Proširenje socijalnog programa Grada Rijeke

Grad Rijeka u postupku je izmjene odluke kojom je reguliran gradski socijalni program s ciljem proširenja i povećanja prava za socijalno ugrožene građane te zbog usklađenja s novim zakonomSocijalni program provodi se od 1993. godine i štiti socijalno najugroženije građane. Osim prava na pomoć u podmirenju troškova stanovanja i obroka u pučkoj kuhinji, koji se jamče svim građanima Republike Hrvatske kojima prijeti siromaštvo, u Rijeci su tim građanima, kao i onima izloženima socijalnoj isključenosti (npr. osobe s invaliditetom, starije osobe) dostupna i mnoga druga prava i pomoći, koja predstavljaju viši standard zaštite građana.


Prijedlogom nove Odluke o socijalnoj skrbi Grada Rijeke želi se dodatno pomoći najugroženijim građanima stoga je intenziviranje socijalne skrbi jedna od stavki na koju Grad Rijeka stavlja naglasak u kreiranju proračuna za 2023. godinu.


Najveća i najvažnija novost je povećanje cenzusa prihoda, čije je povećanje predloženo u rasponu od 20 do 50 %


Za provođenje predložene odluke Grad Rijeka je osigurao preko 4 milijuna i 100 tisuća eura, odnosno preko 31 milijun kuna. Navedeni iznos predstavlja povećanje od oko 35 % u odnosu na sredstva planirana u 2022. godini.


Predloženo povećanje cenzusa prihoda od 20 do 50 %
Najveća i najvažnija novost je povećanje cenzusa prihoda, čije je povećanje predloženo u rasponu od 20 do 50 %.


Cenzus za samca sada iznosi 2.875,00 kuna, a prema prijedlogu povećava se za 26,80 % i iznosi 3654,23 kuna, što je za 20% više od godišnjeg praga siromaštva praga siromaštva za samca u Republici Hrvatskoj. Predloženo je da se cenzus za dvočlano kućanstvo poveća sa 3.625,00 na 5.462,51 kuna, odnosno za 50,90 %, za tročlano poveća sa 4.875,00 na 6.592,69 kuna, odnosno za 34,60 %, za četveročlano kućanstvo sa 6.250,00 na 7.642,52 kuna, odnosno za 22,50 %. Za svakog daljnjeg člana kućanstva cenzus trenutno iznosi 875,00 kuna, a prema novom prijedlogu povećava se za 30 % i iznosi 1.130,18 kuna.


Također je predloženo i povećanje cenzusa za priznavanje prava na novčanu pomoć za svakodnevne troškove umirovljenika, i sada se definiraju u iznosu od 60 % prosječne godišnje mirovine. Odnosno, taj bi cenzus sa sadašnjih 1.700,00 kuna narastao na 2.298,00 kuna.


Za jednoroditeljske obitelji/kućanstva cenzusi prihoda ostali bi kao i do sada, odnosno uvećani za 20 % u odnosu na navedene cenzuse.


Proširenje prava na starije osobe koje ostvaruju pravo na nacionalnu naknadu te žrtve obiteljskog nasilja


Proširen je obuhvat korisnika s dvije nove kategorije: starije osobe koje ostvaruju pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe te žrtve obiteljskog nasilja.


Ostvarivanje prava je omogućeno i osobama koje nemaju prebivalište na području grada Rijeka ali koji ispunjavaju uvjet udomiteljstva ili uvjet žrtve obiteljskog nasilja.


Online konzultacije s građanima


Prijedlog odluke objavljen je i na stranicama E-konzultacija Grada Rijeke, gdje je otvoreno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o socijalnoj skrbi Grada Rijeke i u koje se mogu uključiti svi koji to žele.


Na godišnjoj razini socijalna prava Grada Rijeke ostvaruje oko 6.600 korisnika, koji ostvaruju nešto više od 13 tisuća prava.Podmiruje se dio njihovih troškova stanovanja, prehrane, pojedinih zdravstvenih i socijalnih usluga kada su im nužne, te usluge javnoga gradskog prijevoza. Najmlađima se omogućuje boravak u jaslicama ili vrtićima, a malo starijoj djeci produženi/cjelodnevni boravak u školi te školski pribor. Umirovljenicima i starijim osobama bez osobnog prihoda dodatno se pomaže i mjesečnom novčanom potporom, a Grad Rijeka je u građane i pri rođenju ili smrti člana obitelji.


Na mrežnim stranicama Grada Rijeke  nalazi i e-savjetnik Socijalni program Grada Rijeke putem kojeg svi građani brzo, anonimno i jednostavno mogu saznati mogu li i na koji način postati korisnici ovih oblika pomoći.


Božićnice za umirovljenike, starije osobe bez osobnog prihoda i dugotrajno nezaposlene osobe


Do 16. prosinca, u tijeku je i zaprimanje zahtjeva za dodjelu božićnice za umirovljenike, starije osobe bez osobnog prihoda i dugotrajno nezaposlene osobe.


Božićnice su namijenjene umirovljenicima s niskim mirovinama, osobama bez osobnog prihoda starijim od 65 godina te dugotrajno nezaposlenim osobama starijim od 50 godina.


Grad Rijeka ove je godine povećao iznos božićnice za umirovljenike i osobe starije od 65 godina bez osobnih prihoda na 400 kuna te proširio broj korisnika, odnosno po prvi puta ove godine osigurao je božićnice u visini od 300 kuna za dugotrajno nezaposlene osobe starije od 50 godina.