Sazvana skupština

U siječnju odluka o mjerama kriznog upravljanja za “3. maj”. Hoće li biti isporučen brod za Kanađane?

Orjana Antešić

Foto MATEO LEVAK

Foto MATEO LEVAK

Krizno upravljanje moglo bi biti miks mjera usmjerenih na napore da se do 15. lipnja 2024. obavi primopredaja broda Kanađanima, što je zadnji rok da bi se izbjegla penalizacijaOdluka o mjerama kriznog upravljanja koje su uvjetovane »3. maju« bit će donesena 11. siječnja iduće godine. Za tada je, naime, sazvana izvanredna Skupština riječkog brodogradilišta koju, ispred većinskog vlasnika, čini stečajna upraviteljica Uljanika d.d. Marija Ružić.


Koje će to mjere biti predložene, naročito u kontekstu činjenice da se za iste traži očitovanje Skupštine društva odnosno većinskog dioničara, zasad se može tek nagađati. Kao što je poznato, Nadzorni odbor »3. maja« prošlog je tjedna stavio u zadatak direktoru Ediju Kučanu odnosno Upravi društva da izradi plan racionalizacije poslovanja. Kada smo predsjednika NO-a Juraja Šoljića priupitali što će ta racionalizacija poslovanja podrazumijevati, dobili smo načelan odgovor u smislu da će to obuhvaćati sve one mjere potrebne da se troškovi poslovanja drže unutar definiranih kreditnih tranši. Osim što je svoju odluku o izdavanju državnih jamstava za novi kredit riječkom brodogradilištu u iznosu od 23,45 milijuna eura uvjetovala čitavim nizom zahtjeva koje »3. maj« mora ispuniti, Vlada je ovog puta ugradila još jedan »osigurač«, pa je tako određeno da će se novi kredit prema riječkom brodogradilištu te njegovim kooperantima i dobavljačima »spuštati« po fazama.


Aktiviranje najvećeg dijela sredstava iz kredita, prvih 12,65 milijuna eura, predviđeno je do kraja ove godine i iz tog se novca mora »pokriti« plaćanje glavnog motora koji bi ubrzo trebao iz Kine, gdje je naručeni proizveden, za Hrvatsku te ostale opreme potrebne za porinuće novogradnje 527, u naravi 225-metarskog samoiskrcavajućeg broda za prijevoz rasutih tereta. Dodatnih 3,9 milijuna eura trebalo bi se aktivirati do sredine veljače i projiciranog roka za porinuće s navoza. Do 31. svibnja na raspolaganju je dodatnih pet milijuna eura što bi trebalo pokriti troškove vezane uz dokovanje i pokusnu plovidbu broda, dok bi se zadnjih 1,9 milijuna eura aktiviralo u završnoj fazi pred isporuku broda kanadskom kupcu, kompaniji Algoma Corporation.
Očito je da će krizno upravljanje, koje prema Vladinoj odluci u riječkom brodogradilištu mora zaživjeti najkasnije do konca siječnja naredne godine, biti jedan miks mjera koje će prvenstveno biti usmjerene na napore koji se moraju napraviti da bi se uspio uhvatiti 15. lipnja iduće godine za primopredaju broda Kanađanima, što je zadnji rok da bi se izbjegla penalizacija zbog kašnjenja te, istovremeno, držanje svih tih troškova i zahuktalih radova na završnom opremanju broda pod kontrolom.