Gospodarsko vijeće HGK ŽK Rijeka

Najznačajnije tvrtke u PGŽ po prihodima Plodine, Jadrolinija, GP Krk i MA. DI. Traiding&Konzalting

Portal Novilist.hr

Foto Vedran Karuza

Foto Vedran KaruzaU Rektoratu Sveučilišta u Rijeci održana je 14. Gospodarskog vijeća HGK ŽK Rijeka. Predstavnici Sveučilišta u Rijeci – Rektorica te prof. dr. sc. Damir Zec, pomoćnik rektorice za poduzetništvo i prof. dr. sc. Saša Zelenika, pomoćnik rektorice za međunarodnu suradnju i strateška partnerstva izvijestili su nazočne po temi Suradnja Sveučilišta u Rijeci s gospodarstvom i transfer znanja.


Posebno je naglašeno kako transfer znanja uključuje poslovnu suradnju, inovacijske projekte i razvoj tehnoloških riješenja. Vezano uz poslovnu suradnju, istaknuto je kako je nužna sinergija Sveučilišta i gospodarstva kako bi se najbolje iskoristio potencijal znanja, koji je u zajedničom interesu čitave zajednice i čini ključ uspješnog poslovanja.


S tim u svezi Hrvatska gospodarska komora podržava takvu sinergiju i prema nadležnim tijelima inicirati će izmjenu svih administrativnih prepreka koje koče uspješan transfer znanja.
U nastavku sjednice autor publikacije „Gospodarstvo Primorsko-goranske županije 2018“, g. Miljenko Fičor izložio je kratki presjek stanja gospodarstva Primorsko-goranske županije u razdoblju 1995-2018., s posebnim naglaskom na „recesijsku“ 2008. godinu.


Nikola Musulin, viši stručni suradnik HGK ŽK Rijeka izvijestio je o poslovanju gospodarstva PGŽ u 2018 godini.


Ako uspješnost poslovanja u 2018. godini promatramo unutar rezultata ostvarenih u zadnjih pet godina od početka članstva u EU, ocjena i za nacionalno i Primorsko-goransko gospodarstvo je pozitivna. Od 2014. do 2018. godine u Primorsko-goranskoj županiji broj poduzetnika porastao je s 9.300 na 11.000, broj zaposlenih u gospodarstvu s 57.500 na 63.740, prihodi s 32,3 mlrd. kuna na 39,2 mlrd. kuna, izvoz sa 106 mlrd. kuna na 147 mlrd. kuna, uvoz s 99 mlrd. kuna na 132,4 mlrd. kuna, a investicije u novu imovinu na godišnjoj razinu su se kretale u rasponu od 1,2 do 1,5 mlrd. kuna.


U istom petogodišnjem razdoblju hrvatski BDP je od 2014. do 2018. godine porastao s 332 mlrd. kuna na 382 mlrd. kuna, a BDP po stanovniku s 10.300 eura na 12.600 eura. Inozemni dug je smanjen s 46,4 mlrd. eura na 38,8 mlrd. eura. Stopa nezaposlenosti za stanovništvo starije od 15 godina, dobrim dijelom uzrokovano odlaskom mladih na rad u inozemstvo, smanjila se sa 17,3% na 8,4%.Dugo smo se oporavljali od globalne krize iz 2008. godine, državni reformski zahvati prečesto su bili neuspješni, a još donedavno ugledne međunarodne investicijske rejting agencije vrlo nisko su nas rangirale. Na raznim listama konkurentnosti ni danas ne prolazimo zadovoljavajuće dobro.


Domaći gospodarstvenici i potencijalni inozemni ulagači odavno ukazuju na lošu investicijsku i poduzetničku klimu, sporo sudstvo, nedovoljno efikasnu administraciju, visoke porezne stope, neprilagođeno radno zakonodavstvo, nedostatak radne snage, sivu ekonomiju, korupciju, neadekvatan obrazovni sustav, lošu tečajnu politiku, pretjerane parafiskalne namete i drugo. Stručnjaci najavljuju novu gospodarsku recesiju.


Uvjereni smo da su u zadanim okolnostima naši regionalni poduzetnici u 2018. godini postigli natprosječno dobre rezultate poslovanja koji su mogli biti i bolji da su praćeni strateškim planiranjem poduzetničke infrastrukture i većom sinergijom gospodarstva, obrazovanja, znanosti i politike.


Najznačajnije djelatnosti poslovanja poduzetnika PGŽ u 2018. godini su (C) prerađivačka industrija, (F) građevinarstvo, (G) trgovina, (H) prijevoz i skladištenje, (I) smještaj i usluživanje hrane i pića, (M) stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti te (N) administrativne i uslužne djelatnosti.


Najznačajnije tvrtke u našoj županiju su Plodine d.d. koje su ostvarile 4,2 mlrd kuna prihoda, slijede Jadrolinija s 951 milijun, GP Krk d.d. 676 milijuna, MA. DI.Traiding&Konzalting d.o.o. 648 milijuna, JGL d.d. 458 milijuna i Trgovina Krk d.o.o. s 432 milijuna kuna prihoda.


Zaključno, članovi Gospodarskog vijeća HGK ŽK Rijeka primili su na znanje informaciju o održavanju Poslovnog foruma „Perspektive Južnih vrata Europe“, koji će se održati 01. i 02.10.2019. godine.