Vatrena sjednica

Odbor za kulturu Gradskog vijeća Grada Rijeke bez odluke o Blaževićevoj smjeni

Davor Mandić

Sa sjednice Odbora za kulturu Gradskog vijeća Grada Rijeke / Snimio MARKO GRACIN

Sa sjednice Odbora za kulturu Gradskog vijeća Grada Rijeke / Snimio MARKO GRACIN

Iako je odluka Odbora simbolična te za Gradsko vijeće uoči sjednice 22. rujna ne znači puno, indikativno je da HDZ-ova članica Odbora Antonija Marković nije došla na raspravu ni na glasanje pa dvije točke u kojima se raspravljalo, pa glasalo, o načinu odlaska intendanta HNK-a Ivana pl. Zajca Marina Blaževića nisu izglasaneRIJEKA – Odbor za kulturu Gradskog vijeća Grada Rijeke na svojoj je 11. sjednici raspravljao i o prijedlozima odluke o razrješenju intendanta HNK-a Ivana pl. Zajca – onome intendantovu i onome Kazališnog vijeća »Zajca«. I iako je rasprava po točkama bila vatrena, napose između predsjednice Odbora Maše Magzan i pročelnika Odjela za kulturu Ivana Šarara, zanimljivije od toga je bilo glasanje po točkama.


U Odboru za kulturu pet je članova: predsjednica je Maša Magzan, nezavisna vijećnica s liste Davora Štimca, potpredsjednik je Mihail Petar Lukić iz Unije Kvarnera, a članovi su Renato Stanković iz Možemo!, Carmen Aji iz SDP-a i Antonija Marković iz HDZ-a. Iako se Marković ispričala da će kasniti, do rasprave, a i glasanja o rečenim, najvažnijim točkama sastanka, nije došla. No s četvero članova kvorum je svakako bio.


U raspravi prije glasanja o prijedlogu odluke o razrješenju intendanta na osobni zahtjev, Stanković je utvrdio da bi bilo bizarno odbiti taj prijedlog, s obzirom na to da je riječ o osobnom zahtjevu, iako nije problematično bilo to, nego kasni datum razrješenja, godinu dana prije isteka mandata, odnosno tek u prosincu 2023. Na koncu je Stanković glasao za prijedlog, Lukić je bio suzdržan, a Magzan i Aji su bile protiv.


Trenutačni odnos snaga
U glasanju o prijedlogu odluke o razrješenju intendanta koji je podnijelo Kazališno vijeće, a u kojem je bio i prijedlog odluke o imenovanju Bojana Šobera v.d.-om intendanta, nakon duge rasprave Stanković je bio suzdržan, Lukić i Magzan su bili za, Aji je bila protiv.


Sve to znači da će uoči predstojeće sjednice Gradskog vijeća Grada Rijeke, zakazane 22. rujna, na kojoj će se gradski vijećnici izjasniti o načinu odlaska, ili možda ostanka, Marina Blaževića, Odbor za kulturu morati reći da nije izglasao nijednu od rečenih točaka, ni za niti protiv. Iako je odluka Odbora simbolična te za Gradsko vijeće ne znači puno, indikativno je da se HDZ-ova članica Odbora pritom nije pojavila na glasanju, čime je, de facto, iako ne de iure, »minirala« Odbor pri glasanju.


No rasprava prije glasanja o KV-ovu prijedlogu rečene odluke pokazala je trenutni odnos snaga, ali i argumente kojima barataju obje strane. S jedne strane stav je KV-a (od kojeg su na 11. sjednici Odbora bili vijećnici Bojan Šober i Zvonimir Peranić) da je sve rađeno po propisima, pri čemu se za svaki korak tražila suglasnost ili uputa pravne službe »Zajca«. Ona je nekad stigla, a nekad nije. S druge strane je pročelnik Šarar, koji je u suštini tvrdio da KV i dalje radi »sačekuše«, odnosno pojasnio je što je pod tim mislio kad je tu riječ izrekao poslije kolovoške sjednice KV-a, smatrajući da intendantu nije dana prilika da se obrani od optužaba, iako ima spremnu obranu po točkama po kojima ga se optužuje. Nije se prema Šararu intendant mogao obraniti ni pred Kazališnim vijećem, koje nije održalo sjednicu na kojoj se to moglo dogoditi, ni pred Odborom za kulturu, koji nije Blaževića pozvao na sastanak. Magzan je pritom objasnila da je svim članovima Odbora rekla da mogu pozvati koga god žele »izvana« na sjednicu, i nitko nije imao nikakav prijedlog.


Blaževićeva obrana


Što se Kulturnog vijeća ili Gradskog vijeća tiče, svi su dobili Blaževićevu obranu, na čini se, više od 40 stranica, pri čemu je Peranić postavio pitanje na koje mu nije odgovoreno, kako je moguće da je taj spis, koji je stigao nemalo uoči rečene sjednice Odbora pa nije moglo biti dovoljno vremena da se s njim svi upoznaju, mogao uopće biti predmetom sastanka.


Između ova dva pola našao se Možemo!, odnosno Stanković je pojasnio njihov stav oko rečenog u iznimno dugom tumačenju svake pojedine točke KV-ovih razloga za prijevremenu smjenu intendanta, no u suštini svoj je suzdržan glas na glasanju u točki pravdao time što rečene točke nisu dovoljno dobro elaborirane. I dok je Šober tumačio da nisu htjeli »širiti priču« bespotrebno, Stanković je kao zaključak naveo da bi bila dovoljna i samo jedna točka, ako bi bila dobro utemeljena i obrazložena. Peranić je pak rekao da je i predsjednici Gradskog vijeća prenio poruku da će KV svima pojasniti sve što ih bude zanimalo ako to zatraže.


Peranić je rekao da je KV u četvrtak održao sjednicu pa će u Prijedlog odluke o razrješenju intendanta ući datum 31. listopada 2022., a da bi onda v.d. trebao stupiti na dužnost 1. studenoga 2022. godine.