NAMETNICI PRIJETE

Poljoprivredna služba PGŽ-a poslala upozorenje maslinarima: Ovo je naša preporuka

Jelena Sedlak

Preporuča se što prije obaviti tretiranje protiv maslininog moljca, jer su na većini kontrolnih punktova ulovi leptira iznad praga štetnosti. Štetnik se uglavnom nalazi u fazi imaga antofagne generacije i odlaganja jaja. U toku tjedna očekuje se pojava gusjenica, a stanje u nasadima može biti različito ovisno o učestalosti provođenja zaštitePoljoprivredna savjetodavna služba Primorsko- goranske županije upućuje maslinare na pregled nasada vizualnim putem i metodom otresanja. Trenutačno su uvjeti za razvoj bolesti paunovog oka slabi.


Što se tiče maslininog moljca preporuča se što prije obaviti tretiranje, jer su na većini kontrolnih punktova ulovi leptira iznad praga štetnosti. Štetnik se uglavnom nalazi u fazi imaga antofagne generacije i odlaganja jaja. U toku tjedna očekuje se pojava gusjenica, a stanje u nasadima može biti različito ovisno o učestalosti provođenja zaštite. Preporučeno tretiranje je jedno od najvažnijih u proizvodnoj sezoni i ne bi ga trebalo izostaviti. Preporučuju se pripravci na osnovi spinetorama ili fosmeta ili deltametrina.
S pregledom vrhova izboja i/ili metodom otresanja na prisutnost štetnika maslininog resičara također ne treba čekati. Kritični broj je 10% napadnutih izboja utvrđeno vizualnim pregledom /ili 5 jedinki na 1 m² otresanjem. I dalje se preporuča praćenje štetnika vizualnim lovkama.


Na dijelu lokaliteta zabilježena je pojava maslininog svrdlaša, pa se preporuča obaviti pregled nasada na prisutnost štetnika metodom otresanja grana na bijelu podlogu (kečer, kišobran, plahta). Najmanje dva puta tjedno trebat će i dalje obavljati preglede, jer su plodovi do okoštavanja najosjetljiviji na napad ovog štetnika, koji se suzbija zajedno sa maslinovim moljcem, a prema potrebi, tretiranje će trebati i ponoviti.
Što se tiče štitastih ušiju, najbolje je mehanički uklanjati jače napadnute izboje, a prema potrebi mogu se obaviti i lokalna tretiranja napadnutog dijela nasada mineralnim uljem.
Također se već bilježi izlazak ličinki mušica kore, pa se preporuča praćenje populacije vizualnim lovkama, redovno mehaničko uklanjanje jednogodišnjih i dvogodišnjih napadnutih izboja, pregled kore pri bazi izboja i praćenje populacije žutim vizualnim pločama.
Na cijelom području bilježi se značajnija prisutnost i aktivnost pipa, pa se preporuča vizualni pregled listova i metoda otresanja u starijim nasadima. U mlađim nasadima i na obnovljenim stablima trebat će dodatno povesti računa, te postaviti lovne pojaseve ovisno o njihovoj širini i dvostrukih (u dva niza).
Radi smanjenja brojnosti potkornjaka preporuča se obnavljanje svježe odrezanih lovnih grana i lovnih svežnjeva, i/ili alkoholnih i vizualnih lovki.