RIBOLOVNI TERENI

Kako birate poziciju za ribolov na kamenitim obalama? Vodite li u odabiru računa o stranama svijeta?

Boris Bulić

Da bi se našle bogate pošte na kojima riba nije pod pritiskom, nije dovoljno otići na prvi kamen na obali. Takve se pozicije u pravilu nalaze van običnih putova i ruta, pri čemu nerijetko do njih i ne vodi nikakav put pa ni kozja staza. Traženje takve pozicije nikada se ne ostavlja za situaciju 'na licu mjesta', već se na vrijeme, poprilično prije samog odlaska, put pažljivo isplanira…Kamenita je obala u principu uvijek stanište najkvalitetnije ribe zbog čega je zagriženim obalnim ribolovcima najatraktivnija. Pa iako zvuči vrlo primamljivo, što zapravo i jest, ribolov s kamenite obale ni izdaleka nije bezazlen i jednostavan. Da bi se našle bogate pošte na kojima riba nije pod pritiskom, nije dovoljno otići na prvi kamen na obali. Takve se pozicije u pravilu nalaze van običnih putova i ruta, pri čemu nerijetko do njih i ne vodi nikakav put pa ni kozja staza. Traženje takve pozicije nikada se ne ostavlja za situaciju ‘na licu mjesta’, već se na vrijeme, poprilično prije samog odlaska, put pažljivo isplanira. U planove svakako valja uključiti sve moguće komplikacije, od mogućeg lutanja i gubljenja, preko nedostupnih terena do eventualnog uganuća noge. I tek kada se sve to uračuna, tada se može reći da imate cilj. Nažalost, to nikako nije i garancija da ćete do njega i doći.


Naime, većina vrlo izglednih pozicija koje se mogu pronaći na zemljovidima u praksi ni približno nisu tako izgledne. Neka pozicija do koje vodi manje-više pristojan spust u praksi može biti odsječena procjepom širine tek dva metra zbog kojeg se ne može dalje a koji na karti koju vi imate nije bio naznačen. Naravno, stvar je znatno lakša ako ste na toj pošti već bili ili za nju imate vjerodostojne podatke iz prve ruke. No, mnogi zagriženi ribolovci u svakom ribolovu biraju novu poštu. Zato je idealno pored odabrane pozicije uvijek u planu imati i rezervnu, koja nije previše udaljena od osnovne.


U odabiru pozicije na kamenitim terenima treba se ponajprije rukovoditi položajem u odnosu na strane svijeta i u skladu s tim na očekivane vjetrove. Najizgledniji su kameniti tereni okrenuti prema jugozapadu, naravno ako i ostalim detaljima udovoljavaju očekivanom.
Ako se može birati, tada treba odabrati teren kod kojega je pravac pružanja stijena okomit na obalu. U tom su slučaju šanse za izvlačenjem neoštećenog predveza i ribe 50:50 posto.


Ako pod morem postoji jasno vidljiva prepreka, tada svakako treba odabrati poziciju s koje ćemo moći loviti upravo uz tu prepreku. Naravno, prepreka mora biti takva da ribama pruža zaklon i sigurnost a da istovremeno ne bude prepreka nama u trenutku izvlačenja lovine.