PEŠKAFONDOM PO LIGNJE

Koristite li trikove kad lignje lovite peškafondom?

Boris Bulić

U situacijama kada se u izvlačenju sistema uoči kako lignja prati skosavice i peškafondo, sistem treba odmah vratiti na pola dubine i sačekati kratko vrijeme. Ukoliko se ništa ne dogodi, sistem treba spustiti u početnu lovnu poziciju, paš iznad dna i tu ponovo sačekati neko vrijeme. A ako se ni nakon nekoliko spuštanja prema dnu ništa ne dogodi, tada se može mijenjati pozicija.U lovu liganja peškafondom pod barkom je ponekad praktično izvesti mali manevar veslima, naravno, ukoliko je barka dovoljno mala da se to može lako napraviti. Ne vadeći pribor iz mora i ne mijenjajući njen položaj u odnosu na kurenat, barkom treba napraviti ‘osmicu’. Nekoliko zaveslaja prema naprijed lijevim veslom, a odmah zatim i desnim trebalo bi biti dovoljno da se barka u kurentu zmijoliko pomakne prema naprijed nekoliko metara. Još zaveslaj-dva lijevim veslom unatrag, prepuštanje kurentu i ‘osmica’ je gotova. Ovaj je manevar izvodiv i ako je barka na sidru, s tim da sidreni konop mora biti vezan na pramčanoj bitvi, a manevar treba biti takav da se pribor ne zaplete u konop, za što je ipak potrebno stanovito iskustvo.


Katkad se dogodi da lignja podigne peškafondo, što se na priboru osjeti kao olakšanje. Tada je potrebno samo spustiti ruku kojom se drži struna. To je u najvećem broju slučajeva dostatno za kvalitetno kačenje.


Ponekad je takvo puštanje prema dnu učinkovitije od skosanja prema površini. Nakon spuštanja sistem treba ponovo polako podići u početnu poziciju, te neko vrijeme u mirovanju pričekati, jer lignje takve kretnje tumače kao pokušaj bijega ribe prema dnu i zaklonu, što je često okidač za napad.
Ova je taktika posebno učinkovita kada su lignje prisutne ali neodlučne.


U situacijama kada se u izvlačenju sistema uoči kako lignja prati skosavice i peškafondo, sistem treba odmah vratiti na pola dubine i sačekati kratko vrijeme. Ukoliko se ništa ne dogodi, sistem treba spustiti u početnu lovnu poziciju, paš iznad dna i tu ponovo sačekati neko vrijeme. Ako se ni nakon nekoliko spuštanja prema dnu ništa ne dogodi, tada se može mijenjati pozicija.


Ako se lovi pod feralom, tada se često dogodi da se lignje u neko doba podignu pod samu površinu. Kada se to primijeti, tada treba smanjiti ili čak u potpunosti ugasiti feral jer su tako podignute lignje najčešće potpuno nezainteresirane za bilo kakav lov.


Veličina peškafonda, odnosno njegova težina je u uskoj vezi s lovnom dubinom i jačinom kurenta. Što je dubina veća, a kurenat jači, to bi i peškafondo trebao biti veći i teži, dok je izbor boje i modela u principu stvar osobne procjene. Ipak, neki generalni okviri temeljeni na iskustvu postoje i mogu se uzeti kao nepisano pravilo. Tako su u dnevnom lovu i po jakoj mjesečini najlovnije boje tamnije zelena, pink i ljubičasta, dok su po škurome lovniji modeli svjetlijih boja sa svjetlećim elementima.