Samo Bulja interesiralo

Oni za ovo dobivaju plaću? Saborsku “raspravu” o vodnim zakonima pratio je – jedan jedini zastupnik

Hina

Iako su i HDZ-ovi Dragica Vranješ i Ante Babić ostali praktično do samog kraja rasprave, Bulj je, u konačnici, ostao sam u sabornici, što nije promaknulo predsjedavajućem Milijanu Brkiću (HDZ). Poštovani kolega Bulj iscrpili smo sve točke za danas, obratio mu se BrkićDržavni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike Mario Šiljeg konstatirao je u srijedu navečer, na koncu saborske rasprave o paketu od tri »vodna zakona«, kako je ona pokazala da su zastupnici prepoznali nužnost reforme postojećeg vodnog sektora.


Svjesni smo da je dosadašnji organizacijski okvir fragmentiranih isporučitelja vodnih usluga dosegao svoje limite, rekao je Šiljeg na koncu rasprave o prijedlozima zakona o vodama, o vodnim uslugama, te o izmjenama Zakona o financiranju vodnog gospodarstva, kojima se kani okrupniti postojeće vodovode, pa sadašnjih 200-tinjak ‘svesti’ na 40-ak, uvesti ekonomsku regulaciju cijene i omogućiti ugradnja pojedinačnih vodomjera i u postojeće zgrade, ne samo novogradnje.


Poručio je i kako količina isporučene vode, konkretno dva milijuna kuna metara kubnih godišnje, nije jedini kriterij za okrupnjavanje, postoje i drugi.
Četiri petine vode u Hrvatskoj isporučuje 28 isporučitelja sa najmanje dva milijun kubika, ovim zakonom rješavamo u najvećoj mjeri probleme u jednoj petini isporuke vode i na područjima koji vodne usluge nemaju, objašnjava.


Obećao je da će Uredba o granicama uslužnih područja donijeti transparentno, nakon savjetovanja sa općinama, gradovima i županijama te javnim isporučiteljima vodnih usluga.


Bulj ostao sam


Ovaj paket zakona ne nudi reformu radi reforme, on je reakcija Vlade i struke na izazove koje je donijela provedba EU diktiranih projekata, kao i na probleme koji kronično muče sektor vodnih usluga, rekao je Šiljeg pred doslovno jednim zastupnikom, Mirom Buljem (Most) koji je neumorno zagovarao ukidanje PDV-a na dostavu vode, te posebnu zaštitu voda u Dalmatinskoj zagori.


Iako su i HDZ-ovi Dragica Vranješ i Ante Babić ostali praktično do samog kraja rasprave, Bulj je, u konačnici, ostao sam u sabornici, što nije promaknulo predsjedavajućem Milijanu Brkiću (HDZ). Poštovani kolega Bulj iscrpili smo sve točke za danas, obratio mu se Brkić, pa zaključio sjednicu.