CILJANI RIBOLOV

Kako najlakše udicom uloviti ciple? Najpraktičnije je koristiti – plovak

Boris Bulić

Cipla prati glas lukave ribe. S tim se ne bih složio. Cipal je specifična riba koja se zbog načina života i prehrane ponaša nešto drugačije od ostalih morskih riba. Zbog mekanih, bezubih i mesnatih usana hranu sišu, a gdje su u prilici – pasu.Ciple u toplijem dijelu godine najčešće možemo vidjeti u lučkim vodama kako prolaze ispod brodica, u koloni od krme prema provi, pasući tako travu po oplati broda.


Često ih se nađe po plitkim uvalama, ali i na zidanim obalama pristaništa koje se okomito spuštaju ka dnu. Jako vole blizinu vrulja i ušća rijeka.


Redovni su je posjetitelji muljevito pješčanog dna, no mogu se  naći i na kamenitom dnu obraslom algama koje rado pasu, često u društvu sa salpama.


U toplijem dijelu godine cipli se jasno mogu vidjeti kako se ‘sunčaju’ na površini mora
Ljeti ih se može vidjeti gdje u ogromnim jatima kružeći prilaze obali s glavom na površini. S početkom jeseni se mogu vidjeti nešto manja, ali gušća jata koja spiralno kruže, dok se ispod njih nerijetko znaju nalaziti i krupni brancini.


Nažalost, brojni kanalizacioni ispusti u more također nude izvor hrane lučkim ciplima koji su tu stalni gosti, a zbog čega mnogi ljudi zaziru od te ribe.


Cipal pripada obitelji skočaca (Mugilidae), što podrazumijeva da je to površinska riba koja rado iskače. Razlikujemo šest vrsta, a dvije vrste je izrazito teško uloviti udicom. Ako se to i dogodi, riba je  redovito zakačena negdje za tijelo, a ne za usta. Riječ je o ciplu batašu ili glavašu (Mugil cephalus) i o ciplu balavcu (Liza ramada). Ostale četiri vrste se daju uloviti udicom i ribolov pretvaraju u neponovljiv užitak. Naravno, neuspjeh može deprimirati, ali treba biti uporan. Cipal može narasti i preko 6 kilograma no prosječna lovna težina se kreće tek oko dvadesetak dekagrama.


Dakle, ono što se da uloviti udicom, najpraktičnije je i najefektnije loviti plovkom. Idealan štap je teleskopske forme dužine do 3 metra, težine bacanja 10 – 30 grama, na koji se postavlja rola kapaciteta klase do 2500, a što okvirno znači da može primiti 100 metara najlonskog monofila promjera 0,25 milimetara. Korišten klizni plovak bi trebao biti u rasponu nosivosti od  5 do 12 grama što zavisi od trenutnih uvjeta dok bi predvez trebao biti fluorokarbonski promjera 0,18 milimetara. Udice koje se su se pokazale najboljima su klasične kristalke broj 6 – 8.


Klizni plovak i jedna udica su izvrstan izbor kada je u pitanju lov cipla


Premda se mogu koristiti i dvije udice mnogi ribolovci preferiraju lov samo s jednom. Olovnice neka budu manje gramaže, rijeđe raspoređene, idealno oblika sačme. Zbog mekanih usta, podmetač je obavezan dio opreme.


Brum, torilo ili prihrana je nezaobilazna komponenta u ribolovu cipala. Čak je i tamo gdje se redovito okupljaju potrebno je brumati. Brum treba biti takav da ribu namami i razdraži, a ne da je nahrani. Za one osjetljivijeg želuca koji ne podnose mljevenje ribljih otpadaka, brum se može spraviti i samo od starog kruha bez animalnih dodataka, ali je tada učinak nešto lošiji. A ješka može biti raznovrsna premda su najbolja crijeva od srdele zbog mirisa i tvrdoće. Naime, tu ješku možete koristiti u više zabačaja, pa čak i izvući više riba za redom ne mijenjajući mamac.