Pilot projekt

“Ajmo!”: Otvoren natječaj za sufinanciranje koncerata

Sanda Milinković

Prijave se zaprimaju do 15. srpnjaDugo najavljivani natječaj za sufinanciranje organizacije koncerata u manjim sredinama, pilot projekta “AJMO!”, krenuo je danas!


Nakon predstavljanja u Šibeniku i Zagrebu te nakon prijave već više od 300 izvođača, otvoren je natječaj i za organizatore – udruge, javne ustanove, samostalne umjetnike, trgovačka društva i obrte.


Natječaj “AJMO!” je pilot projekt organiziran od strane We Move Music Croatia uz financijsku podršku Ministarstva kulture i medija.
Cilj je potaknuti koncertnu aktivnost i razvoj publike u manjim mjestima izvan makroregionalnih centara Hrvatske i isključuje održavanje programa u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku.


Izvođači zainteresirani za sudjelovanje prijavili su se putem poziva i potom su raspoređeni u četiri jakosne skupine.


Organizatori koji se prijavljuju na natječaj biraju po jednog izvođača iz svake skupine, stvarajući program s kojim konkuriraju na natječaju.


Nezavisna komisija potom vrednuje prijave organizatora prema definiranim kriterijima i bodovanju te odabire organizatore za sufinanciranje, a organizatori su obvezni realizirati predloženi program u razdoblju od 01.10.2024. do 01.03.25.


Postupak prijave:


  • Organizator mora prijaviti program od četiri zasebna koncertna događanja (u istom gradu, mjestu) birajući po jednog izvođača iz svake jakosne skupine. Koncertna događanja ne mogu biti sastavni dio postojećih sezonskih manifestacija. Organizator može ostvariti veći broj bodova ukoliko angažira dodatne izvođače (s popisa izvođača koji su izrazili želju za sudjelovanjem u projektu, ali i izvan popisa kao predgrupe) za spomenuta koncertna događanja.
  • Realizirati program od četiri zasebna koncertna događanja u razdoblju od 01.10.2024. do 01.03.2025. sukladno predanoj prijavi
  • Naplaćivati ulaznice za predmetne koncertne događaje u iznosu od maksimalno 10,00 € do minimalno 5,00 €
  • Honorari izvođača moraju biti financirani s najmanje 70% od ukupnog iznosa potpore
  • Isplata ukupnog honorara izvođaču najkasnije 15 dana po održavanju pojedinog koncertnog događaja
  • Dostaviti podatke o uspješnosti svakog pojedinog koncertnog događanja u formi izvještaja najkasnije 2 tjedna od održanog koncertnog događaja (ukupan broj posjetitelja, opisni dio programa – pola kartice teksta, popis angažiranih lokalnih suradnika, medijske objave…)
  • Organizatori glazbenih događanja moraju koristiti društvene mreže za najave, pri čemu su obvezni označavati Ured za izvoz glazbe (We Move Music Croatia) i Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske kako bi osigurali vidljivost i promociju događanja.
  • Prikazati WMMC sve troškove za koje je primio sredstva (do iznosa od 10.000,00 €)
  • Za svaki pojedini koncertni nastup poslati fotografije WMMC za korištenje na društvenim mrežama
  • Dostaviti cjeloviti izvještaj o cjelokupnom projektu zajedno s ukupnim troškovnikom najkasnije 30 dana od održavanja zadnjeg koncertnog događaja u sklopu Programa.

Natječaj traje do 15. srpnja u ponoć. Nezavisno povjerenstvo će ocijeniti pristigle prijave do kraja srpnja, a promocija rezultata natječaja bit će upriličena u sklopu ovogodišnjeg SHIP festivala.


Sve informacije o natječaju dostupne su OVDJE.