Podaci Fince

Glavnica duga dosegla 17 milijardi bez kamata: Rastu ovrhe građana, a najviše su dužni bankama

Aneli Dragojević Mijatović

Marko Lukunic/PIXSELL

Marko Lukunic/PIXSELL

Najveći broj potrošača, njih 103.050, duguje manje od 10.000 kunaRIJEKA – Krajem veljače ove godine u Hrvatskoj je bilo ovršeno 233,7 tisuća potrošača, s glavnicom duga u iznosu od 16,9 milijardi kuna, kao i 15.504 poslovnih subjekata, čija je glavnica duga pet milijardi kuna, podaci su Financijske agencije (Fina).


U priopćenju Fine se navodi da su dakle, zbog neizvršenih osnova za plaćanje 28. veljače ove godine u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje evidentirana 15.504 poslovna subjekta, što je za 2.619 ili 14,5% manje u odnosu na veljaču 2020.


Ukupan iznos neizvršenih osnova za plaćanje poslovnih subjekata, evidentiran u Očevidniku o redoslijedu osnova za plaćanje, iznosio je 5 milijardi kuna (glavnica), što je za 730,9 milijuna kuna (12,7%) manje u odnosu na godinu ranije.
Nadalje, u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje je, zbog neizvršenih osnova za plaćanje 28. veljače bilo je evidentirano 233.736 potrošača, što je za 6.151 ili 2,6% manje nego prije godinu dana. Dug potrošača iz osnova evidentiranih u Očevidniku iznosio je 16,9 milijardi kuna (glavnica), što je za 0,1 milijardu kuna (0,9%) više u odnosu na veljaču 2020.


– Najveći broj potrošača, njih 103.050, duguje manje od 10.000 kuna. Iznos od 10.000 kuna do 100.000 kuna duguje 100.904 potrošača.


Najmanji broj potrošača, njih 1.537, duguje više od milijun kuna. Potrošači koji imaju dugove veće od milijun kuna čine 38,48% ukupnog iznosa duga.


Najveći dio duga, u iznosu od 5,1 milijardu kuna (bez kamata), odnosio se na dug potrošača prema bankama kao vjerovnicima, a prema svim financijskim institucijama, dug je iznosio 5,9 milijardi kuna.