Odluka NO-a

Ovakvog se primjera teško sjetiti. Novog člana uprave “3. maja” bira se putem javnog poziva

Orjana Antešić

Poziv za novog člana uprave škvera bit će otvoren 15 dana / Foto ARHIVA NL

Poziv za novog člana uprave škvera bit će otvoren 15 dana / Foto ARHIVA NL

Statutarnim izmjenama osigurano je da uprava škvera može imati do tri člana, no zasad je stalo na dvoje, Ediju Kučanu i njegovoj budućoj desnoj ruciRIJEKA – Traži se član Uprave »3. maja«. I to javnim natječajem koji će biti otvoren idućih petnaest dana. Na ovaj neuobičajeni potez – jer teško se prisjetiti situacije u kojoj su se članovi uprave brodogradilišta birali javnim pozivom – odlučio se Nadzorni odbor »3. maja«, pod predsjedanjem Juraja Šoljića.


Nakon što se na Skupštini društva u ljeto ove godine i formalno-pravno otvorilo vrata povratku višečlane trećemajske uprave, prvotna intencija Nadzornog odbora bila je da sam direktor Edi Kučan predloži kandidata, ali je na kraju ipak došlo do toga da se kandidiranje i odabir provede javnim natječajem, objasnio je Šoljić te dodao da je cilj kadrovsko osnaživanje, ali i rasterećenje sadašnjeg direktora kao jedinog člana Uprave »3. maja«. Statutarnim izmjenama osigurano je da uprava škvera može imati do tri člana, no zasad je stalo na dvoje, Ediju Kučanu i njegovoj budućoj desnoj ruci. Osim nekažnjavanja i nepostojanja sukoba interesa, od kandidata se traži da ima završen najmanje diplomski studij ili specijalistički stručni studij pravne, ekonomske, strojarske, brodograđevne ili slične struke, uz radno iskustvo na tim poslovima od najmanje deset godina, od kojih barem pet provedenih na rukovodećim pozicijama. Šoljić vjeruje da će imati dobar odaziv kandidata, s kojima će onda Nadzorni odbor obaviti dodatne razgovore prije konačnog izbora.


Osim kadrovskog ojačavanja, čini se da se stvari pomiču i u drugom, prečem segmentu, a to je ugovaranje novih poslova i zapošljavanje trećemajskih kapacita koji posljednjih nekoliko mjeseci funkcioniraju na samo jednom brodu, a to je završetak novogradnje za kanadsku Algomu i za koji je Vlada u srpnju ove godine odobrila državna jamstva za kredit u iznosu od oko 46 milijuna eura, potreban da bi se ovaj samoiskrcavajući brod za prijevoz rasutog tereta isporučio naručitelju.
Dio trećemajskih kapaciteta i dalje je angažiran na završetku novog Scenicovog polarnog kruzera »Eclipse II«, čije se isplovljavanje planira koncem ožujka iduće godine. Od direktora Scenicove tvrtke MKM Yachts Saše Čokljata doznajemo da istovremeno intenzivno rade na zatvaranju financijske konstrukcije za novi »polarac« koji bi se gradio na trećemajskim navozima.


Prema informacijama koje smo dobili od Šoljića, tri su potencijalna posla među dosadašnjim upitima odskočila od ostalih. U pitanju su dvije novogradnje za koje postoji pismo namjere od strane naručitelja, a Nadzorni odbor dao je suglasnost i na potpis ugovora za posao dovršetka još jedne novogradnje. Šoljić u ovom trenutku nije htio govoriti o detaljima, tek se načelno odredivši da su u pitanju dobri poslovi koji ne bi iziskivali Vladina jamstva. Na naše inzistiranje dodao je i da se u slučaju dvije novogradnje radi o inozemnom naručitelju koji je spreman i na veću seriju takvih novogradnji te da je riječ o novoj tržišnoj niši na koju bi »3. maj« tim poslom iskoračio.