PREDVEZI

Riba vam ne grize kako ste očekivali? Ili još gore, grize, ali je ne možete uloviti? Možda imate pogrešan predvez…

Boris Bulić

O izboru pravog predveza često ovisi ribolovni uspjeh. Svaka tehnika i svaki ribolovni pristup zahtijeva svoje predveze koji se međusobno često jako razlikuju. Stoga treba voditi računa o tome da se u zavisnosti od tehnike i ciljane lovine primjeni adekvatni sistem s pravim predvezom.Za ribolov koji se odvija čekanjem, tzv. ferme, najčešće se koristi klasičan predvez s udicom na jednom, i zogulinom na drugom kraju 15 – 30 centimetara duge strune. Olovno otežanje je klizno, a nalazi se na osnovnoj struni.


Noć je na našoj obali doba rezervirano za ugore. Budući da ta riba raspolaže sa čeljustima koje bez problema režu i najdeblji monofilament, potrebno je koristiti sajlu. Da bismo sačuvali prednost predveza, sajlu vezujemo na strunu manjeg promjera od promjera osnovne strune.


Ukoliko lovimo plovkom, na predvezu može biti vezana jedna do dvije udice. Kod jednoudičnog sistema rabi se jedna ili više olovnica težinom prilagođenih nosivosti plovka, raspoređenih između zogulina i udice. Duljina takvog predveza može varirati od preko jednog metra, do kratkih, duljine tek 10-ak centimetara.


Ugori traže sajlu
Dvoudični predvezi, se od jednoudičnih razlikuju samo po dodanom brku. Važno je da su brci nejednake duljine što će spriječiti mršenje prilikom zabacivanja.


Predvezi za ribolov velikim wagglerima, plovcima s integriranim olovnim otežanjem su dugi do 1,5 metar, bez ikakvog dodatnog otežanja, a slobodni kraj se vezuje direktno na plovak.


Za ribolov ‘na po dna, ili ‘u po mora’ koriste se predvezi identični predvezima za plovak, s tim da, zavisno od lovne dubine i korenta, olovno otežanje može biti izostavljeno.


Ukoliko se love vrste osjetljive na debljinu i vidljivost strune i dodatni pribor, predvez se može sastojati samo od udice vezane na tanju fluorokarbonsku strunu. Tako se love brancini, šarzi, ili ‘dnevne’ ušate.


Predvezi korišteni u ribolovu pod plovilom se u principu ne razlikuju od predveza korištenih za pridneni ribolov sa obale. Osnovna razlika je zapravo samo u obliku i težini olovnih opterećenja koja u ovom slučaju ne moraju biti aerodinamična, a mogu imati i veću težinu.