MONTAŽA SKOSAVICA

Kakav predvez koristite za lov liganja? Jesu li vam skosavice vezane direktno na osnovu ili imaju svoje prame?

Boris Bulić

Najdirektnija je ona u kojoj se udvojena struna provuče kroz spojno oko skosavice te se tako dobijena omča jednostavno prebaci preko skosavice, nakon čega se fiksira običnim čvorom, približenim skosavici što je moguće više. S ovakvom montažom petljanje i mršenje je svedeno na minimum.Sezona je lova na lignje i mnogi ljubitelji ovog lova iz barke dvoje oko ispravne montaže skosavica.


Skosavice koje se vezuju iznad peškafonda mogu se montirati na nekoliko načina. Najčešće korišten način je onaj u kome je donja skosavica montirana na osnovu direktno bez ikakvih produžetaka, dok gornja ima pramu od nekih desetak centimetara. Postoje i kombinacije u kojima je prama na donjoj skosavici dok je gornja fiksna, ali i montaže u kojima su obje skosavice fiksne ili na pramama.


Načina na koji se montiraju skosavice ima nekoliko i izbor zapravo leži isključivo na ribolovcu i njegovom špirijusu.
Sve te montaže provjereno rade i izlaze na kraj kako sa malim ‘cukarinkama’ tako i sa velikim ‘mamama’ od preko dva kilograma težine.Montaža skosavice preko prame identična je motaži prama na osnovi u bilo kojem obliku udičarenja. Prama se može vezati običnim čvorom što je naravno najlošija varijanata. Znatno kompliciranija ali zato vrlo učinkovita je montaža preko popularnih tehnosfera pri čemu je pramu potrebno usukati. To se postiže tako da se nakon provlačenja kroz provrt tehnosfere, provučeni dio vrati, ali s vanjske strane tehnosfere, usuče oko prame, te se nakon desetak centimetara fiksira običnim čvorom. Na ovaj se način dobija kruća verzija prame koja će skosavicu držati udaljenu od osnove.


Za skosavice koje se montiraju neposredno uz osnovu predveza postoji više načina montaže. Najdirektnija je ona u kojoj se udvojena struna provuče kroz spojno oko skosavice te se tako dobijena omča jednostavno prebaci preko skosavice, nakon čega se fiksira običnim čvorom, približenim skosavici što je moguće više. S ovakvom montažom petljanje i mršenje je svedeno na minimum. Jedina joj je ozbiljnija mana nemogućnost izmjene skosavice. Kada se jednom montira, izmjene bez kidanja strune više nema.


Znatno praktičnija je montaža preko kopči koje se na osnovu najkvalitetnije postavljaju pre dropper loop čvora.


Kopče svakako moraju biti kvalitetne i nosive pogotovo ako se lovi na većoj dubini uz očekivanje ulova krupnijih liganja.