PRESUDA

Vrhovni sud potvrdio osudu za pokušaj teškog kaznenog djela protiv spolne slobode i nasilje u obitelji

Šarlota Brnčić

Foto Arhiva/NL

Foto Arhiva/NLVrhovni je sud donio presudu kojom je odbio žalbe stranaka i potvrdio prvostupanjsku presudu Županijskog suda u Varaždinu. Time je postala pravomoćna presuda kojom je optuženi M. L. proglašen krivim za dva kaznena djela i to pokušaj teškog kaznenog djela protiv spolne slobode i nasilje u obitelji.
Osuđen je na jedinstvenu kaznu zatvora od tri godine i sedam mjeseci. U kaznu je uračunato vrijeme provedeno u istražnom zatvoru u kojem se optuženik nalazi i sada. Uz kaznu je optuženiku izrečena sigurnosna mjera obveznog liječenja od ovisnosti o alkoholu koja će se provoditi u okviru zatvorskog sustava i može trajati najdulje tri godine.


Optuženik je osuđen jer je u alkoholiziranom stanju bez pristanka izvanbračne supruge više od četiri sata uz uporabu sile pokušavao s njom izvršio spolni odnošaj. Najprije ju je zaključao u kuću i udarao rukama i nogama po glavi i tijelu. Žrtva se opirala i nedvosmisleno se protivila spolnom odnosu. Udarcima i stiskanjem za vrat svladavao je otpor žrtve, trgao s nje odjeću i pokušao izvršio s njom spolni odnos. U tome nije uspio zbog izostanke erekcije pa ju je odgurnuo s kreveta. Žrtva je pri tome pala i zadobila tjelesne ozljede. Osuđen je i jer je preko četiri godine učestalo vrijeđao i omalovažavao izvanbračnu suprugu, udarao i tražio od nje spolne odnose. Pri tome se često nalazio u alkoholiziranom stanju. To je kod nje izazvalo strah, stid i poniženost, stoji u priopćenju Vrhovnog suda.


Nadalje, Vrhovni sud Republike Hrvatske smatra da izrečena jedinstvena kazna zatvora odgovara težini počinjenih kaznenih djela, okolnostima počinjenja te ličnosti samog optuženika. Olakotnim je cijenjena prijašnja neosuđivanost i smanjena ubrojivost. Otegotnim je cijenjena upornost u počinjenju kaznenog djela silovanja u pokušaju te višegodišnje razdoblje u kojem je činjeno kazneno djelo nasilja u obitelji. To pokazuje značajan stupanj ugrožavanja i povrede zaštićenog dobra. Okolnost da je kazneno djelo silovanja ostalo u pokušaju je zakonski razlog za ublažavanje kazne koje je prvostupanjski sud pravilno primijenio. Optuženiku je dijagnosticirana ovisnost o alkoholu.
Izrečenom će se kaznom izraziti jasna društvena osuda zbog počinjenih kaznenih djela i utjecati i na sve da ne čine kaznena djela. Time se ostvaruje generalna prevencija. Kazna će utjecati i na počinitelja da ubuduće ne čini kaznena djela (specijalna prevencija) te mu omogućiti nakon izdržane kazne ponovno uključivanje u društvo. Kazna će utjecati i na svijest građana o pogibeljnosti kaznenih djela i pravednosti kažnjavanja njihovih počinitelja, ističe se u priopćenju.