PLOVKOM PO CIPLE

Užitak lova cipala plovkom je nešto što treba doživjeti! Ako to još niste probali, sada je krajnje vrijeme

Boris Bulić

Oblik plovka u lovu cipala je stvar navike i ukusa, ali i uvjeta koji vladaju na ribolovnom mjestu. Ako lovimo na površini i očekujemo mirno vrijeme bez vjetra, običan bačvasti plovak, fiksiran na željenoj dubini, ne većoj od pola metra, dati će sasvim zadovoljavajuće rezultate.
Plovak, kao pomoćni alat u ribolovu cipala možemo koristiti u kombinaciji sa štapom ili bez njega. Budući da već jako dugo nisam vidio nikoga da pokušava uloviti cipla plovkom bez štapa mislim da je i ova tehnika potisnuta modernizacijom ribolovnog pristupa.


Štap za ovaj način ribolova bi trebao biti dug oko tri metra, vršne akcije, težine izbačaja 5 – 30 grama. Rola neka bude brza, s prijenosom ne ispod 5:1 zbog brze izmjene ješke. Udice mgu biti tanke žičane, jer ovdje štap i dobro podešena rola u potpunosti mogu amortizirati sve i jedan grublji pokret. Struna ne bi trebala biti deblja od 0,22 milimetra s fluorokarbonskim predvezom promjera 0,16 – 0,18 milimetara.

Ako namjeravamo loviti na većoj dubini, morat ćemo upotrijebiti klizni plovak. Waggler će nam omogućiti dalji izbačaj sa korištenjem manjeg olovnog opterećenja na samom sistemu, a plovak koji je većim djelom ispod površine koristiti ćemo pri vjetrovitom i valovitom vremenu. Dovoljno je otvoriti bilo koji katalog ribolovne opreme na stranici koja govori o plovcima, pa će i najprobirljiviji pronaći svoj model.


 


Ne preporučujem jedino plovke nosivosti veće od 10 grama jer su prebučni. Mrkvasti plovci s okom na dnu antene su stabilniji pri zabačaju, ne stvaraju opnu koja se javlja između strune i površine mora koja se često ponaša kao jedro, te omogućavaju bržu i pravilniju kontru.


Griz cipla se rijetko kada vidi kao klasičan uron plovka. Plovak će najčešće ukošen igrati u mjestu kao da je neodlučan, uroniti ili ne. Nerijetko će krenuti u smjeru suprotnom od strujanja mora ili vjetra ne mijenjajući dubinu urona, ili će jednostavno leći, što znači da je cipal usisao udicu i cijeli sistem s opterećenjem podigao prema površini. Sve nabrojene situacije su pravi trenuci za kontru i ne treba ih propuštati.