RIBOLOV PICA

Je li vam ikada pic bio ciljana lovina? Uz ovih par savjeta ćete sigurno uspjeti

Pic je prugasti princ oborite ribe. Ne love ga svi, a i oni koji ga love, uglavnom ga ulove slučajno. No pojedini ga ribolovci love i ciljano što zapravo i nije toliko teško...Pic je izrazito sumnjičava riba pa se i udicom vrlo teško lovi. Malobrojni ga ribolovci love ciljano, već se lovi najčešće zajedno sa ostalim ljuskavkama na klasičan sistem.


No ukoliko se odlučite za ciljani lov tada je osnovna struna promjera 0,28 – 0,35 milimetara, klizna olovnica 40 – 60 grama, vrtuljak je klasični, a predvez od mekanog fluorokarbona 0,25 –0,35 milimetara s kovanom udicom na kraju sistema širine lika od 7 do 9 milimetara. Varijacija na temu je isti takav sistem samo bez olovnog opterećenja.

Budući da se pic voli zadržavati i u lukama, može ga se potražiti uz okomite zidane obale većine pristaništa. Premda se može loviti i iz ruke, sa štapom i rolom je to neusporedivo lakše, a tada se može koristiti i nešto finiji pribor.


Osnovna struna tada ne treba biti deblja od 0,25 milimetara, uz olovno opterećenje ne teže od 10 grama. Vrtuljak je primjerene veličine i nosivosti dok je predvez dug oko 25 centimetara, promjera 0,20 milimetara s nježnijom udicom tipa Sode.


Sistem se postavlja tako da udice budu tridesetak centimetara iznad dna.


Griz će uvijek biti silovit, pa ukoliko se ne lovi sa uključenim slobodnim hodom špule ili sa otvorenim preklopnikom, štap treba osigurati.U prvim trenucima izvlačenja pic će pružiti maksimalan otpor, no nakon nekoliko strelovitih bjegova u dubinu riba će naglo malaksati, tako da će se sva njena borba svesti na rijetke i ritmične udarce. Podmetač je neophodan dio opreme pogotovo ako se radi o krupnijim primjercima.


U trenutku kada dodirne površinu mora, pic se često odlučuje za još jedan, posljednji pokušaj bijega, koji ribolovca često prevari jer se čini kao da se riba već potpuno predala.


Pic se može loviti i plovkom i tada se ribolov svodi na pretraživanje terena.


Sistem se slaže od najlonske osnove promjera 0,25 milimetara i predveza s jednom do dvije udice na brcima različite duljine, promjera 0,18 – 0,20 milimetra.


Plovak bi trebao biti klizni radi brže prilagodbe dubini, nosivosti 5 – 15 grama s jednom olovnicom u obliku suze.


Kontrirati treba na svako uranjanje plovka.


Za uspješniji ribolov pica, poželjno je lovište brumati nekoliko dana ranije. Budući da se pic hrani ribama, rakovima, mekušcima, ali i algama, neće biti izbirljiv ni kada je u pitanju ponuđena ješka.


Pored svih animalnih morskih mamaca, picu se za razliku od ostalih morskih riba može ponuditi i meso toplokrvnih životinja, sirovo ili kuhano.A posebno je zanimljiv način na koji se pic hrani.


Nakon što odluči pojesti nekog beskralješnjaka ili algu, polako i vrlo sumnjičavo se približi, te nakon što obrok zgrabi svojim isturenim zubalom, naglim pokretom tijela u stranu ga otrgne od podloge.


Najuspješniji ribolov na pica se odvija u toplom dijelu godine, od kasnog proljeća do jeseni. More treba biti mirno i bez vjetra s tim da se u pravilu bolje lovi danju, i to ponajbolje u rano jutro ili u suton.