Dodijeljene 173 bespovratne subvencije poduzetnicima vrijedne 2,5 milijuna kuna

Grad Rijeka je 15 put zaredom raspisao natječaj za dodjelu bespovratnih subvencija poduzetnicima

Grad Rijeka je 15 put zaredom raspisao natječaj za dodjelu bespovratnih subvencija poduzetnicima

Sredstva za dodjelu bespovratnih subvencija poduzetnicima povećavaju se iz godine u godinu što je vidljivo i u usvojenom proračunu za 2023. godinu te projekcijama za 2024. i 2025. godinu

Na temelju rezultata javnog poziva, Grad Rijeka u ovoj godini dodjeljuje 173 bespovratne subvencije, za što se iz proračuna isplaćuje 2,5 milijuna kuna.


S ciljem jačanja tržišne pozicije i konkurentnosti riječkih poduzetnika, Grad Rijeka je 15 put zaredom raspisao natječaj za dodjelu bespovratnih subvencija poduzetnicima.


„Iz godine u godinu povećavamo sredstva za dodjelu bespovratnih subvencija poduzetnicima, što je vidljivo i u usvojenom proračunu za 2023. godinu te projekcijama za 2024. i 2025. godinu, u kojima su značajno povećana sredstva za ovu namjenu. Veseli izuzetno velik interes poduzetnika za ove mjere. Sredstva koja im se isplaćuju omogućit će njihov brži rast, a samim time i otvaranje novih radnih mjesta, sve s ciljem poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke“, poručio je gradonačelnik Rijeke Marko Filipović.


Ovisno o mjeri, poduzetnici su mogli ostvariti bespovratne potpore u visini od 50% do 80% realiziranih troškova


Poduzetnicima tijekom godina dodijeljeno 1575 subvencija vrijednih 22,6 milijuna kunaN:


Temelj za objavu javnog poziva za subvencioniranje poduzetnika temeljem kojeg su one i dodijeljene su mjere sistematizirane u okviru Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Rijeke. Od 2008. godine, odnosno od početka realizacije mjera, poduzetnicima je dodijeljeno 1575 subvencija ukupne vrijednosti 22,6 milijuna kuna.


Ovisno o mjeri, poduzetnici su mogli ostvariti bespovratne potpore u visini od 50% do 80% realiziranih troškova.


Najveći broj subvencija ostvarili su korisnici putem mjere „Subvencioniranje uvođenja IT sustava i aplikacija u poslovanje“, odnosno njih 67 kojima će se dodijeliti subvencije u ukupnom iznosu od 789.135,20 kuna. Slijedi mjera „Subvencioniranje nabave i ugradnje strojeva i opreme“ putem koje će se dodijeliti 47 subvencija u iznosu od 923.086,23 te mjera „Subvencioniranje troškova poduzetnika početnika“ s 29 subvencija i iznosom od 450.523,60 kuna.


Putem preostalih mjera prijaviteljima će biti dodijeljeno 30 subvencija u ukupnom iznosu od 337.254,97 kuna. Radi se o mjerama „Subvencioniranje certificiranja proizvoda i procesa“, „Subvencioniranje izgradnje brenda proizvoda i/ili usluga“, „Poticanje udruživanja gospodarskih subjekata“, „Subvencioniranje troškova implementacije industrijskog dizajna“, „Subvencioniranje troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske unije“ te „Subvencioniranje troškova stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika“.


Dodjela subvencija i u suradnji sa Zakladom FIPRO


Nakon relativne stabilizacije troškova slabljenjem pandemije koronavirusa u 2021. godini, poduzetnicima su ponovno uvećani troškovi poslovanja pojavom globalne energetske krize početkom ove godine. Slijedom toga je po prvi puta u Javni poziv, kao pomoć poduzetnicima, uvrštena subvencija troškova ulaganja u tranziciju korištenja energenata u poslovnim procesima, odnosno poslovnoj infrastrukturi na štedljivije i obnovljive izvore energije. Pored toga, u kriterijima Javnog poziva za ocjenu prijava, uveden je novi kriterij „Energetska učinkovitost ulaganja“ kojim se dodatno bodovala tranzicija korištenja energenata na štedljivije i obnovljive izvore energije.


Osim bespovratnih subvencija za poduzetnika putem ovih mjera, Grad Rijeka u suradnji sa Zakladom FIPRO dodjeljuje subvencije za razvoj komercijalizacije poduzetničkih inovacija, nagrađuje najbolje startupove te dodjeljuje bespovratna sredstava za organizaciju turističkih i gospodarskih događanja.