"Bruse" se ponude

Do kraja mjeseca banke moraju klijentima poslati nove ponude za dopuštene minuse. Postoji mogućnost da budu prepolovljeni

Aneli Dragojević Mijatović

Photo: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Photo: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Poslovne banke kažu da će klijenti moći zadržati puni iznos minusa, ali HUB ipak spominje izraz »najmanje do polovice«Gotovo godinu dana prošlo je od potpisivanja famoznog memoranduma između HNB-a, Ministarstva financija i poslovnih banaka, a koji je trebao omogućiti što bezbolniju »migraciju« s tzv. prešutnih prekoračenja po tekućim računima na tzv. dopuštena prekoračenja, budući da ova druga bolje štite potrošače.


Podsjetimo, prešutno prekoračenje, kakvo ima većina klijenata banaka u Hrvatskoj, njih čak milijun i osamsto tisuća, banka može bilo kada ukinuti, ostavljajući klijenta na cjedilu tako da odjednom mora zatvoriti minus. Uz to, kod prešutnih su iz obračuna maksimalne kamate iskakale naknade pa su banke mogle kroz naknade ubirati daleko veći prinos za ovaj tradicionalno skupi proizvod.


Bankama je do kraja lipnja ove godine ostavljen rok da klijentima dostave nove uvjete korištenja dopuštenog minusa, no ni 20-ak dana prije isteka tog roka većina ih to još nije učinila. No, kažu da će uskoro.
Prema odgovorima koje smo dobili iz banaka, dio ih je izrijekom naveo da će visina dopuštenog prekoračenja koju budu ponudile biti jednaka visini sadašnjeg prešutnog prekoračenja pojedinog klijenta. Neke međutim nisu govorile o iznosu ponude, već više o načinu kako će klijent moći ugovoriti to novo prekoračenje, pa se tu spominju digitalni kanali i slično. Uglavnom, kada im ponuda uskoro i dođe, klijenti opet imaju još godinu dana da je prihvate ili ne prihvate, sve do 30. lipnja 2024., a do tada će većinom moći koristiti sadašnji prešutni minus.


Dakle, nema žurbe: minusi će se tek revidirati – kroz idućih godinu dana. Iako dakle poslovne banke kada ih se pojedinačno pita kažu da će klijenti moći zadržati puni iznos minusa i kad se on pretvori u dopušteni (neke se, doduše, o tome ne izjašnjavaju), Hrvatska udruga banaka kod zamjene jednog minusa drugim ipak spominje izraz »najmanje do polovice« pa se čini da postoji mogućnost da se minusi prepolove.


Cijeli ili pola?


– U skladu s odredbama Memoranduma o razumijevanju u vezi prekoračenja po tekućem računu pojedine banke poslale su individualizirane ponude svojim klijentima i to tako da su u pozivu svakog potrošača korisnika prešutno prihvaćenog prekoračenja obavijestile o mogućnosti da njegovo prešutno prihvaćeno prekoračenje, a ovisno o odluci banke, u cijelosti ili najmanje do polovice ukupnog iznosa zamijene s dopuštenim prekoračenjem, uz navođenje svih bitnih uvjeta, navodi HUB. U HUB-u kažu da je većina banaka u zadnjoj fazi priprema za slanje individualiziranih ponuda te će ih poslati klijentima najkasnije do 30. lipnja ove godine, kako je i propisano Memorandumom. Kažu i da banke na prešutna prekoračenja od 1. rujna lani primjenjuju ograničenje EKS-a kako je propisano za dopuštena. Kod kredita na osnovi prekoračenja prosjek kamatnih stopa u travnju je iznosio 5,30 posto, navodi HUB.


U najvećoj banci u Hrvatskoj, Zagrebačkoj, podsjećaju da »s 30. lipnja 2023. ne istječe rok na prijelaz s prešutnih na dopuštena prekoračenja, nego rok za slanje ponuda klijentima«. Istek roka za prihvat ponude je 30. lipnja 2024. U procesu su slanja ponuda koje će klijenti dobiti do 30. lipnja 2023.


– Do trenutka isteka roka (30. lipnja 2024.) za prihvat ponude klijentima se neće mijenjati postojeći iznos prekoračenja osim na vlastiti zahtjev klijenta, tvrde u Zabi. Kažu i da se prekoračenja nisu smanjivala ili povećavala osim u slučaju vlastitog zahtjeva klijenta, dok je ukidanje prekoračenja moguće u slučaju potpunog gubitka primanja. Privredna banka Zagreb od 19. lipnja 2023. uvodi dopušteno prekoračenje uz tekući račun u eurima. Postojećim korisnicima prešutnog prekoračenja će najkasnije do kraja mjeseca poslati ponudu za prijelaz na dopušteno, sklapanjem ugovora o dopuštenom prekoračenju. Do sklapanja ugovora, ali ne dulje od 30. lipnja 2024., postojeći korisnici moći će koristiti prešutno. Kamatna stopa na iskorišteni iznos prekoračenja u PBZ-u je 5,94 posto fiksno.


Nema žurbe


U Erste banci kažu da, izuzev redovnog procesa, banka od klijenata nije tražila zatvaranje ili smanjivanje prešutnih prekoračenja. Banka će do 30. lipnja klijentima koji imaju prešutno prekoračenje poslati ponudu za prelazak na dopušteno u iznosu koji je jednak iznosu odobrenog prešutnog prekoračenja, potvrdili su u Ersteu. Prelazak na dopušteno prekoračenje će započeti 30. lipnja 2023. i odvijat će se 12 mjeseci. Od 30. lipnja 2023. Erste u ponudu uvodi dopušteno prekoračenje te će svi novi klijenti moći ugovoriti dopušteno prekoračenje, dok će postojeći klijenti moći koristiti svoje prešutno prekoračenje do ugovaranja dopuštenog, najkasnije do 30. lipnja 2024., tumači Erste. Iz OTP banke su poručili da će krajem lipnja 2023. svi klijenti s prešutnim prekoračenjem dobiti pismenu ponudu banke da svoje prešutno prihvaćeno prekoračenje mogu u cijelosti zamijeniti dopuštenim prekoračenjem. Rok za prihvat ponude je 12 mjeseci, odnosno do 30. lipnja 2024.


– Svim klijentima koji do navedenog roka dođu regulirati svoje prešutno prihvaćeno prekoračenje banka će ponuditi isti iznos dopuštenog prekoračenja. Klijenti samo trebaju doći čim prije u bilo koju našu poslovnicu i ugovoriti dopušteno prekoračenje. Proces je jednostavan jer ne treba nikakva dodatna dokumentacija, nema troškova i nije potrebno ispunjavati nikakve dodatne uvjete, tumače u OTP-u. Kažu da trenutno jedinstvena kamatna stopa na sva prešutna prekoračenja iznosi 5,58 posto.


– Ako korisnik do 30. lipnja 2024. ne regulira prelazak na dopušteno prekoračenje, banka će mu ukinuti prekoračenje s 1. srpnja 2024. U tom slučaju, banka će 30 dana prije obavijestiti korisnika te mu omogućiti vraćanje ukinutog iznosa odobravanjem kredita za obročnu otplatu, razradili su proces u OTP-u. I iz HPB-a su poručili da za korisnike postojećeg prešutnog prekoračenja postoji mogućnost njegove zamjene u cijelosti i prelazak na dopušteno prekoračenje. Klijenti će imati mogućnost zamjene prešutnog dopuštenim prekoračenjem do 30. lipnja 2024. HPB od 1. srpnja 2023. prestaje s ponudom proizvoda prešutno prekoračenje po tekućem računu.


Problematičan proizvod


Minusi su tradicionalno bili skup proizvod, gdje su kamate sezale do 18 posto, međutim sada se kreću između 5 i 6 posto, niže od trenutne maksimalne efektivne kamate za ovaj proizvod od 7,5 posto, te su jedan od rijetkih kredita kojima kamata još nije narasla, u skladu s općim trendom rasta kamata. No, kako budu rasle ključne stope, odnosno stope na sve kredite, tako će vjerojatno i ove na minuse opet krenuti uzlazno.


No, banke čini se ne žele zasad kamatama skretati pažnju na ovaj proizvod koji su same učinile problematičnim, masovno uvodeći spomenuta prešutna prekoračenja, koja su uvelike izložila riziku klijente, pa je HNB odlučio »vratiti stvari na početak«, odnosno tražiti od njih da sve opet prebace na dopuštena prekoračenja, uz snižavanje kamate, a opet da se ne zakine građane koji koriste minuse. Sami po sebi minusi su problematični ako ih se konstantno koristi, bez obzira na to kolika bila kamata.