javnom interesu, poslušali biste što o konkretnom glasanju za Aljaža Farasina misli Kazalište, koje zastupa dvojac vijećnika u Kazališnom vijeću.


Njih dvojica, naime, kao što sada već sigurno znate, jer ste to mogli pročitati u mom tekstu na koji reagirate, glasali su protiv Farasina, koji je isključiva intendantova želja, a koju ste vi podržali, da, upravo skandalozno instruirajući troje vijećnika da glasaju za njega.


Srećom, jedan se tome odupro pa ga sada, jasno, treba smijeniti. I iako za tu i slične instrukcije nećete odgovarati ni prekršajno ni kazneno, ako ona i jest proceduralno ispravna, nikakva Uputa vas ne amnestira u moralnom smislu i u smislu odgovornosti prema funkciji koju obnašate.


A vi sada možete nastaviti biti proceduralno ispravan pročelnik s pogrešnom agendom koji dalje piše jalove Ispravke, ili možete pokušati biti informirani pročelnik s ispravnom agendom, onom koja je od javnoga, a ne partikularnog interesa – piše u odgovoru Davor Mandić.