Sabor

Buljev prijedlog izmjena zakona nije naišao na podršku

Hina

Foto: Darko JELINEK

Foto: Darko JELINEKZAGREB U kratkoj saborskoj raspravi izmjene Zakona o upravljanju državnom imovinom koje je predložio Mostov zastupnik Miro Bulj nisu u petak naišle na podršku vladajućih.


Bulj je predložio da se smanje ovlasti ministru države imovine kod pojedinačne prodaje dionica i udjela, te pokretnina i nekretnina na način da se smanji iznos do kojeg bi ministar mogao donositi odluke o raspolaganju imovinom sa 7,5 milijuna kuna na jedan milijun kuna. Predlaže i da 50 posto prihoda od prodaje državne imovine ostane kao prihod jedinica lokalne samouprave na čijem se području ona nalazi.


Navedenim promjenama, kazao je Bulj, provela bi se decentralizacija jer bi značajan dio prihoda od prodaje imovine ostao u jedinicama lokalne samouprave i mogao bi se namjenski koristiti za projekte u tim područjima. »Zbog centralizacije imamo dvije trećine Hrvatske prazne«, istaknuo je.
Davor Lončar (Klub HDZ-a) kazao je kako važeći zakon o državnoj imovini daje rezultate te da ne vidi razloga da se ograničavaju ovlasti ministru. »Upravo je povećanjem iznosa do kojeg ministar može odlučivati o raspolaganju imovinom ubrzalo i skratilo prenošenje zemljišta sa vlasništva Republike Hrvatske«, kazao je . Smatra također nelogičnim da se dio sredstva od prodaje državne imovine vrati jedinicama lokalne jedinica koje nisu vlasnici.