Važan projekt

Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ utvrdio najveći izvor mikroplastike na Kvarneru

Barbara Čalušić

Ilustracija / Foto Reuters

Ilustracija / Foto Reuters

Utvrđeno je to u sklopu Interreg suradnje Italije i Hrvatske na projektu NET4mPLASTICNajveći izvor mikroplastike na Kvarneru neobrađena je otpadna voda koja odlazi u more, kao i ispiranje terena i atmosfere nakon jakih kiša.


Utvrđeno je to u sklopu Interreg suradnje Italije i Hrvatske na projektu NET4mPLASTIC u kojem sudjeluje Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije.


Zavod je sudjelovao na završnom izlaganju u Ferrrari gdje su izneseni zaključci i rezultati istraživanja i korištenja novih tehnologija s ciljem otkrivanja i analize makro i mikroplastike u Jadranskom moru.
NET4mPLASTIC projekt vrijedan je 2.478.640 eura, a pokrenut je 2019. godine s ciljem prikupljanja podataka o rasprostranjenosti i sastavu mikro plastike duž hrvatskog i talijanskog obalnog i morskog područja te poboljšanja njihove kvalitete korištenjem održivih i inovativnih tehnologija i pristupa.


U Zavodu ističu kako sitne čestice mikroplastike, točnije komadi plastike manji od milimetra, predstavljaju veliki ekološki i javnozdravstveni problem, jer se mikroplastika konzumacijom akumulira u živim organizmima.


– Zavod je za vrijeme trajanja projekta sudjelovao je u analizi uzoraka, analizi utjecaja mikroplastike na zdravlje ljudi te u prikupljanju i obradi podataka o prisutnosti mikroplastike na području Kvarnera, rezultati istraživanja pokazuju da je mikroplastika na Kvarneru prisutna u sedimentu na plažama, na površini mora i u dagnjama, ali važno je napomenuti da broj čestica ne odstupa značajno od utvrđenog prosjeka za cijeli Jadran.


Novim saznanjima o podrijetlu, brojnosti i rasprostranjenosti mikroplastike u morskim sustavima te primjenom novih tehnologija, NZZJZ PGŽ aktivno će sudjelovati u praćenju akumulacije mikroplastike, procjeni rizika za ljudsko zdravlje te pitanjima vezanim za gospodarenje otpadom, ističu u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo PGŽ-a.